• Geografia: Web stránka

     • 9. ročník

     • 27. 3. 2020 - GEG 9R

      Pokyny ku dnešnej Konferencii cez ZOOM - 27.3.

      V predošlej informácii stačí nainštalovať to zvrchu: Klienta ZOOM do Vášho PC.

      Zajtra (dnes) by sme sa skúsili spojiť v dohodnutom čase.

      Najlepšie - ak budete mať už toho Klineta a PC pripojené k internetu, a aktívny mikrofon a webkameru.

      Aby som Vám mohol poslať link na ZOOM konferenciu pošlite mi prosím krátky mail - aby som mal na Vás mail - pošlite mi ho na moju novú "školskú" adresu:

      zsdzrt@gmail.com

      Link Vám pošlem až tesne pred termínom meetingu...  

       

      Pokyny ku GEografii

      Str. 48 - Zaujímavosti prírody Ameriky - po str. 51.

      z učebnice naštudovať. 

      Okrem toho každý z Vás, opíše aspoň tromi - štyrmi vetami nejakú inú zaujímavosť Ameriky, ktorá sa možno nespomína v danom článku, alebo o ktorej počul niečo od niekoho známeho, kto tam bol, alebo videl nejaký dokument, ktorý ho zaujal a podobne. /uveď zdroj/

      Ak také niečo nemáš - tak si vyber jednu z tých, ktoré sú uvedené v článku, a ktorá sa ti najviac páči  a nájdi si k nej niečo viac na internete.

      a napíš aj: Čo sa ti na nej páči, prečo by si ju chcel vidieť.

       

      Som zvedavý.

       

      A ešte k tým zaujímavostiam, čo sú na str. 48 a 49 - nájdi ich na Mape - kde sa nachádzajú...aby si vedel ukázať. 


      20. 3. 2020

      GEG 9 - pohľadať na mape Amerík - tučne vypísané pojmy z článku str. 40 - 43, čiže napr. Hudsonov záliv, Labradorský poloostrov a pod. - nájdi na mape, a ozrejmi si to tak, aby si to vedel nájsť bez toho, aby si videl písmená - sú to väčšinou veľké objekty, takže by si to mal vidieť z diaľky... po pamäti...

      Napr. poviem ukáž Amazonku - povieš, čo to je-rieka a povieš, kde približne sa nachádza - slovami : v severnej časti južnej ameriky - ide od západu na východ...

      a potom ju ukážeš a povieš čo je ešte o nej známe...(že okolo nej rastú Amazónske pralesy...)- takto o každom tučnom pojme z týchto strán.