• Biológia: Web stránka

     • 6. ročník

     •  

      Ďalšie úlohy sú zadávané iba cez Edupage domáce úlohy.


      30. 4. 2020

      Na edupage nájdete riešenia predchádzajúcich zadaní a nové opakovanie týkajúce sa bezstavovcov.


      28. 4. 2020

      V priebehu minulého týždňa som pozabudla na jeden veľmi významný deň. Napíšte mi do správy jeho presný dátum a názov. Pri tejto príležitosti si pozrite krátke videjká

      https://www.youtube.com/watch?v=4QD9R-JmGas

      https://www.youtube.com/watch?v=4QD9R-JmGas

      https://www.youtube.com/watch?v=sT8JQNZSlYE

      https://www.youtube.com/watch?v=sT8JQNZSlYE

      a ešte niečo takéto

      https://www.youtube.com/watch?v=IMXD4h5w8D8

       

      A taktiež si vyberte aspoň jednu jaskyňu https://www.sdetmi.com/podujatia/detail/63609/jaskyne-kosicky-kraj---virtualne-prehliadky/ a prezrite si jej virtuálnu prehliadku. Je to aj úloha na tento týždeň z informatiky.


      21. 4. 2020

      Za tento týždeň mi všetci (tí ktorí ešte neposlali) pošlú opakovania, ktoré ste dostali zadané 17. 3. a 26. 3. 2020. Vaša snaha sa výrazne premietne do koncoročnej známky.   


      16. 4. 2020

      Žiaci v Alfovi vás čaká jeden testík. Dúfam, že ho všetci vyplníte.


      2. 4. 2020

      Dnes nás čaká téma ploskavce a hlístovce. Str. 80 a 81. Niektoré tieto živočíchy žijú voľne v prírode. Iné zasa parazitujú v ľudskom tele. (už počujem zo vaše fujkanie :o)) Učivo je pomerne dosť dlhé. Zvyčajne ho preberám 2 vyučovacie hodiny. Tak už to máte aj za utorok (7. 4. 2020). Tu https://www.e-ucebnice.sk/povodna-biologia-pre-6-roc-zs/ nájdete nejaké tie obrázky a videá k téme.

      A aby som vás trošku prinútila pozrieť na vašu edupage stránku. Poznámky nájdete tam. Orientácia v edupage prihlásení je aj v rámci piatkovej INF.


      31. 3. 2020

      Ďakujem vám za vaše riešenia poslané mailom. Evidujem si všetkých ktorí si úlohu splnili aj nesplnili :o). Dnes pôjdeme na nový a zároveň v tomto školskom roku posledný tematický celok – Vnútorná stavba tela bezstavovov. Trošku si vždy zopakujeme vonkajšiu stavbu tela (tú sme v minulosti už preberali) a pridáme nové informácie o vnútornej časti tela. Takže prvá téma Pŕhlivce. Učebnica str. 78 a 79. Učivo si dôsledne prečítajte, prezrite si obrázky.

      Na stránke https://www.e-ucebnice.sk/povodna-biologia-pre-6-roc-zs/ si môžete popozerať rôzne obrázky a videá k téme. Prikladám aj poznámky.

      1_Drobne_vodne_zivocichy__prhlivce.docx

      Tieto isté informácie sú uvedení aj na edupage. Tak sa prosím prihláste a vyskúšajte si ako sa v tomto prostredí pracuje. Pomôže vám k tomu manuál, ktorý nájdete v predmete informatika 6. roč.


      26. 3. 2020

      Priložené súbory si vytlačte a vypracujte. Ak nemáte možnosť tlače napíšte odpovede na otázky. Vaše vypracovania mi odfoťte a pošlite mailom do nasledujúcej hodiny.

      6._roc._opakovanie.rtf

      opakovanie.rtf


      24. 3. 2020

      Dnešná téma je Iné huby a lišajníky – učebnica str. 75.

      Na začiatku školského roku sme zisťovali za akých podmienok je droždie (kvasinky) aktívne. Dúfam, že si na to spomínate. Dnes sa k tejto téme vraciame znovu. Prosím prečítajte si túto tému a napíšte poznámky. Dokreslite si aj obrázky, ktoré sú v učebnici.

      Keď už budete mať učivo naštudované a napísané poznámky tak si spravte v Alfovi testík na precvičenie. Bude prístupný 3 dni.

      A ak si chcete pozrieť niektoré obrázky a videá tak sa pozrite na túto stránku https://www.e-ucebnice.sk/povodna-biologia-pre-6-roc-zs/

      Poznámky do zošita:

      Iné huby a lišajníky

      kvasinky

      -sú jednobunkové huby

       

      -rozmnožujú sa pučaním

       

      Obrázok – stavba tela kvasinky – učebnica

       

       

       

       

       

       

      -energiu pre život získavajú rozkladom – kvasením – organických látok

       

       

      plesne

      -sú mnohobunkové hoby bez plodníc

       

      -ich telo tvorí podhubie a výtrusnica s výtrusmi – nimi sa plesne rozmnožujú

       

      Obrázok – stavba tela plesne - učebnica

       

       

       

       

       

      Z:

      pleseň hlavičkatá

      lišajníky

      -ich telo je zložené:

       

      hubové vlákna – nasávajú a zadržiavajú vodu

       

      jednobunkové zelené riasy – fotosyntézou vytvárajú organické látky

       

      -spolužitie huby a riasy – symbióza – oba organizmy majú zo spolužitia úžitok

       

       

      Z:

      diskovka bublinatá

       

      zemepisník mapový

       

      dutohlávka sobia

       

      diskovník múrový

       


      19. 3. 2020

      Dnes si všetci v čase medzi 11:30 a 12:00 hod. napíšete krátky testík na Alfovi. Snažte sa ako len viete a nepodvádzajte. To je v rámci opakovania.

      Téma nového učiva je Huby s plodnicou (učebnica str. 73 a 74)

      Ide o zopakovanie a prehĺbenie učiva keďže stavbu húb sme preberali už  v 5. ročníku.

      Tak si tieto strany pozorne prečítajte aspoň 2 krát a pozrite sa aj na obrázky a názvy rôznych húb.

      Tiež si prezrite aj túto stránku:

      https://www.e-ucebnice.sk/povodna-biologia-pre-6-roc-zs/

       

       

       

      Do zošita si napíšte nasledovné poznámky:

      Huby s plodnicou

       

      Obrázok – stavba huby - nakresliť

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      -huby sa rozmnožujú výtrusmi, ktoré sú uložené na lupeňoch, alebo rúrkach zo spodnej strany klobúka

       

      -niektoré huby spolunažívajú zo stromami – podhubie húb rastie medzi koreňmi stromov – kozák brezová a breza

       

      význam húb – rozkladajú v prírode organické zvyšky

       

       

       

      jedlé

      nejedlé

      jedovaté

      bedľa vysoká

      rýdzik kravský

      muchotrávka červená

      plávka zelenkastá

       

      hríb satanský

      masliak obyčajný

       

       

      hríb dubový

       

       

      pečiarka ovčia

       

       

      tanečnica poľná

       

       

       

       

       

       

       

       


      17. 3. 2020

      V rámci opakovania prebratého učiva odpovedajte písomne do zošita na nasledovné otázky (buď si otázky vytlačíte a napíšete číslo otázky a odpoveď, buď si ich prepíšete a napíšete odpoveď alebo odpoviete na všetky otázky celou vetou.

      Opakovanie

      1. Čo je to opelenie a oplodnenie?
      2. Aké typy kvetných obalov poznáš? + príklad
      3. Nakresli  a popíš samičí pohlavný orgán kvetu.
      4. Nakresli  a popíš samčí pohlavný orgán kvetu.
      5. Aké sú to jednopohlavné kvety?
      6. Aké sú to obojpohlavné kvety?
      7. Čo sa vyvinie z oplodneného vajíčka a čo zo semenníka piestika?
      8. Akým spôsobom rastliny delíme podľa opelenia?
      9. Z ktorých častí sa skladá semeno?
      10. Aké sú podmienky pre vyklíčenie semena?
      11. Aké sú podmienky pre rast rastliny?
      12. Ako delíme plody?
      13. Ako delíme dužinaté plody + príklad?
      14. Ako delíme suché pukavé plody? + príklad.
      15. Ako delíme suché nepukavé plody? + príklad.
      16. Aký plod je:

      kukurica

      jačmeň

      mak

      jablko

      čerešňa

      orech

       

      V rámci opakovania si pozrite ak stránku:

      https://www.e-ucebnice.sk/povodna-biologia-pre-6-roc-zs/

      https://www.e-ucebnice.sk/povodna-biologia-pre-6-roc-zs/

      https://www.e-ucebnice.sk/povodna-biologia-pre-6-roc-zs/

      https://www.e-ucebnice.sk/povodna-biologia-pre-6-roc-zs/

      kde nájdete zaujímavé videá k témam, ktoré sme preberali