• Geografia: Web stránka

     • 5. ročník

     •  

      Pokyny: poznámky si vytlačte a nalepte do zošita alebo prepíšte

                     PL vyplniť a poslať mi na mail

      Úloha: 3 dni po sebe si zaznamenáte do zošita teplotu vzduchu (vonkajšiu), vždy v rovnakom čase a 3x za deň. Napíšete čas a k tomu teplotu vzduchu. Potom mi to pošlete do mailu

                     nezabudnite sa pozrieť aj na Alfa

      GEG_5__Pocasie.rtf

      GEG5__Opak._pocasie_.doc


      Žiaci, na tejto stránke https://chemzs.webnode.sk/geg/a5-rocnik/ nájdete zadania k ďalšej hodine. (22. 3. 2020)


      Pokyny - PL si môžeš vytlačiť alebo ak nemáš možnosť, tak píš do zošita

      1. Vymenuj, z čoho sa skladá naša Zem:

       

       

      2. Čo sú to litosférické dosky?

      a) rozlámaná zemská kôra

      b) rozlámaný zemský plášť

      c) niečo úplne iné

       

      3. Napíš 2 známe sopky sveta a 2 sopky na Slovensku:

      ..............................     ..............................     ..............................     ..............................

       

      4. Čo je to magma?

      a) horúca roztavená hmota na zemskom povrchu

      b) horúca roztavená hmota vo vzduchu

      c) horúca roztavená hmota pod povrchom zeme

       

      5. Čo je to epicentrum?

      ...................................................................................................................................................................................

       

      6. Dolina vytvorená riekou má tvar písmena ................. a dolina vytvorená ľadovcom má tvar písmena ..............

       

      7. Napíš názov najvyššieho vodopádu na svete: ......................................................................................................

       

      8. Utvor dvojice:

      1. kaňon                                    Skok   

      2. tiesňana                                 Prielom Hornádu

      3. vodopád                                Dolné diely

       

      9. Čo sú to plesá?

      ...................................................................................................................................................................................

      10. Aké typy ľadovcov poznáme?

      a) morské a pevninské

      b) horské a pevninské

      c) horské a morské

       

      11. Vyznač (podčiarkni), čo spôsobuje rušivá činnosť vetra.

      piesková duna, ukladanie piesku, odnášanie materiálu, previsy, duny, skalné útvary, skalné mestá.

       

      12. Roztrieď nasledujúce pojmy podľa činiteľa, aký ich vytvoril:

            moréna, kaňon, pleso, skalný hríb, pieskový presyp, vodopád

       

           rieka :.............................................................................

           ľadovec: .......................................................................

           vietor:............................................................................ 

       

      13. Nakreslite profil rieky a zakresli:

      horný tok, prameň, ľavostranný prítok, hlavný tok, ktorým smerom tečie rieka

       

       

       

       

       

       

      14. Žeravá tekutina pod povrchom Zeme sa volá...................................................................

      15. Žeravá tekutina na povrchu Zeme sa volá.........................................................................

      16. Napíš, aký názov má ľadovcové jazero: ...........................................................................

      17. Vypíš časti sopky: