• Zber papiera

     • Zber papiera 2018 - triedy

     • Celkové poradie tried:

      1.  1. miesto     2. trieda – priemer na žiaka 106kg

      2.  2. miesto     8. trieda  -  60,5 kg

      3.  3. miesto     4. trieda  -  60,2  kg

      4.  4. miesto     6. trieda -  57,7 kg

      5.5. miesto     3. trieda  - 54,1 kg

      6. 6. miesto     9. trieda  - 47,9 kg

      7. 7. miesto     7. trieda  - 42,1 kg

      8. 8. miesto     5. trieda -  27,2 kg

      9. 9. miesto     1. trieda -  15,6 kg

       

       

      ĎAKUJÚ vaše lesy !

      Výťažok zo zberu bude použitý pre  potreby žiakov

      21 žiakov školy sa do zberu nezapojilo