• Anglický jazyk: Web stránka

     • 5. ročník

     • Milí piataci od dnešného dňa 30.3. 2020 budete dostávať  úlohy  z ANJ na vašom spoločnom e-maily: piatacidolnezelenice@gmail.com ,prosím sledujte ho. Ďakujem.


      Utorok, 24.3.2020

      Dnes si urob SB 93 celú stranu, zapisuj iba odpovede do zošita, ako sme robili na hodine. Pracuj pomaly a hlavne sám, ja verím že to zvládneš.

      Nezabudni na cvičenia na Alfovi, pracuj svojim tempom.

      Streda, 25.3.2020

      Dnes si urob WB 50/1, pracuj pomaly a hlavne sám, ja verím že to zvládneš. Nezabudni na cvičenia na Alfovi, pracuj svojim tempom.

      Štvrtok, 26.3.2020

      Dnes si urob WB 51/3, pracuj pomaly a hlavne sám, ja verím že to zvládneš. Nezabudni na cvičenia na Alfovi, pracuj svojim tempom. Alf je otvorený do nedele.

      Have a nice weekend!


      Pondelok, 23.3.2020

      Skontroluj si cvičenia ktoré si robil minulý týždeň a oprav chyby farebným perom. Nezabúdaj pracovať na Alfovi.

      SB 89/9:    2.riding, 3.swimming, 4.going, 5.running, 6.rollerblading

      SB 89/10:  1. getting up, 2. sitting, 3. looking, 4.telling, 5.talking, 6.meeting, 7. eating,                                    8. cycling, 9. playing, 10. walking

      SB 90/1:   1F, 2T, 3F, 4T, 5F, 6F, 7T, 8F, 9F, 10F

      WB 55/6:   giving, watching, swimming, running, listening, telling, writing, having, sitting

      WB 55/7:   1.making, 2. chasing, 3.eating, 4. watching, 5.swimming, 6.cooking, 7. writing, 8.                   walking, 9. playing, 10.meeting

      WB 56/1  1.Rufus and Bess, 2.Barker, 3. Flo, 4. Sophie, 5. Gotcha, 6. Bouncer, 7. Sally,              8.Tinker, 9. Zara,             1T, 2T, 3T, 4F, 5T


      Streda, 18.3.2020

      WB: 52/3 - napíš vety o sebe, WB: 56/1 správne odpovede zašli na e-mail do 19. 3. do 18 hod.

      Štvrtok, 19.3.2020

      SB: 90/1 - odpovede pošli na e-mail do 20. 3. do 18 hod.,  SB: 91/4 -otestuj sa, odpoveded mi neposielaj

      Piatok, 20.3.2020

      Napíš prácu o tvojej rodine, čo všetko vedia a nevedia robiť členovia tvojej rodiny, príklad máš v SB: 85/4 + prikladám vzor. (opíš: mama, otec, brat, sestra, babka, dedko, bratranec, sesternica, ujo, teta, pes, mačka....), napíš 8 - 10 viet. Práce posielaj na e-mail do 22. 3. do 18 hod.

      Vzor: My mum can cook, but she can´t sing. My uncle Tomáš can play football, but he can´t dance. My dog Beny can eat ham but he can´t eat cheese.

      Nezabudni na cvičenia na Alfovi!

       


      5. ročník, (11.3. - 13.3. 2020)

      WB: 54/1,2,3,4    55/5    59/1,2,3,4      47/1

      Pondelok, 16.3.2020

      Na ALF stránke sú zadané úlohy, ktoré treba vypracovať do konca týždňa do 22. 3. do 18 hod.

      v ak máš problém, píš na messenger, alebo e-mail: andrea.opat@gmail.com

      Napísať poznámky do zošita:    Love, like, hate + V- ing

      Po slovesách like, love, hate väčšinou nasleduje sloveso s koncovkou - ing

      I like travelling.   I love watching TV.    He hates cooking dinner.                                                                       You don´t like reading books.   She doesn´t love writing letters.

      ·        v 3.os.j.č. pridávam koncovku - s,es, v otázke a zápore: does, doesn´t (pravidlá present simple)

      Spelling rules ( pravidla písania)

      1, zmeň e - ing      : hide - hiding

      2, ak je samohláska pred končiacou spoluhláskou, zdvoj spoluhlásku:  win - winning

      SB 89/ 9, 10  - prepíš celé cvičenia do zošita, správne odpovede zašli na e-mail do 17. 3. do 18 hod  (nesplnenie úloh bude hodnotené známkou 5)

      Správne odpovede z minulého týždňa:

      WB: 54/1:  1. Philip can play the guitar.  2. Philip can´t play the saxaphone.  3. Philip can drive a car.  4. Philip can take a photos.  5. Philip can´t speak Japaneese.  6. Philip can ride a bike.  7. Philip can rollerblade.  8. Philip can´t play a basketball.

      WB 54/2: 1. She can play the piano.  2. I can´t play football now.  3. He can´t find his book.  4. Her brother can walk on his hands.  5. We can´t go to school on the bus.  6. My grandfather can read a book in a day.

      WB  54/3: 1. No, she can´t.  2. No, I can´t.  3. Yes, I can.  4. Ne, she can´t.  5. Yes, they can.

      WB  54/4:  1. Can you....?   2. Can he...?   3. Can she...?  4. Can you...?  5. Can they...?

      WB 55/4 : 1. Can I borrow your PC, please?  No, you can´t.  2. Mum can I go to the cinema tonight?  No, you can´t.   3. Can I open the window, please? Yes, you can.  4. Can I visit grandmother on Saturday? Yes, you can.

      WB:59/1,2,3,4   47/1  skontrolujeme na hodine.

       

      Utorok, 17.3.2020

      WB : 55/6,7,8, správne odpovede zašli na e-mail do 18. 3. do 18 hod.