• Akcie

     • Šk. rok 2013/2014

     •  


      SITO PRE TALENTY - MALŽENICE

           9. júna 2014 sa uskutočnil XIV. ročník športovej olympiády škôl: SITO PRE TALENTY - MALŽENICE 2014.

      Súťažili  všetci  športovci z 1., 2., 3., a 4. ročníka. Hlavným disciplínami boli beh na 60 m, minimaratón, hod kriketovou loptičkou, vybíjaná a malý futbal. Srdečne blahoželáme ku krásnemu umiestneniu – 3. miesto zo 7. škôl v rámci Trnavského kraja.

      PaedDr. Denisa Králičová


      EXKURZIA J. BOHUNICE

           22. mája 2014 sa žiaci 7., 8. a 9. ročníka zúčastnili exkurzie do Atómovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach. Po úvodných prezentáciách o energii, obnoviteľných a neobnoviteľných zdrojoch energie a krátkom videu o rádioaktivite a atómoch si žiaci pozreli i vonkajšie priestrory elektrárne.

      Akciu zorganizovala Mgr. Ľubica Knažíková

      Mgr. Lukáš Hecht


      ČERVENÝ DEŇ 2014

           Žiaci a učitelia prišli do školy oblečení v červenej farbe, aby tak demonštrovali spolupatričnosť a odhodlanosť dozvedieť sa viac o darcovstve krvi, darcovstve orgánov a humanite.

           8. máj  je od roku 1948 dňom Červeného kríža. Je to na počesť Henriho Dunanta, nositeľa Nobelovej ceny za mier, ktorý založil túto organizáciu v roku 1863 ako medzinárodnú dobrovoľnú organizáciu zdravotníckej služby.

           Pre žiakov dolnozelenickej školy usporiadali učitelia integrované tematické vyučovanie k téme darcovstva krvi a humanitárnych aktivít. Vyučovanie na druhom stupni neprebiehalo po triedach a podľa rozvrhu hodín ako tradične, ale spoločne a v skupinách, ktoré boli zložené zo žiakov z jednotlivých ročníkov od 5. po 9. ročník. Teoretická časť prebehla v spoločenskej miestnosti formou premietania prezentácií žiakmi. Dozvedeli sa pomocou príbehov detí  kto, kedy a prečo potrebuje krv. Ďalej to, aká je krv vzácna a že ju nemožno ani vyrobiť a získať inak ako darovaním človeka človeku. Dozvedeli sa ako je organizované darcovstvo krvi v SR a vo svete. O zložení krvi, o krvných skupinách o tom, kto, kde a ako často môže darovať krv. Pozreli si reálne Jánskeho plakety, ktoré dostali darcovia za mnohonásobné darovanie krvi. Potom nasledovala praktická časť „Červená cesta“. Žiaci sa pohybovali medzi stanovišťami v triedach a v parku. Tu kreslili k téme červenou kriedou, bežali po pomoc a nosili raneného vonku. Ďalej hrali pexeso, riešili úlohy pomocou kvízu na interaktívnej tabuli, spievali na tému červená a priateľstvo. Zostavili obrazce zo svojich tiel a z červených vrchnáčikov od nápojov, boli to obrazy srdca, krvinky, červeného kríža, kvapky krvi. Na matematickom stanovišti vypočítali o koľko narástol počet Dobrých anjelov na Slovensku od prvého roku jeho založenia po minulý rok. Tiež sa pochválili, ktorých darcov krvi a Dobrých anjelov poznajú, za čo ich skupinky získali dobré body. V časti dramatika si zahrali bežný život dieťaťa, ktoré sa rado bicykluje, pri tejto činnosti sa mu zraní kamarát, poskytli mu pomoc, zavolali lekára. Za aktivity skupinky získali body, prirátali sa ešte tie, ktoré získali v záverečnom teste, kde ukázali, čo sa naučili počas Červeného dňa. Nakoniec boli najlepšie skupinky ocenené a odmenené. Prvé miesto získala skupinka Transfúzia, druhý bol Červený kríž a tretí Dobrí anjeli. Rovnako boli ocenené plagátiky, ktoré ako prípravnú aktivitu pripravili žiaci za triedy. Všetci sa prejavili tvorivo a empaticky. Počas dňa si žiaci vypočuli peknú pieseň od P. Haberu „Boli sme raz milovaní“ a  pozreli si dve epizódy zo života záchranárov zo seriálu Sanitka 2.

           Sme hrdí na žiakov našej školy, veríme, že z nich rastú dobrí ľudia, na ktorých iste budeme pyšní nielen my učiteľský zbor, no aj ich rodičia.

       

      Akciu zorganizovali Mgr. Gabriela Šimová, Mgr. Lukáš Hecht

      Mgr. Gabriela Šimová


      SVETOVÝ DEŇ ZEME 2014

           Od 22. apríla 1971 si každoročne pripomíname Svetový deň Zeme. Naša škola už pravidelne zbiera uzávery z PET fliaš a v tento deň si z nich vytvorí obrázok s tematikou dňa Zeme. Tento rok sa toho podujali žiaci 6. ročníka a vyrobili pekný západ slnka, ktorý si môžete pozrieť vo fotoalbume.

      Mgr. Lukáš Hecht


      SVETOVÝ DEŇ VODY 2014

           22. marec je od roku 1993 vyhlásený (OSN) za Svetový deň vody. Na základnej škole nám celý týždeň pripomínali tento deň padajúce kvapky vody a špirála zo skúmaviek naplnené životodarnou tekutinou. Posledné kvapky vody so sebou niesli na zamyslenie, koľko litrov vody je potrebných na výrobu napr.: 1 šálky kávy, 1 kg mäsa, 1 kusu jeansov, 1 kg jabĺk a pod.

      Svetový deň vody pripravil Mgr. L. Hecht.

      Mgr. Lukáš Hecht


      HOLLÉHO PAMÄTNÍK 2014

           18. marca 2014 sa uskutočnilo školské kolo literárnej súťaže - Hollého pamätník. Pozitívne hodnotíme vysokú účasť detí na ŠK v počte 17 žiakov na 1. a 17 žiakov na 2. stupni. Víťazov vo všetkých kategóriách si môžete pozrieť v sekcii Reprezentovali. Víťazom blahoželáme.

      Akciu zorganizovali vyučujúce Slovenského jazyka a literatúry.

      Mgr. Lukáš Hecht


      FAŠIANGY 2014

           Ukončenie vyučovania (21.2.2014) pred jarnými prázdninami patrilo školskej akcii, do ktorej sa zapojili všetci žiaci spolu so svojimi tr. učiteľmi. Bola to fašiangova diskotéka, na ktorú mali vstup len masky a na ktorej mohla každá maska získať peknú vecnú cenu z tomboly. Tancovalo a zabávalo sa plné 2 vyučovacie hodiny. Deti sa tešili zo super DJ-a Danka, ktorý hral mix pesničiek, na ktoré sa super vyšantili. Tie najkrajšie momenty z akcie si môžete pozrieť v sekcii fotoalbumy. 

      Akciu zorganizovali Mgr. D. Kováčiková, Mgr. L. Hecht a Mgr. M. Sedláková. 

      Mgr. Lukáš Hecht


      ZÁPIS PRVÁKOV

           Dňa 4.2.2014 bol pre našu školu neobyčajný deň, nakoľko sa konal zápis prvákov pre školský rok 2014/2015. Odvážnych i ustráchaných škôlkárov s radosťou privítali pani učiteľky, ktoré pripravili podklady pre posúdenie zrelosti a pripravenosti budúceho prváka pre školskú dochádzku. Hravou formou v príjemnej atmosfére deti odpovedali na zvedavé otázky, kreslili, počítali, priraďovali, recitovali a spievali. Okrem vedomostí boli pani učiteľky zvedavé aj na socializačnú úroveň a komunikačné zručnosti, čistotu reči, správnosť úchopu ceruzky, koordináciu pohybov a zručnosti sebaobsluhy.

           Celkove sa zápisu zúčastnilo 13 detí, 7 dievčat a 6 chlapcov. Presvedčili nás o svojej šikovnosti a schopnostiach, takže už teraz sa môžeme tešiť, ako ich privítame v prváckych laviciach v školskom roku 2014/2015.

      Mgr. V. Valachová


      VIANOČNÉ TRHY A VIANOČNÉ DIELNE

           Predvianočný čas je už tradične pre našu malú školičku spojený s predávaním vianočných výrobkov, ktoré pre rodičov, občanov Dolných a Horných Zeleníc a Siladíc, vyrobia naši žiaci. Tento rok to bolo v piatok 13. decembra 2013. Ozvláštnený pre našich žiakov bol tento deň tým, že počas poobedňajšieho vyučovania si každá trieda prešla stanovišťami vianočných dielní. Stanovište zdobenia medovníkov – Mgr. S. Synaková, stanovište spracovania keramikárskej hliny – p. Kunkel s manželkou, stanovište pečenia vianočných oblátok – Mgr. G. Šimová a stanovište spracovania drôtu – drotári z Leopoldova.

           Akciu zorganizovali Mgr. K. Podhradská a PaedDr. D. Králičová.

      Mgr. Lukáš Hecht


      VIANOČNÁ VIEDEŇ_2. stupeň

           Medzi najznámejšie a najväčšie vianočné trhy patria tie, ktoré sú vo Viedni. Žiaci druhého stupňa spolu s ich vyučujúcimi prišli 11. decembra 2013 na rakúske námestie prežiť rozprávkovú atmosféru Vianoc. Drevené stánky nás k sebe prilákali vôňou kandizovaného ovocia, cukrovou vatou, horúcimi gaštanmi, pohárikmi punču. Zaujali nás určite i stánky s vianočnými ozdobami, hračkami, koženými a umeleckými výrobkami. Okrem trhov sme navštívili rakúsky parlament, galériu umenia Albertina i čokoládovňu.

           Poďakovanie patrí p. zástupkyni PaedDr. D. Králičovej, ktorá celú akciu zorganizovala.

      Mgr. Lukáš Hecht


      PASOVANIE PRVÁKOV  

           Dňa 28. novembra 2013 boli naši prváčikovia pasovaní do žiackeho cechu prváckeho. Deti zlatou bránou vstúpili do triedy plnej zaujímavých úloh a hier. O spestrenie pasovania sa postarali tretiaci, ktorí si pre prvákov pripravili krátky program. Zaspievali nám a zahrali divadielko. Po splnení všetkých úloh a zložení slávnostného sľubu im pani učiteľka odovzdala pasovacie dekréty a malé darčeky. Týmto boli prváci prijatí medzi ostatných žiakov našej školy. Veríme, že sa im u nás bude dariť a budú do školy chodiť s radosťou.

      Triedne učiteľky : Mgr. V. Valachová a Mgr. H. Knapová


      MIKULÁŠ NA RANČI

           Dňa 6. decembra 2013 sme sa s deťmi prvého stupňa vybrali na "Ranč na striebornom jazere", kde sme chceli privítať Mikuláša. Po vzhliadnutí divadelného predstavenia a splnení niekoľkých úloh Mikuláš medzi nás spolu s anjelom a čertom prišiel a rozdal deťom balíčky so sladkosťami. Na záver sa všetky deti povozili v Mikulášovom koči a s príjemnými zážitkami sme sa vrátili späť do našej školy.

      Mgr. Valéria Valachová


      ČERVENÉ STUŽKY

           Červená stužka je medzinárodným symbolom solidarity s ľuďmi nakazenými vírusom HIV alebo postihnutými chorobou AIDS. Červená farba bola vybraná ako symbol krvi a života. Na svetový deň boja proti HIV/AIDS, ktorým sa stal 1. december, si ľudia na celom svete pripínajú červenú stužku, aby tak vyjadrili svoj postoj k HIV/AIDS. Aj 8. trieda na našej škole si pripomenula tento dôležitý deň, nosením červených stužiek (29.11.2013).

      Mgr. Lukáš Hecht


      TRIEDNA PARTY

           29. novembra 2013 si žiaci 8. ročníka spolu so svojim tr. učiteľom pripravili triednu party. Bol to večer plný zábavy, tanca a vzájomného spoznávania sa aj mimo školských lavíc. Žiaci si nepriniesli len občerstvenie, ale postarali sa o zaujímavý program v podobe interaktívneho Just dance, ktoré malo veľký úspech i medzi dospelákmi. Spoločný večer bol zakončený obľúbenou pizzou, po ktorej sa žiaci odobrali domov. Už teraz sa tešíme na najbližšiu triednu party.

      Mgr. Lukáš Hecht


      KTO Z VÁS TO MÁ?

           25. októbra 2013, v rámci Európskeho dňa rodiny a školy, sme pripravili pre svojich žiakov, ich rodičov, starých rodičov a širokú verejnosť výstavu ovocia, zeleniny a starých pomocníkov z domácností, ktorá bola spojená s dňom otvorených dverí. 

           Cez brány školy prešli najmä domáci, no odvahu a chuť prísť našli aj cezpoľní. Atmosféra výstavy bola priam dokonalá, po príchode do priestorov spoločenskej miestnosti bolo krásne cítiť suché kórovie ("kukurniščo"), zdravé, chutné pomazánky, napečené sladké koláče a čerstvý čaj zo sušených byliniek.

           Ďakujem svojim ochotným kolegyniam, p. uč. Kunkelovej za pomoc pri organizovaní tejto akcie a samozrejme aj všetkým návštevníkom, ktorí odchádzali domov potešení a s úsmevom na tvári.

      Mgr. Lukáš Hecht


      VLAKOM DO MÚZEÍ A GALÉRIÍ

           Žiaci 9. ročníka objavovali so Železničnou spoločnosťou Slovensko (ŽSR) to, čo v učebniciach nie je. Využili jednodňovú ponuku ŽSR na zvýhodnenú prepravu vlakom spojenú s návštevou múzea, či galérie.

           Dňa 16.10.2013 navštívili spolu so svojou triednou učiteľkou a p. riaditeľkou Galériu insitného umenia v Pezinku. Galéria sídli v zrekonštruovanom objekte tzv. Schaubmarovho mlyna z roku 1767, ktorý je kultúrnou a technickou pamiatkou. Zároveň si pozreli aj prehliadku mlynskej techniky z r. 1913. Fotografie z akcie si môžete pozrieť v sekcii "fotoalbum".

      Mgr. Lukáš Hecht


       JESEŇ, PANI BOHATÁ

           Jeseň už druhý mesiac sedí na svojom tróne a naozaj nie je skúpa. Zem nám vydáva svoje posledné dary a príroda doslova hýri farbami... Trocha tejto jesennej krásy sme preniesli aj do našej školy. Pani učiteľka Valachová naaranžovala v chodbe z jesenných prírodnín pekné zátišie, ktoré prváci dotvorili papierovými tekvicami. Ani tretiaci nezaostali. Triedu vyzdobili výkresmi jesennej krajiny a urobili malú výstavu plodov zeme zo svojich záhrad. Najviac sa však pobavili na strašidelných tekviciach, ktoré im pomohli vyrezať rodičia. Možno sme nimi zaujali aj ľudí idúcich popri škole.

           16. október je Deň zdravej výživy. Pri tejto príležitosti sme v triede zorganizovali týždeň s jabĺčkom pod názvom Červené jabĺčko na desiatu mám. Deťom jabĺčka naozaj chutia. Škoda, že sa na ne v záľahe tropických plodov často zabúda.

           V jeseni si pripomíname aj jeseň ľudského života – Mesiac úcty k starším ľuďom. Žiaci urobili pre svojich dedkov a babky pekné pozdravy inšpirované jeseňou.

           Jeseň, pani bohatá, farbí stromy dozlata... Užívajme si krásu a vôňu jesennej prírody, kým vietor zlaté stromy celkom nevyzlečie.

           Mgr. Helena Knapová, triedna učiteľka 3.triedy