• Biológia: Web stránka

     • 5. ročník

     • Ďalšie úlohy sú zadávané iba cez Edupage domáce úlohy.


      29. 4. 2020

      V priebehu minulého týždňa som pozabudla na jeden veľmi významný deň. Napíšte mi do správy jeho presný dátum a názov. Pri tejto príležitosti si pozrite krátke videjká

      https://www.youtube.com/watch?v=4QD9R-JmGas

      https://www.youtube.com/watch?v=4QD9R-JmGas

      https://www.youtube.com/watch?v=sT8JQNZSlYE

      https://www.youtube.com/watch?v=sT8JQNZSlYE

      a ešte niečo takéto

      https://www.youtube.com/watch?v=IMXD4h5w8D8

       

      A taktiež si vyberte aspoň jednu jaskyňu https://www.sdetmi.com/podujatia/detail/63609/jaskyne-kosicky-kraj---virtualne-prehliadky/  a prezrite si jej virtuálnu prehliadku. Je to aj úloha na tento týždeň z informatiky.

      V prílohe (edupage) si nájdete správne riešenia opakovania (dúfam, že to po mne prečítate) a tiež názvy jednotlivých bylín. Veľmi ma potešila vaša snaha riešiť aj takéto zadanie.


      22. 4. 2020

      Piataci, v piatok som vám zadala opakovanie. Budem čakať na vaše riešenia do terajšieho piatku. Bolo tam dosť otázok. Dnes zadávam len poznávačku. Je v prílohe (edupage).


      17. 4. 2020

      Super, že ste taký šikovní a úlohy mi posielate tak rýchlo. Mnohí ste však nevedeli, že jeden druh pestovanej plodiny na poli sa nazýva MONOKULTÚRA. To len tak na doplnenie. Dnes mám pre vás také opakovanie ako pred písomkou. Odpovede na otázky si napíšte do zošita a foto mi pošlite.

      Opakovanie_-_Polne_a_lucne_rastliny.rtf


      15. 4. 2020

      V prílohe na Edupage nájdete opakovanie.


      8. 4. 2020

      Žiaci v Alfovi vás čaká jeden testík. Dúfam, že ho všetci vyplníte.


      3. 4. 2020

      Piataci dnes preberieme tému Olejniny a okopaniny. Téma je na strane 91 a 92.

      Vidím, že s prostredím edupage sa pekne zoznamujete. Nájdete si tam poznámky ak prezentáciu.


      1.4. 2020

      Pokračujeme. Dnešná téma – Krmoviny.

      Krmoviny sú rastlinky, ktoré sa používajú na kŕmenie hospodárskych zvierat. Väčšina z nich má na koreňoch špeciálne baktérie. Voláme ich hľuzkové baktérie, ktoré dokážu viazať zo vzduchu dusík a vo forme chemických látok ho dostávajú do pôdy. Dusík je veľmi dôležitý pre rast všetkých rastlín. Konkrétne tieto rastlinky, ktoré dokážu takúto vec, tvoria skupinu rastlín, ktorú nazývame bôbovité rastliny. Keďže majú dostatok dusíka, tak ich telá dokážu vyrábať organické látky – bielkoviny. Uskladňujú ich vo svojich semenách. Viac sa dočítate v učebnici na str. 89 a 90.

      Prikladám aj poznámky, ktoré si napíšte do zošita.

      krmoviny_poznamky.rtf

      Dnešné zadanie nájdete aj na edupage. Skúste si ho tam pozrieť. Návod ako na to nájdete v predmete INF.


      27. 3.2020

      Vaše domáce úlohy si značím. Kto mi neposlal pokojne ešte môže. Tak isto si značím vašu prácu na Alfovi. Dnes sa pozrieme na sľúbené obilniny. Krmoviny si necháme na budúcu hodinu aj keď v priložene prezentácii ich už uvidíte.

      Učivo je v učebnici na str. 89.

      Obilniny majú veľmi podobnú stavbu ako mali trávy (reznačka, lipnica). Majú:

      • zväzkovitý koreň,
      • dutú stonku pospájanú kolienkami, ktorú nazývame steblo,
      • súkvetie (skupina kvetov) – klas (niekedy metlinu)
      • plod je najčastejšie zrno

      Prehľad obilnín a ich využitie nájdete v učebnici a tiež v priloženej prezentácii. Do zošita si napíšte priložené poznámky.

      Obilniny_a_krmoviny.ppt

      obilniny._poznamky.rtf


      25. 5. 2020

      Piataci nič si z toho testu nerobte keď ste ho nestihli. Avšak v rámci precvičenia budete dostávať testy na Alfovi naďalej. Budú sprístupnené na 3 dni od dňa vyučovacej hodiny, aby ste mali dostatok času na vypracovanie. Je možné, že občas zmením počty spustení. Niekedy bude test nadstavený s neobmedzeným počtom spustení, inokedy ho dokážete spustiť iba raz. Ide o to, aby ste si učivo v potrebnom čase precvičili a ja uvidím kto z vás sa na to aspoň pozrel.

      Pred týždňom ste si mali prebrať učivo a napísať poznámky už z ďalšieho spoločenstva. Išlo o tému Lúky, pasienky a polia a o tému Lúčne rastliny a huby. Bola by som rada keby ste rastlinky, ktoré sú na obrázku v učebnici vedeli pomenovať aj v teréne. Preto máte k dispozícii na Alfovi test na poznávanie rastlín. Ešte malé upozornenie. V niektorých učebniciach je chyba na str. 87. rastlinka vpravo dolu je reznačka laločnatá a nie timotejka. Väčšinou to tam majú žiaci ceruzkou opravené, ale pre istotu. A aby sme si dali aj domácu úlohu, tak si každý z vás si vyberie 5 liečivých rastlín (také čo rastú v prírode). Zistíte o nich pri akých chorobách sa používajú. Ideálne by bolo keby ste to vedeli napísať do Wordu a poslať mailom ako prílohu (ucbabikova @ gmail.com). Ale môžete to spraviť aj do zošita, odfotiť a fotku mi mailom poslať. Nabudúce už pôjdeme na obilniny.


      20. 3. 2020

      Tak ste si už niektorí precvičili vodné stavovce. Chcem vám pripomenúť, že týmto spôsobom sa budete vzdelávať pomerne dlho. Ste hodnotení za všetku vašu aktivitu, za testy a splnené ďalšie zadania, ktoré dostanete (to sa netýka len mňa ale všetkých učiteľov).

      Dnes si napíšete krátky testík cez Alfa. Bude sprístupnený v čase od 11:00 do 11:30 hod. Môžete ho riešiť len raz. Tak si dajte záležať.

      To je na dnes všetko :o)


      18. 3. 2020

      Piataci, nepredpokladala som, že zostaneme doma tak dlho. Rozhodla som sa, že dnes sa vrátim ešte k vodnému spoločenstvu a zopakujeme si niektoré veci. Na tomto linku https://chemzs.webnode.sk/ si nájdete dokument na opakovanie. Taktiež si precvičte svoje vedomosti na Alfovi. Údajne vám už kolegovia vysvetlili ako sa k testu dostať a riešiť ho. Sama som zvedavá čo sa vám podarí vyriešiť. Keby niečo neváhajte ma kontaktovať mailom, ktorý používate na INF.


      11. 3. 2020

      Str. 84 – prečítať a napísať poznámky

      Lúky, pasienky a polia

      lúky

      -prevažujú, byliny, hmyz a vodné stavovce

       

      -delíme:

       

      1.    suché lúky

      2.    vlhké lúky (v údoliach riek)

      3.    kosené lúky (seno, mládza)

      pasienky

      -sú to trávnaté porasty, ktoré spásajú hospodárske zvieratá

       

      -žije tu veľa motýľov a malé drobné cicavce

       

      -semená tráv  a drobné cicavce sú potravou pre vtáky

      polia

      -sú vytvorené človekom

       

      -pestujú sa tu: obilniny, krmoviny a strukoviny

      MONOKULTÚRA

      -jeden druh pestovanej plodiny na poli

      vypaľovanie tráv

      -poškodzuje výhonky rastlín, pôdne mikroorganizmy, pôdne bezstavovce,..

      medze

      -neobrábaná plocha medzi poľami

      erózia

      -odnos pôdy vetrom alebo vodou

       

      Str. 87 prečítať a napísať poznámky

      Lúčne rastliny a huby

      trávy

      -majú zväzkovitý koreň a dutú stonku (steblo), ktorá je ukončená drobnými kvietkami - klas

       

      -patrí sem: lipnica, kostrava, psiarka, Timotejka, reznačka, mätoh

       

       

      lúčne byliny

      -na mokrých lúkach rastie: kukučka lúčna, iskerník  prudký, nezábudka, záružlie močiarne, jesienka

       

      -na suchých lúkach rastie: margaréta biela, zvonček konáristý, šalvia lúčna, pakost lúčny

       

      -ďalšie byliny: dúška materina, rumanček kamilkový, rebríček obyčajný

       

      -chránené: hlaváčik jarný, vstavačovec májový

       

       

      huby

      pečiarka poľná, bedľa vysoká, tanečnica poľná – sú jedlé