• Biológia: Web stránka

     • 7. ročník

     • Ďalšie úlohy sú zadávané iba cez Edupage domáce úlohy.


      29. 4. 2020

      Siedmaci, dnes pokračujeme. Téma je Poškodenie a hygiena zraku a sluchu. Učebnica str. 100 a 101. V prílohe (edupage) nájdete poznámky, ktoré je potrebné doplniť a prepísať do zošita. Tiež prikladám prezentáciu.


      27. 4. 2020

      V priebehu minulého týždňa som pozabudla na jeden veľmi významný deň. Napíšte mi do správy jeho presný dátum a názov. Pri tejto príležitosti si pozrite krátke videjká

      https://www.youtube.com/watch?v=4QD9R-JmGas

      https://www.youtube.com/watch?v=4QD9R-JmGas

      https://www.youtube.com/watch?v=sT8JQNZSlYE

      https://www.youtube.com/watch?v=sT8JQNZSlYE

      a ešte niečo takéto

      https://www.youtube.com/watch?v=IMXD4h5w8D8

       

      A taktiež si vyberte aspoň jednu jaskyňu https://www.sdetmi.com/podujatia/detail/63609/jaskyne-kosicky-kraj---virtualne-prehliadky/ a prezrite si jej virtuálnu prehliadku. Je to aj úloha na tento týždeň z informatiky.


      20. 4. a 22. 4. 2020

      Siedmaci dnes pokračujeme v zmyslových orgánoch. Prečítajte si učivo na str. 98 a 99. Téma zrak a sluch je na dve vyučovacie hodiny. V prílohe (edupage) máte aj poznámky. Opíšte si ich do zošita. Ak nemáte možnosť tlače nakreslite si aj obrázok a pomenujte jednotlivé časti, o ktorých sa píše v poznámkach. Prikladám aj prezentáciu. Určite si ju pozrite. Dúfam, že vám ju pôjde spustiť.


      15. 4. 2020

      Siedmaci,

      viem, že test v Alfovi bol pomerne náročný. Hlavne priraďovanie žliaz  s vnútorným vylučovaním a tiež stavba neurónu. Ale ostatné otázky boli bežnou súčasťou učiva. Poprezerala som si vaše riešenia jednotlivých úloh a pri niektorých žiakoch mám pocit, že ste to naklikali haj buj ako sa vám podarilo bez rozmýšľania (však Paťko). Nabudúce sa treba viac snažiť a nad otázkou aspoň trošku popremýšľať.

      Dnes pôjdeme ďalej. V učebnici na strane 96 a 97 je téma Zmysly a zmyslové orgány. Text si z učebnice prečítajte. V edupage máte poznámky. Napíšte si ich do zošita.

       


      8. 4. 2020

      Žiaci v Alfovi vás čaká jeden testík. Dúfam, že ho všetci vyplníte.


      6. 4. 2020

      Dúfam, že ste si videá pozreli. Na otázky ste mi všetci neodpovedali. To znamená, že ste si úlohu nesplnili ani z informatiky (tí čo neodpovedali). Dnes budeme pokračovať v regulačných sústavách. Konkrétne začneme riešiť nervovú sústavu. Učivo je uvedené v učebnici na str. 94 a 95. Text si niekoľko krát prečítajte. Potom si doplňte poznámky. Sú v edupage (vytlačte a nalepte do zošita alebo celé prepíšte). Foto mi prosím posielajte do edupage. Pre kontrolu, či ste si úlohu splnili.


      1.4. 2020

      Na dnes máte za úlohu si pozorne pozrieť tieto dve videá:

      https://www.youtube.com/watch?v=aAVTG3xkJJU

      https://www.youtube.com/watch?v=E9HY2lqmqjc

      Potom sa prihláste do edupage a odpovedajte na priložené otázky k domácej úlohe.

       


      30. 3. 2020

      Dnešná téma – Regulačné sústavy. Nájdete ju v učebnici na strane 92 a 93. Učivo si prečítajte a napíšte si poznámky. Prezentácia slúži na spestrenie. Sú v nej zaujímavé informácie.

      Hormonalna_regulacna_sustava.ppt

      21_Regulacne_sustavy.docx

      Rovnaké informácie nájdete aj po prihlásení na stránke edupage. Pozrite si hlavne ako sa dostanete k priloženým súborom.


      25. 3. 2020

      Na zopakovanie si precvičte vedomosti prostredníctvom testu v Alfovi. Očakávam 100% účasť.

      Ešte sa vrátime k téme Prvá pomoc pri krvácaní. Pozorne si prečítajte učivo na str. 87. a 88. Pozrite si videá:

      https://www.youtube.com/watch?v=gw0FBRvtq1g

      https://www.youtube.com/watch?v=J86feKeDE-A

      Ak máte doma potrebné pomôcky môžete si prvú pomoc vyskúšať na svojich členoch rodiny. Ak tak urobíte pošlite mi foto.

      Napíšte si stručné poznámky poznámky:

      • postup ošetrenia pri malom krvácaní,
      • postup ošetrenia pri veľkom krvácaní,
      • postup ošetrenia pri zastavení krvného obehu.

      Úlohy na precvičenie sprístupním na 3 dni od dňa kedy mala byť hodina, zadávam možnosť viacerých opakovaní testu. Snažte sa. Aj snaha sa cení :o).

      23. 3. 2020

      Tak snáď tie videá z minulej hodiny vo vás zanechali stopu a niečo ste si aj zapamätali. Dnes si na úvod precvičte obehovú sústavu. V Alfovi si nájdete jedno opakovanie.

      Nové učivo je Vylučovanie. Prečítajte si učivo na str. 90 a 91 aspoň 2 krát. A ak máte záujem tak si pozrite aj Bol raz jeden... https://www.youtube.com/watch?v=0RdmJMjJS7M

      Do zošita si napíšte poznámky:

      Vylučovanie

       

      -zabezpečuje vyrovnanosť vnútorného prostredia organizmu

       

      -na odstraňovaní odpadových látok sa podieľa:

       

      trávenie

      stolica

      tráviaca sústava

      dýchanie

      oxid uhličitý, vodná para

      dýchacia sústava

      vylučovanie

      moč, pot

      močová sústava kože

       

       

       

      močová sústava

      -hospodári s vodou a vylučuje tekuté odpadové látky z tela

       

      -skladá sa:

       

      obličky

       

      močovody

       

      močový mechúr – hromadí sa tu moč

       

      močová rúra 

       

       

      obličky

      párový orgán fazuľového tvaru, v zadnej časti brušnej dutiny

       

      -sú zložené: kôra, dreň, obličková panvička

       

      -bunky – obličkové telieska – tu sa krv filtruje – vzniká prvotný moč → jeho zahustením (vstrebávaním vody) vzniká definitívny moč

       

      -poškodzuje ich – zadržiavanie moču, prechladnutie v driekovej oblasti, presolené a korenené jedlá a nedostatok tekutín

       

       

      moč

      -číra svetložltá tekutina

       

      -obsahuje vodu, organické a anorganické látky

       

       

      pitný režim

      -vyrovnáva straty vody a minerálnych látok v tele

      -dospelý človek potrebuje vypiť 2,5 l vody denne

       

       

      dialýza

      mimotelové čistenie krvi

       

       

       


      18. 3. 2020

      Na str. 82 a 83 sme preskočili tému Prvá pomoc pri ohrození života. Poznámky tento krát ponechám na vás. Text si prečítajte 3 krát. Ale určite si pozrite tieto videá:

      https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=dh3QpBszxh0&feature=emb_title

      https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=dh3QpBszxh0&feature=emb_title

      https://www.youtube.com/watch?v=40NFnPLc1hI

      https://www.youtube.com/watch?v=mx4JNjw0uqM

      Ovládať prvú pomoc je dôležité!!!


      16. 3. 2020

      V učebnici si prečítajte nižšie ivedené témy aspoň 2 krát. Napíšte si poznámky.

      Poškodenia a ochorenia obehovej sústavy

      ochorenia srdca a ciev

      -sú najčastejšie spôsobené nesprávnou životosprávou (fajčenie, pitie alkoholu, užívanie návykových látok)  stravovaním, obezitou, stresom, nedostatkom pohybu, spánku, oddych,...

      srdcový infarkt

      -príčinou je nedostatočné zásobovane srdcového svalu a upchatie vencovitých tepien

      mozgová mŕtvica

      -príčinou je upchatie ciev v mozgu alebo prasknutie ich vydutej časti spôsobuje krvácanie do mozgu

       

      -dôsledok – porušenie mozgových centier (ochrnutie častí teľa, porucha reči,...)

      vysoký krvný tlak

      -nad 140/90 Torr

      kŕčové žily

      -príčinou je nedostatočné odtekanie krvi, následne sa zvyšuje tlak na steny a tie sa rozširujú

       

      Starostlivosť o obehovú sústavu a jej význam

      funkcie OS

      -prepravná

       

      -termoregulačná – udržiava stálu teplotu tela

       

      -obranná

       


      11. 3. 2020

      Str. 84 – prečítať + napísať poznámky

      Krvné cievy

      krvné riečisko

      -tvoria ho tepny, žily a vlásočnice

      tepny

      -vedú bledočervenú krv zo srdca do celého tela

       

      -má pružné a pevné steny

       

      -je v nej veľký tlak – pri poranení krv strieka

       

       

      žily

      -vedú tmavočervenú krv z tkanív do srdca

       

      -steny majú tenšie ako tepny (s chlopňami)

       

      -pri poranení krv vyteká

       

       

      vlásočnice

      -tepny sa zužujú na tepničky a tie na vlásočnice, z vlásočníc krv odvádzajú malé žilky, ktoré sa spájajú do veľkých žíl

       

       

      miazgové cievy

      -prúdi v nich žltkastá tekutina – miazga – obsahuje biele krvinky (obrana organizmu), prenáša živiny a odpadové látky

       

                                                        -preteká cez miazgové uzliny – zachytávajú a ničia choroboplodné zárodky   

       

       

      slezina

      -tvorba obranných látok a bielych krviniek

       

      -rozklad odumretých červených krviniek, mikroorganizmov

       

      -jej funkciu môže nahradiť pečeň, miazgové cievy či uzliny