• Geografia: Web stránka

     • 8. ročník

     • GEG 8 -  (25.3.)
       
      Posielam link - na stránku SHMU.
      Nájdete tam tabuľku v ktorej sa uvádza aktuálny stav na slovenských riekach - nás bude zaujímať parameter Q - t.j. prietok - čiže koľko vody ním pretečie za sekundu.
      Takto skúsime porovnať jednotlivé rieky navzájom.
      Rozdelíme si úlohy, tak ako na Fyzike -
      Jeden človek jedna rieka !
      Ideš od vrchu v tabuľke a zapisuješ stanice na danej rieke 
      a potom pozrieš kde je to miesto na na mape...mali by postupne rásť u danej rieky tie objemy.
      Ja - beriem Váh
      Zapisujem: 
      VÁH:  
      L. Hrádok  Q =  7.94
      L. Mikuláš Q = 20 
      Hubová     Q = 57
      Strečno     Q = 74
      Hlohovec   Q = 210
      Šaľa           Q = 184
      Kolárovo    Q =   ?
      Vidíte ako postupne od prameňa prietok rastie, a za priehradou Kráľová je menší v Šali - znamená, že zadržiavajú časť vody v priehrade...
      Ostatné rieky vy:
      Bango - Ipeľ a Torysa
      Bittnerová - Hron
      Farkašová . Nitra
      Ištok - Dunaj
      Koštial - Hornád
       
      Lenghart  - Latorica
      Miháliková Hnilec
      Miklovič- Morava
      Mikuš-
      Laborec
      Petická- Topľa
      Polaníková - Kysuca
      Sitai - Myjava
      Šiška- Poprad
      a všetci si pozrú ešte Bodrog.

      GEG 8: Keďže ten, kto mal mať príspevok o Nitrianskom kraji sa v stredu neuplatnil - ...tak si napíšte stručné poznámky aj o Nitrianskom kraji a naštudujte si Trenčiansky kraj z učebnice a mapy,  napíšte si  stručné poznámky .

      Obsah poznámok - Kde leží, aký je povrch, aké výšiny a aké nížiny, aké rieky, aké 3-4 najväčšie mestá, okrem sídla kraja a najdôležitejší priemysel - podniky. a nejakú zaujimavosť - z hľadiska cest. ruchu - (kúpele, hrady jaskyne, a pod.)