• Občianska náuka: Web stránka

     • 8. ročník

     • Pokyny: poznámky si nalepte alebo prepíšte do zošita

                      odpovedzte na otázky na konci poznámok

                      vypracujete projekt v PowerPoint-e, aspoň 8 slidov, tému si zvolíte sami, musí sa však týka učiva, ktoré sme preberali v 8 ročníku

      (termín odovzdania do 2. 4.)

      OBN_8__Zakladne_ludske_prava_a_(2).rtf


      Pokyny: poznámky si nalepte alebo prepíšte do zošita, vypracujte úlohy

      Úlohy: učebnica str. 41/ Hlavné pojednávanie na súde (graf odpísať do zošita)

                                  str. 42/ Úlohy a námety na aktivity, č. 1 (píš na počítači a pošli mi to na

                                                                                                    mail)

      Nezabudnite aj na úlohy z Alfa

                                                                                                                           

       

       

      Právne inštitúcie Slovenskej republiky

       

      1. polícia
      2. prokuratúra – v mene štátu podáva obžalobu na obvineného
      3. súdy – sudca alebo senát posúdia vinu, či nevinu
      4. advokácia – advokát obhajuje
      5. notárstvo – spisujú zápisnice napr. o dedičstve, rôzne osvedčenia (rodný list,

               vysvedčenia, výsledky volieb...)

      Senát – tvorí sudca a aspoň 2 prísediaci

      Odvolanie – podáva obžalovaný k vyššiemu súdu, ak nie je spokojný s rozsudkom

      Právoplatný rozsudok – na druhé rozhodnutie (ak sa vec uzatvorila), nedá sa už proti

                                             nemu podať odvolanie

       

      Na hlavnom pojednávaní sa: prednesie obžaloba

                                                    vypočujú sa svedkovia, poškodený

       

      Prezumpcia neviny – každý je nevinný, pokiaľ sa nepreukáže opak

      Delikvencia - ............................................................

      Vandalizmus - ..........................................................

      Grafit - ......................................................................

      Writer - ....................................................................

       

      (dopísať význam termínov z učebnice str. 42)