• Dejepis: Web stránka

     • 6. ročník

     • Domáce úlohy nájdete ak kliknete sem.


      Pokračovanie s.50 Chlieb a hry - po 51.Je tam popis trávenia voľného času Rimanov. O gladiátoroch nemusíte, to už ste robili. Pokús sa krátko odpovedať na 51/1. Odpovede si budeme písať cez Edupage, máte tam správu. 


      Všetkých srdečne pozdravujem !

      Dostali ste tému  ešte v škole – Gladiátori, Spartakus , Koloseum – do zošita, alebo ako projekt ste si mali spracovať

      Písomne otázka do zošita odpoveď: Prečo dnes  turisti nemôžu navštíviť Koloseum ?

      Pokúste sa nakresliť Koloseum, alebo jeho časť

      Šiestaci – dostanete témy , ktoré sami zvládnete. Budeme preskakovať to čo má ísť v poradí. To je politika a vláda v Ríme. Vysvetlíme si to, keď budeme spolu.

       Str. 49Život v rímskom meste - po nadpis  Chlieb a hry

      Opisuje sa tam život Rimanov, skúste sa zamyslieť a porovnať si ho s Grékmi. Čo bolo rovnaké a čo odlišné.

      Všetko vypracovávate do zošita ! Ďakujem !