• Dejepis: Web stránka

     • 7. ročník

     • Domáce úlohy nájdete ak kliknete sem.


      V testoch Alf máte priradený test z humanizmu a renesancie


      Siedmaci, skúsime sa spojiť cez prihlásenie cez našu školskú stránku EDUPAGE. Všetci máte heslá. 


      Všetkých srdečne pozdravujem !

      Na poslednej hodine sme prebrali dobyvateľov Ameriky, poznámky ste dostali za d.ú. Prosím doplniť k tejto téme tabuľku zo strany 63. Opísať si ju . Nad ňou je text - Dôsledky zámorských objavov – to je dôležité. Na to sa zamerajte. Mapka na str. 63 bola za úlohu nakresliť – dôležité je rozdelenie sveta po zámorských objavoch – tá čiara

      Z internetu si môžete zistiť , ktoré  ďalšie plodiny majú americký  pôvod.

      Úloha: Pripraviť jedálny lístok / 3 jedlá raňajky , obed , večera// na jeden deň, kde budú prevažovať americké plodiny. Dobrú chuť!

      Všetko vypracovávate do zošita ! Ďakujem !