• Dejepis: Web stránka

     • 9. ročník

     • Pokyny: poznámky do zošita

                       na konci poznámok som Vám pridala obrazovú prílohu

                      nezabudnite na Alfa

      DEJ_9__Pod_Stalinovym_tienom.rtf

       


      Návrat Slovenska do obnovenej ČSR

       

      Oslobodzovanie Slovenska spod nemeckých vojsk:

      • Oslobodzovanie SR spod nemeckej okupácie sa začalo na východe => prvá obecKalinov (21.september 1944)
       •  oslobodzovala: sovietskarumunská armáda1. Československý armádny zbor
       •  Obrovské utrpenie oboch bojujúcich strán a civilného obyvateľstva
      • Po potlačení SNP Nemci na SR à teror => SR posiate masovými hrobmi...
       •  zločiny páchali nemecké policajné komandá, pohotovostné oddiely Hlinkovej gardy (à partizáni, povstalci, civilné obyvateľstvo, židia...)
      • Vojenské udalosti spôsobili SR aj ťažké materiálne škody <=> priame boje, ničenie ciest, mostov, tovární, železníc atď.
      • Odišli zo SR:
        • Vedúci predstavitelia I. SR
        • Z politických dôvodov cca 5000 Slovákov
        • Slovenskí Nemci

      Obnova Slovenska v pôvodných hraniciach z r. 1938:

      • Prebúdzal sa mierový život
      • Skončila najstrašnejšia vojna v histórii
      • Hlavnou úlohou Slovenskej národnej rady (SNR) + miestnychokresných národných výborov = obnova hospodárskeho a verejného života
      • Za nadšenia obyvateľstva sa opravovali: továrne, cesty, mosty, vypálené domy a dediny...+ pomoc UNRRA

      Politický život:

      • Orgánoch štátnej moci = v národných výboroch súperenie Demokratickej a Komunistickej strany <= vplyv ZSSR (pripojil si Podkarpatskú Rus)
      • Na oslobodené územie prichádza zo zahraničia česko – slovenská vláda (prezident E. Beneš), kt. 4. apríla 1945 prijala v Košiciach svoj vládny program => Košický vládny program

       

       

      Úlohy:

      • učebnica str. 89/ napíš odpoveď na úlohy Pátrame → P1, P2

      20. 3. 2020

      Pozrite si filmy: Vyšší princip (český film, ešte čierno-biely, z obdobia protektorátu Čiech

                                                         a Moravy, bude sa Vám páčiť)

                                 Nedodržaný sľub

      • a nezabudnite mi napísať Váš komentár na filmy

       

       

      Poznámky – pokračovanie SNP   

       

      - 1943 vznik SNR (najvyšší orgán domáceho odboja) - zjednotenie domácich odbojov

                              ∟odstránenie vtedajšieho režimu na Slovensku

      Príprava ozbrojeného povstania

      • vojenské ústredie – gen. Ján Golian, gen. Rudolf Viest
      • centrum povstania (vypuknutie povstania) – Banská Bystrica

      Začiatok povstania29. august 1944

      ∟ nem. vojenské a policajné jednotky obsadzujú územie

      Banská Bystrica – sídlo SNR a Slobodného slovenského vysielača

       

      Povstalecká armáda:

      • 60 000 slovenských vojakov
      • 18 000 partizánov (rôzne národy – Slováci, Česi, Rusi, Francúzi...)
      • 3 ozbrojené vlaky

      Najťažšie boje – Strečno, Vrch Ostrô, Telgárt, Hronská Dúbrava, Baťovany, Svätý Kríž

       

      Pomoc protihitlerovskej koalícii

      → zbrane, lieky, munícia, potraviny, vojaci – letisko Tri duby

      → veľká pomoc od civilného obyvateľstva

      → bombardovanie určených cieľov

      → útok červenej armády

       

      Dôsledky povstania

      • popravy
      • transporty do koncentračných táborov
      • vyvražďovanie obyvateľov a vypaľovanie dedín

      (viac než 100 – Kľak, Ostrý Grúň, Teplička, Ležáky, Tokajík, Nemecká, Donovaly)

       

      Význam povstania

      • Slovensko otvorene vystúpilo proti Nemecku a pridalo sa na stranu protihitlerovskej koalície.
      • SNP mala celonárodný charakter

       

      Po 2 mesiacoch povstanie potlačené (27. – 28. 10. 1944) – povstalci sa stiahli do hôr


       

      Str. 82/ Porážka Nemecka – prečítať + poznámky

      Str. 86/ Rozdelenie EU – urobiť poznámky