• Matematika: Web stránka

     • 5. ročník

     • Streda  25.3.2020 matematika 5.ročník

      Zopakovať si princíp násobenie prirodzených čísel. Netreba nič dnes písať...stačí pozrieť video a nájsť časť, kde som urobila chybičku...pozor nie je písomná. Treba pozorne sledovať video. Vaše postrehy mi napíšte na fb.

      https://www.youtube.com/watch?v=C-kTjLdQKKU

       

      Štvrtok  26.3.2020 matematika 5.ročník

      Zadané úlohy si prepíš pod seba do zošita a vypočítaj:

      804.32=

      503.9=

      78 012.63=

      123.789=

      Piatok  27.3.2020 matematika 5.ročník

       

      Zadané úlohy si prepíš do zošita a vypočítaj, nezabudni na skúšku:

      4 230:5=

      562:2=

      342:3=

      89 025:7=

      Princíp delenia si zopakuj pomocou videa: https://www.youtube.com/watch?v=g4X7NrKIQFU

       


      Pondelok  23.3.2020 matematika 5.ročník

      Milí žiaci, dúfam, že ste všetci zdraví a v plnej sile riešiť príklady, ktoré budem tento týždeň postupne zadávať. Situácia sa vyvíja tak, že asi karanténa bude trvať dlhšie ako sa predpokladalo. Tento týždeň nebudeme brať nové učivo, ale stále budeme opakovať. Pred riešením dnešných príkladov si pozri video. Stačí kliknúť na odkaz, alebo zadať tento do internetového prehliadača. Po prezretí videa, rieš zadané príklady. Dúfam, že každý si dokáže video prehrať a pozrieť. Je tam princíp a postup riešenia príkladov na delenie 1-ciferným číslom.

      Tento týždeň „uberieme plyn“ a budem Vám dávať menej príkladov, aby ste mali čas si užiť aj jarné slniečko na svojich záhradkách.

      https://www.youtube.com/watch?v=g4X7NrKIQFU

      Zadané úlohy rieš do zošita:

      25 628:5=

      892:3=

      30 205:5=

      56 482:2=

       

      Utorok 24.3.2020 matematika 5.ročník

       

      Zadané úlohy si prepíš pod seba do zošita a vypočítaj:

      256.12=

      897.8=

      45 904.6=

      456.321=


      Štvrtok 19.3.2020 matematika 5.ročník

      1. Vynásob:                  1 057             316                  4 618

                                         .      6               .  14                 .    23

       

      2. Vypočítaj:   900 – 36 : 6 =

                               32 + 17 . 8  =

                             315 : 5 + 72 =

      3. Číslo 5 000

                  a.) zmenši  o  100

                  b.) zmenši  100 - krát

                  c.) zväčši 100 – krát

                  d.) zväčši o 100

       

      Piatok 20.3.2020 matematika 5.ročník

       

      1.V sobotu predali v kvetinárstve 572 ruží. V nedeľu ich predali 12 krát viac.

          Koľko ruží predali za víkend?

       

      2.Vydeľ  a urob skúšku správnosti :

                  27 416 : 5 =

                  4 054 : 4  =


      Streda 18.3.2020 matematika 5.ročník:

      Riešenie slovnej úlohy obsahuje: zápis, výpočet, odpoveď:

      1. V mestskom parku je 78 stromov, 14 javorov, 20 topoľov a zvyšok sú brezy. Koľko briez je v mestskom parku?

      2. Na parkovisku sú autá v troch radoch. V každom rade je 56 automobilov. Koľko je automobilov na parkovisku?

      3.Na stole je 96 kusov ovocia. Jabĺčok je 35, hrušiek o 19 menej ako jabĺk. Zvyšok sú broskyne. Koľko broskýň je na stole?

      4.Príklady prepíš pod seba a vypočítaj:

      25 623-18 205=          189 105-72 632=        45 036-927=               8 023-789=


      Utorok 17.3.2020 matematika 5.ročník

      1. Napíš čísla.

      stodesaťtisíc päťstotri - ___________________

      milión dvadsaťdva - ______________________

      trinásťtisíc deväťdesiatdeväť - _________________________

       

      2. Vypočítaj.

      50 : 5 =___              48 : 8 =____         81 : 9 =___                        

       

      360: ___= 36            ___ : 7 = 5         55 : ____= 5                     

       

      3. Narysuj kružnicu k so stredom A a polomerom 3 cm a body B, C, tak aby bod B patril kružnici k a bod C nepatril kružnici k.

      4.Vydeľ a urob skúšku správnosti:

      254:2=

      825:5=

      6 023:4=

      55 032:6=


      Pondelok 16.3.2020 matematika 5.ročník

      1. Vypočítaj:

      8.8=___                   

      9.7=___                 

      5.6=___                     

      77.10 = ___

      3.6 =___

      50.100 =  ____

      ____ .9=54

      ____ . 3=30

      8. ____ =40       


      2. Napíš rímskymi číslami.                                                                     

      299  = _______________   1001 = _____________

      584 = _______________ 2019 = _______________

       

      3. Zaokrúhli čísla v tabuľke.                                                                

       

      100

      1000

      10 000

      100 000

      1 000 000

      584 924

       

       

       

       

       

      1 000 909

       

       

       

       

       

       

      4. Vyrieš slovnú úlohu.

      Oproti minulému roku sa cena mlieka tento rok  v máji zdvojnásobila a v októbri klesla na polovicu zvýšenej ceny. Teraz stojí liter mlieka 50 centov. Koľko eur stálo 100 litrov mlieka minulý rok? (neopisovať!, urobiť len krátky zápis, výpočet, odpoveď)


      Učebnica 2.časť: str.25/6, str.26/1,2,3 str.28/7 str.31/2 str.33/1,2 str.74/3, str.88/1