• Novinky

      • Športovec roka

      • Našu školu navštevuje talentovaný žiak Samuel Miklovič.  V  kategórii  starší žiaci, získal ocenenie Športovec roka 2019 od predsedu Judo Clubu AŠK Slávia Trnava Jozefa Svátka . V roku 2018 sa stal majstrom Slovenska vo Zvolene, v roku 2019 sa umiestnil na 1. mieste v Malackách, na 2. mieste v Galante, 3. mieste v Banskej Bystrici a na majstrovstvách Slovenska v Bratislave sa umiestnil na 3. mieste. K jeho úspechom mu srdečne gratulujeme !

     • Oznam
      • Oznam

      • Vianočné prázdniny trvajú od 23. 12. 2019 do 7. 1. 2020. Nástup do školy je 8. 1. 2020 (streda).

     • Krúžok spoznaj sám seba
      • Krúžok spoznaj sám seba

      • Na krúžku Spoznaj sám seba, sme sa rozhodli že potešíme našich najmenších  - škôlkarov . Nachystali sme im balíčky a ako Mikuláš, anjelik, čert a pomocníci Mikuláša sme im ich zaniesli v piatok 6.12. Škôlkari nás už čakal, tešili sa no i plakali. Za každú pesničku či básničku dostali od Mikuláša sladkú odmenu. Zážitok bol silný na oboch stranách.

       Na krúžku aj vianočné posedenie, kde sme sa najedli, zahrali vianočné hry a samozrejme si rozdali Secret Santa.

        

     • Divadelné predstavenie - Veľká továteň na slová
      • Divadelné predstavenie - Veľká továteň na slová

      • Dňa 6.12. 2019 sa žiaci 1. stupňa zúčastnili divadelného predstavenia Veľká továreň na slová v Nitre.

       Počas predstavenia sme mohli okrem šikovných hercov vidieť nádherné bábky a úžasnú prácu s nimi. Herci prostredníctvom bábok poukázali na dôležitosť vhodného výberu slov. Škaredé, urážlivé, hnevlivé slová produkujú ďalej len hnev, urážanie, posudzovanie, posmech,...

       Vyzdvihli tie najdôležitejšie, najkrajšie slová, ktoré si však mohli dovoliť len tí najbohatší. Chudobným ostávali obyčajné slová, ktoré sa nedali porovnať s tými najdrahšími, no priateľstvo a láska im dávali tú pravú hodnotu.

       Po predstavení čakal aj tu na deti Mikuláš s plným košom sladkostí.

     • Hravé pokusy 1. stupeň a Mikuláš
      • Hravé pokusy 1. stupeň a Mikuláš

      • Dňa 5.12. 2019 si žiaci 2. stupňa pripravili Hravé pokusy pre 1. stupeň, pomocou ktorých žiakom zaujímavou formou priblížili niektoré fyzikálne a chemické javy. Žiakom sa pokusy veľmi páčili a veríme, že sa aj medzi nimi nájdu nádejní pokračovatelia tejto vydarenej akcie.

       Na záver prišiel aj Mikuláš s anjelom a čertom, ktorým žiaci zaspievali pesničky a zarecitovali básničky. Každému sa ušla drobná sladkosť  a tým menej poslušným aj čierne „pohladenie“ od čerta.

     • Mikuláš pre druhých
      • Mikuláš pre druhých

      • V dňoch 25.11.-2.12. prebiehal na našej škole 2.ročník zbierky sladkostí pod názvom Mikuláš pre druhých. Zapojili sa žiaci 1.stupňa a spoločne zbierali sladkosti pre deti zo sociálne slabších rodín. Vyzbierané sladkosti boli odovzdané do Centra pomoci pre rodinu v Trnave,

       p. Lipovskému.

       Ďakujeme všetkým rodičom a deťom, ktoré sa zapojili a pomohli tak prispieť na dobrú vec.

     • Hravé pokusy
      • Hravé pokusy

      • V rámci Týždňa vedy a techniky žiaci 8. a 9. ročníka pripravili pre svojich mladších spolužiakov rôzne zaujímavé pokusy z fyziky a chémie. Veríme, že sa mnohé veci sa dozvedeli, príjemne sa zabavili a niečo sa aj naučili.