• Geografia: Web stránka

     • 6. ročník

     •  

      Pokyny: poznámky do zošita, pracujete s učebnicou str. 76 – 79, dopisujete na vybodkované miesta, odpoviete na otázky, píšete ich do zošita

       

         Ktorej časti JZ Ázie so hovorí Úrodný polmesiac?

                     Ktorému štátu JZ Ázie sa hovorí Svätá zem?

                     Aký význam má mesto Mekka pre moslimov?


      GEG_6_JZ_azia.rtf


      Pokyny: -  poznámky si vytlačte alebo prepíšte do zošita

                     - zistite informácie o priadke morušovej, čo sa vyrába z kaučuku, prečo sa v Indii hovädzí dobytok využíva len ako ťažné zvieratá a pošlite mi na mail

                       učebnica str. 75/ odpoviete na poslednú úlohu v žltom rámčeku

                     otvorte si aj program Alf

      GEG_6_Hospodarstvo_poznamky.doc


      Pokyny: poznámky si vytlač a nalep do zošita alebo si ich prepíš

      Opakovanie – test - Alf

       

       

      Obyvateľstvo a sídla Ázie

       

      - zo všetkých svetadielov má Ázia najväčšiu rozlohu i počet obyvateľov – takmer 3,9 miliárd

      - v Ázii sú dva najľudnatejšie štáty sveta – Čína (vyše 1 300 000 000 ob.)

           India (vyše 1 100 000 000 ob.)

       

      - rozmiestnenie obyvateľstva je nerovnomerné

      - oblasti s najvyššou hustotou zaľudnenia sú: úrodné nížiny s teplým podnebím, pobrežné oblasti,

        oblasti pri riekach, t.j. Veľká čínska nížina, Indogangská nížina, ostrov Jáva, Japonské ostrovy

       

      - oblasti s nízkou hustotou obyvateľstva sú napríklad veľké oblasti vo vnútrozemí, púštne a vysokohorské oblasti, tajga, tundra, Arabský polostrov, Himaláje

       

      - na území Ázie žijú 2 veľké rasy biela: JZ, J, S Ázia

                                                                   žltá: V, JV Ázia

       

      - najpočetnejšie národy sú: Číňania (Chanovia), národy Indie, Malajci, Japonci, Indonézania

       

      - v Ázii sú rozšírené rôzne náboženstvá: islam (JZ, stredná, časť J a JV Ázie)

                                                                              budhizmus (JV, V Ázia)

                                                                              hinduizmus (najrozšírenejšie náb. v južnej Ázii)

                                                                              judaizmus (v štáte Izrael)

                                                                              kresťanstvo ( pravoslávie, rímsko-katolícke vierovyznanie )

       

      - väčšina obyvateľstva v súčasnosti žije na vidieku a zaoberá sa poľnohospodárstvom

      - prevahu mestského obyvateľstva má napr. Japonsko, Izrael, Singapur

      - k najväčším mestám patria: Tokio (považuje sa za najväčšie mesto sveta), Bombaj, Šanghaj, Dillí,   

                                                              Peking, Soul, Jakarta, Kalkata....

       

      Čína zaviedla tzv. jednodieťaťový systém, ktorý zvýhodňuje rodiny s malým počtom detí

      - avšak aj v Ázii sú štáty, v ktorých počet obyvateľov nerastie tak rýchlo, ba naopak ubúda – napr. Japonsko, Rusko

       

      precvičovanie

       

      Ázia – obyvateľstvo, sídla, hospodárstvo

      1.    Počet obyvateľov Ázie sa odhaduje približne na

      a. 3,9 miliardy            b. 3,9 milióna             c. 1,3 miliardy            d. 1,3 bilióna

      2.    Dve tretiny obyvateľov Ázie žijú v dvoch najľudnatejších štátoch sveta. Sú to:

      a. India a Japonsko    b. Japonsko a Čína     c. Čína a Rusko           d. India a Čína

      3.    Najmenšiu hustotu zaľudnenia má

      a. západ Ázie              b. juh Ázie                  c. sever Ázie               d. východ Ázie

      4.    Aké náboženstvo prevláda v juhozápadnej Ázii (tzv. Arabský svet)?

      a. budhizmis              b. hinduizmus            c. islam                       d. judaizmus

      5.    Ktorá veta nie je pravdivá?

      a. Židovské náboženstvo v Izraeli sa volá judaizmus

      b. Najrozšírenejším náboženstvom v južnej Ázii je hinduizmus.

      c. Najpočetnejším národom na Zemi sú Číňania – Chanovia.

      d. Najväčším mestom na Zemi je čínske hlavné mesto Peking.

      6.    Ázia nie je celosvetovo významná v ťažbe:

      a. ropy a zemného plynu       b. železnej rudy a uhlia          c. uránu          d. olova a zinku

      7.    Kde sa ťaží najviac dreva?

      a. Sibír a Juhovýchod Ázie     b. Stredná Ázia a Gobi           c. Arabský polostrov  d. neťaží sa

      8.    Ako voláme štáty Ázie s prudkým rastom hospodárstva?

      a. Ázijské kobylky       b. Ázijské kone           c. Ázijské šelmy                      d. Ázijské tigre

      9.    Japonci pomenúvajú firmy podľa svojich mien. Ktorá automobilová značka nepatrí Japonsku?

      a. Micubiši                  b. Honda                    c. Kia                           d. Suzuki

      10. Ázia vyváža obrovské množstvo materiálov a plodín do celého sveta. O ktorej rastline sa to nedá povedať?

      a. ryža                         b. pšenica                   c. čaj                           d. koreniny

       

      Vypracuj a pošli mi na mail