• Biológia: Web stránka

     • 8. ročník

     • Ďalšie úlohy sú zadávané iba cez Edupage domáce úlohy.


      27. 4. 2020

      V priebehu minulého týždňa som pozabudla na jeden veľmi významný deň. Napíšte mi do správy jeho presný dátum a názov. Pri tejto príležitosti si pozrite krátke videjká

      https://www.youtube.com/watch?v=4QD9R-JmGas

      https://www.youtube.com/watch?v=4QD9R-JmGas

      https://www.youtube.com/watch?v=sT8JQNZSlYE

      https://www.youtube.com/watch?v=sT8JQNZSlYE

      a ešte niečo takéto

      https://www.youtube.com/watch?v=IMXD4h5w8D8

       

      A taktiež si vyberte aspoň jednu jaskyňu https://www.sdetmi.com/podujatia/detail/63609/jaskyne-kosicky-kraj---virtualne-prehliadky/ a prezrite si jej virtuálnu prehliadku. Je to aj úloha na tento týždeň z informatiky.


      22. 4. 2020

      V prílohe (na edupage) sú riešenia opakovania. Skontrolujte si či máte správne odpovede. Dnes pôjdeme ďalej. Téma je Životné prostredie v učebnici str. 63, 63. Prečítajte si. V prílohe nájdete poznámky. Text prepíšte do zošita a chýbajúce údaje doplňte pomocou učebnice.


      15. 4. 2020

      Žiaci, v Alfovi vás čaká ďalší testík. Dúfam, že hotento krát naozaj všetci vyplníte.


      8. 4. 2020

      Žiaci v Alfovi vás čaká jeden testík. Dúfam, že ho všetci vyplníte.


      1.4. 2020

      Ďakujem vám za zaslané odpovede. Dnes nájdete zadanie cez edupage. Je tam pracovný list, ktorý mi treba naspäť poslať vyplnený tiež cez edupage. Tak som zvedavá koľkí z vás to zvládnu.


      25. 3. 2020

      Trošku som z vás sklamaná, že vás bolo aktívnych len 7. Preto vám zadávam inú úlohu. Odpovedajte do zošita na nasledovné otázky (celou vetou):

      8. roč. BIO: Opakovanie - Dedičnosť

      1. Kde v bunke je uložená genetická informácia?
      2. Opíš stavbu chromozómu.
      3. Prečo sa tvorí v bunkách kópia nukleovej kyseliny?
      4. Prečo pohlavné bunky obsahujú polovičný počet chromozómov.
      5. Aká je to dedičná premenlivosť ? + príklad
      6. Aká je to nededičná premenlivosť? + príklad
      7. Vysvetli podstatu šľachtenia.
      8. Napíš názov aspoň 3 dedičných ochorení.

      Vypracované otázky odfoťte a pošlite na môj mail.

      Ešte si pozrite tieto videjka:

      https://www.youtube.com/watch?v=GEaZ9ngOuPE

      https://www.youtube.com/watch?v=DpZiqsJhh8E

      https://www.youtube.com/watch?v=gG7uCskUOrA

      Je to v iných jazykoch a chcelo by to môj komentár lebo sú tam veci, ktoré sa na ZŠ neučia. Ale je to veľmi zaujímavé.


      18. 3. 2020

      Na Alfovi nájdete dva testy. Pozorne si ich vyskúšajte. Túto možnosť máte iba počas dneška. Mám informáciu, že spôsob prihlásenia ovládate. Očakávam, že sa všetci na to pozriete.


      11. 3. 2020

      Téma: Dedičnosť a premenlivosť – prečítať + napísať poznámky

      Zopakovať tematický celok

       

      Dedičnosť a premenlivosť

      premenlivosť

      -rozdielnosť jedincov toho istého druhu navzájom sa od seba odlišovať

       

      -spôsobuje tvarovú a funkčnú rozmanitosť - diverzitu

       

      pr. premenlivosť farby ulity slimáka hájového v závislosti od vonkajších podmienok (nízka tráva, vysoká tráva, zmiešaný les)

      nededičná premenlivosť

      -dočasné zmeny vyvolané vonkajšími vplyvmi počas vývoja jedinca – nenastávajú zmeny v génoch a teda nie sú dedičné

       

      - tvar koruny smreka (lúka, les)

      dedičná premenlivosť

      -mutácia – nastávajú trvalé zmeny v génoch a teda sú dedičné

       

      -môže ju zapríčiniť ultrafialové a rádioaktívne žiarenie, rôzne chemické látky v potrave, vo vode, lieky, vírusy,...

       

      -pre organizmy je väčšinou škodlivá až smrteľná

       

      -spôsobuje sklon k dedičným chorobám – hluchonemosť, farbosleposť, hemofília, cukrovka,...

      využitie dedičnosti a premenlivosti

      -pri pestovaní rastlín a chove zvierat robia ľudia zámerný výber pri ich rozmnožovaní podľa vlastností, ktoré uprednostňujú – šľachtenie, vznikajú tak nové odrody rastlín (kapusta obyčajná – karfiol, brokolica,...) a plemená zvierat