• Zber papiera 2018 - triedy

    • Celkové poradie tried:

     1.  1. miesto     2. trieda – priemer na žiaka 106kg

     2.  2. miesto     8. trieda  -  60,5 kg

     3.  3. miesto     4. trieda  -  60,2  kg

     4.  4. miesto     6. trieda -  57,7 kg

     5.5. miesto     3. trieda  - 54,1 kg

     6. 6. miesto     9. trieda  - 47,9 kg

     7. 7. miesto     7. trieda  - 42,1 kg

     8. 8. miesto     5. trieda -  27,2 kg

     9. 9. miesto     1. trieda -  15,6 kg

      

      

     ĎAKUJÚ vaše lesy !

     Výťažok zo zberu bude použitý pre  potreby žiakov

     21 žiakov školy sa do zberu nezapojilo

      

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • dzskola@gmail.com
   • 033/7445229 riad. školy : 0905 449 359 zást. školy. 0911 674 308
   • Dolné Zelenice č.109 920 52 Dolné Zelenice
   • 36090239
   • 2021485928
   • MŠ Dolné Zelenice telefón - 033/7445248 email: qmsdolnezelenice@gmail.com
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje