• Matematika: Web stránka

     • 6. ročník

     • Streda 25.3.2020 matematika 6.ročník

      Do zošita si prepíš z videa poznámky. Všetko, čo je vo videu napíš do zošita. Téma je rozdelenie trojuholníkov.

      https://www.youtube.com/watch?v=C8O2rPYTgwE&t=1s

      Štvrtok  26.3.2020 matematika 6.ročník

       Dnes si otvor zošit a nauč sa z poznámok – rozdelenie trojuholníkov. Zopakuj si zo zošita aj základné prvky trojuholníka.

      Piatok  27.3.2020 matematika 6.ročník

       Vypočítaj do zošita:

      1. Je daný trojuholník ABC, kde vnútorný uhol alfa má veľkosť 56 stupňov. Uhol beta má 36 stupňov. Vypočítaj veľkosť uhla gama a napíš ako sa nazýva tento trojuholník podľa veľkosti vnútorných uhlov.
      2. V trojuholníku ABC má vnútorný uhol alfa veľkosť 87 stupňov. Vypočítaj veľkosť vonkajšieho uhla α1.

      Pondelok  23.3.2020 matematika 6.ročník

      Milí žiaci, dúfam, že ste všetci zdraví a v plnej sile riešiť príklady, ktoré budem tento týždeň postupne zadávať. Situácia sa vyvíja tak, že asi karanténa bude trvať dlhšie ako sa predpokladalo. Tento týždeň začneme novým učivom. Nové učivo Vám vždy vysvetlím na videách. Stačí kliknúť na odkaz, alebo zadať tento do internetového prehliadača. Po prezretí videa, rieš zadané príklady. Dúfam, že každý si dokáže video prehrať a pozrieť.

      Tento týždeň „uberieme plyn“ a budem Vám dávať menej príkladov, aby ste mali čas si užiť aj jarné slniečko na svojich záhradkách.

      https://www.youtube.com/watch?v=IXxiXQxIkiw

      PZ str.112/1, 2 (V pracovnom zošite sú vonkajšie uhly trojuholníka označené s čiarkou)

       

      Utorok 24.3.2020 matematika 6.ročník

       PZ str. 112/3,4 (V pracovnom zošite sú vonkajšie uhly trojuholníka označené s čiarkou)


      Štvrtok 19.3.2020 matematika 6.ročník

       

      1.Určte súčet troch čísel, ak viete, že prvé číslo je  90,04, druhé je od neho o 8 menšie a tretie je  o 39,04  väčšie ako druhé.

       

      2. Otec mi dal hádanku, myslím si číslo, keď od neho odčítam číslo dvakrát väčšie ako 4,5 dostanem 10,3. Aké som si myslel číslo?

       

      Piatok 20.3.2020 matematika 6.ročník

       

      1.Peťka skracovala šaty pre bábiku z pôvodnej dĺžky 2,1 dm odstrihla 0,22 decimetra prvýkrát, ale dĺžka ešte nebola dobrá a tak strihala aj druhýkrát ešte o 0,07 dm. Aká bola nová dĺžka šiat v decimetroch?

       

      2.Myslím si číslo, ak od neho odčítam číslo 23 dostanem 11,963. Aké číslo som si myslel?


      Streda 18.3.2020 matematika 6.ročník

      Premeň na jednotky uvedené v zátvorke:

      1,2 km(m)=                                        80,6m(km)=                           6 300cm(km)=

      0,086m(mm)=                                   0,013dm(mm)=                      0,125dm(cm)=

      2,204cm(mm)=                                  2,5cm(dm)=                           0,5cm(m)=

      300 000mm(km)=                             123,6m(km)=                         0,3km(dm)=

      0,029km(cm)=                                   1,4cm(mm)=                          256dm(m)=

      1,5mm(m)=                                       0,3cm(dm)=                           6,3dm(mm)=

      300dm(km)=                                      25m(km)=                              16cm(m)=

       


      Utorok 17.3.2020 matematika 6.ročník:

      1.Príklady počítaj, ak treba na 2 desatinné miesta, nezabudni urobiť skúšku správnosti:

      56,3:2=

      80,9:4=

      63,5:6=

      303,4:9=

      623:0,3=

      8,09:0,5=

      2.Príklady si prepíš pod seba a vypočítaj:

      123,56+12,82=

      66,03+27,2=

      63,25+28,04=

      63,02+12=

      63,22-12,3=

      102-0,32=

      63,03-2,3=

      56,23-18=


      Pondelok 16.3.2020 matematika 6.ročník:

      1.Premeň na danú jednotku:

      4,2 t =                         kg

      500 mg =                    g

      25 dag =                     g

      15 q =                         kg

      38 t =                          q

      480 g =                       dag

      25 dag =                     kg

      320 kg =                     q

      17,2 kg =                    g

      200 kg =                     t

      100 kg =                      t

      13 q =                         kg

      240 g =                        dag

      110 kg =                      q

      19,4 kg =                     g

      9,8 t =                         kg

      700 mg =                    g

      37 dag =                      g

      42 t =                          q

      35 dag =                      kg

      2.Vypočítaj: (počítaj pod sebou):

      25,6.0,9=

      0,06.2,8=

      30,2.0,4=

      6,55.1,3=

      3,82.0,02=


      PZ str.67/celú, str.66/celú, str.64/87, 88, str.63/84