• Dejepis: Web stránka

     • 8. ročník

     • Domáce úlohy nájdete ak kliknete sem.


      Máte priradený test ALF na opakovanie Moderný slovenský národ. 


      Žiaci 8. ročníka, skúsime sa spojiť cez prihlásenie cez našu školskú stránku EDUPAGE. Všetci máte heslá, pokiaľ nie , sú u p. uč. Trneného


      Všetkých srdečne pozdravujem !

       

      ........dôležité k Matici slovenskej sú aj prvé 3 slovenské gymnáziá založené  v :

      Kláštore pod  Znievom, Veľkej Revúcej a Turčianskom sv. Martine

      K činnostiam si doplňte do zošita: -  MS – ako prvá vzdelávacia inštitúcia Slovákov založená v r. 1863 vydávala knihy v SJ, časopis – Letopis Matice Slovenskej, zakladala knižnice, divadlá, spevokoly, tlačila kalendáre s náučnými radami pre obyč. ľudí, organizovala čitateľské spolky, prednášky, pomáhala finančne študentom v zahraničí.....

      V r. 1875 bola pozastavená jej činnosť a zrušené aj gymnáziá---prečo, v nasledujúcom učive