• Matematika: Web stránka

     • 9. ročník

     • Streda  25.3.2020 , štvrtok  26.3.2020 , piatok  27.3.2020 matematika 9.ročník

      Skontrolujte si správnosť výsledkov príkladov z monitora 2014.

      https://www.youtube.com/watch?v=H9kJsjlAei0&t=10s

      Do konca týždňa treba vypočítať príklady z monitora 2013.

      V pondelok Vám pošlem odkaz na riešenie.


      Pondelok  23.3.2020 + utorok 24.3.2020 matematika 9.ročník

      Milí žiaci, dúfam, že ste všetci zdraví a v plnej sile riešiť príklady, ktoré budem tento týždeň postupne zadávať. Situácia sa vyvíja tak, že asi karanténa bude trvať dlhšie ako sa predpokladalo.

      Tento týždeň si prepočítame ďalšie príklady z monitorov.

      Na odkaze nižšie uvedenom je monitor 2014. Treba vypočítať všetky príklady.

      V utorok 24.3.2020 sa uskutoční od 14.hod – 15.hod videokonferencia.

      V piatok bol prvý jarný deň, tak si užívajte na svojich záhradkách jarné slniečko a „nečumákujte“ stále do počítačov, mobilov...

      https://monitor9.zones.sk/materialy/testy/2014/T9-2014_Mat_v_SJ.pdf

      https://monitor9.zones.sk/materialy/testy/2014/kluc_MAT.pdf

       


      Streda 18.3.2020 matematika 9.ročník

      1.Ktoré celé číslo leží na číselnej osi v strede medzi číslami -22 a -4?

      2.Na číselnej osi na čísle -114 sedí žabka. Na aké číslo doskočí, ak skáče smerom doľava a jej skok je dlhý 25 dielikov ?

          A -89                     B 139                           C -139

      3.Aký je výškový rozdiel medzi dvoma miestami, ktorých nadmorské výšky sú 247 m a – 118 m?

      4.Napíš výrazy a urč ich hodnotu:

       

      a) dvojnásobok súčtu čísel – 2 a – 5

      b) súčin čísel – 7 a 2 zväčšený o jedenásť

      c) rozdiel čísel 90 a mínus desať zmenšený o desať

       

      5.Vypočítaj trojnásobok čísla – 8 zväčšený o 9

      Štvrtok 19.3.2020 a piatok 20.3.2020 matematika 9.ročník

      Počítať monitor 2015. Na nižšie uvedenej stránke je monitor aj s riešením:

      https://monitor9.zones.sk/materialy/testy/2015/T9-2015_Mat_v_SJ.pdf

      https://monitor9.zones.sk/materialy/testy/2015/kluc_T9-2015_MAT.pdf

      V piatok sa uskutoční videokonferencia od 14.hod – 15.hod. k monitoru 2015. Pripravte si otázky ku konkrétnym príkladom. Pripravte si aj zošity matematiky s vyriešenými príkladmi zo stredy. Budem ich kontrolovať.


      Pondelok 16.3. + utorok 17.3.2020 matematika 9.ročník:

      Na odkaze nižšie uvedenom je monitor 2016. Treba vypočítať všetky príklady. V utorok 17.3.2020 sa uskutoční od 14.hod – 15.hod videokonferencia za účasti všetkých žiakov 9.ročníka. Príklady spoločne prebehneme. Majte pripravené otázky k úlohách, ktoré Vám robili problém vypočítať. Postup prihlásenia do videokonferencie Vám bude zaslaný na fb.

      https://monitor9.zones.sk/materialy/testy/2016/T9-2016_Mat_v_SJ.pdf


      Učebnica 1časť: str.83/15, 16, str.93/10, str.95/16,17 str.10/7, str.108/14, 15

      monitor rok 2017 mať vypočítaný