• Občianska náuka: Web stránka

     • 9. ročník

     •  


      POISŤOVNE

      Poisťovne patria k finančným inštitúciám.

      Zdravotná poisťovňa poskytuje zdravotné poistenie, sociálna p. poskytuje sociálne a komerčné poisťovne poskytujú komerčné poistenia (napr. životné, domu a majetku, aút, cestovné poistenie a pod.)

      ZDRAVOTNÉ P.

              zabezpečujú zdravotnú starostlivosť pre všetkých občanov (bezplatne + priplatenie)

              platíme povinné zdravotné poistenie

              za nezaopatrené deti platí poistenie štát

              vydávajú Preukaz poistenca

              vydávajú Európsky preukaz zdravotného poistenia (krátkodobé pobyty v EÚ)

      Sociálne poistenie zabezpečuje občanov v prípade choroby, úrazu, práceneschopnosti, straty zamestnania a staroby.

      Poistenie     povinné

                           dobrovoľné

      Vypláca dávky :  - nemocenské

                                   - ošetrovné

                                   - v nezamestnanosti

                                   - starobný dôchodok

      KOMERČNÉ (OBCHODNÉ) POISŤOVNE

              poskytujú dobrovoľné poistenie

      Uzatvárame poistnú zmluvu.

      Poistenec – ten, ktorý sa zaväzuje pravidelne platiť dohodnutú poistnú sumu – poistné.

      Poisťovňa  sa zaväzuje zaplatiť odškodné poistencovi, ak nastala poistná udalosť.

      Druhy poistenia    neživotné ( majetok a  zodpovednosť              

                                                          za škodu)

                                        životné ( poistenie osôb pre prípad

                                                      úrazu a smrti)          

      Pri ceste do zahraničia je dobré mať cestovné poistenie.

       

          

      Za pomoci internetu skúste vypátrať 1x PZP (povinné poistenie auta s konkrétnym plnením, teda, čo poistenie zahŕňa, môžete si navoliť i do porovnávacích stránok parametre svojho vysneného auta) a 1x nejaké ľubovoľné poistenie napr. cestovné.