• Dôležité oznamy !
          • Dôležité oznamy !

          • Mimoriadne sa prerušuje vyučovanie od 30.3.2020 do odvolania.

            Testovanie 9 -2020 je zrušené.

            Mení sa spôsob zápisov do škôl a MŠ – budeme aktualizovať.

            Formulár na zápis do prvého ročníka je k dispozícii zapisny_listok.rtf​​​​​​​

            Prijímanie žiakov 9. ročníkov na SŠ – bližšie informácie bude v aktuálnom čase podávať. Mgr. Čižmárová

            Vznikol nový portál Ministerstva školstva  na pomoc učiteľom, rodičom, zriaďovateľom škôl počas prerušenia vyučovania na školách.  www.ucimenadialku.sk

            Príloha  rozhodnutie_ministra.pdf

        • Škola v prírode
          • Škola v prírode

          • Vzhľadom na mimoriadne okolnosti je plánovaná Škola v prírode (RS Hotel Hlboké) pre žiakov 2. - 4. ročníka zrušená. Ďalšie informácie ohľadom vzniknutej situácie Vám budú v najbližšom čase oznámené.

        • Úlohy pre žiakov
          • Úlohy pre žiakov

          • Počas prerušenia prevádzky ZŠ dostávajú žiaci zadania úloh a preberanie učiva z väčšiny predmetov zverejnené v časti predmety v podstranách s názvom Úlohy (pre žiakov) po ročníkoch. Niektoré zadania sú aj na stránke Alf. Pedagogický zamestnanci využívajú aj iné možnosti komunikácie zo žiakmi (napr. fb). Žiaci 1. stupňa komunikujú s pani učiteľkami dohodnutým spôsobom elektronicky.  Zadané úlohy môžu byť hodnotené známkou, preto je dôležité, aby si žiaci pri ich vyprocovávaní dali záležať.

        • Oznam pre žiakov 9.ročníka
          • Oznam pre žiakov 9.ročníka

          • Termíny prijímacích skúšok na stredné školy na overenie špeciálnych schopností (talentové skúšky) sa presúvajú na obdobie od 30.marca 2020 do 30.apríla 2020.

          • OZNAM

          • V rámci opatrení na eliminovanie šírenia koronavírusu riaditeľka ZŠ s MŠ prerušuje prevádzku základnej aj materskej školy od 11. 3. - 13. 3. 2020 vrátane. Žiadame rodičov sledovať webovú stránku školy ako aj počúvať obecný rozhlas, kde budete informovaní o ďalších opatreniach. Ďakujeme.

        • 2% z dane
          • 2% z dane

          • Vážení rodičia a priatelia školy.

            Pomôžte nám skvalitniť výchovno–vzdelávací proces na škole a skvalitniť vybavenie školy darovaním 2% z dane. Vaše 2% pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí.

        • Naj eko - trieda
          • Naj eko - trieda

          • Zapojte sa aj vy do súťaže o najlepšiu eko – triedu na škole. V mesiacoch marec a apríl zbierajte staré vyradené mobily, drobný elektroodpad, baterky a zubné kefky (akejkoľvek značky). V hlavnej budove školy sú umiestnené všetky potrebné zberné nádoby. Čo a koľko vecí žiak priniesol nahlasuje svojmu triednemu učiteľovi. Aj takýmto spôsobom môžeme prispieť k recyklácii niektorých druhov odpadov.

            Medzi drobný elektroodpad patrí napríklad:

            vysávač, čistič kobercov, šijací stroj, svietidlá, mikrovlnné rúry, ventilačné zariadenia, žehličky, hriankovače, elektrické nože, elektrické varné kanvice, hodiny a hodinky, elektrické holiace strojčeky, váhy, spotrebiče na starostlivosť o vlasy a telo, kalkulačky, rádiové súpravy, videokamery, Hi – Fi súpravy, hudobné nástroje, zariadenia na prehrávanie zvuku alebo obrazu, elektrické a elektronické hračky, zariadenia na športové účely, dymové hlásiče, tepelné regulátory, termostaty, malé elektrické a elektronické nástroje, malé zdravotnícke pomôcky, malé prístroje na monitorovanie a kontrolu, malé zariadenia s integrovanými fotovoltickými panelmi, mobilné telefóny, zariadenia GPS, vreckové kalkulačky, smerovače, osobné počítače, tlačiarne, telefóny.

      • Kontakty

        • Základná škola s materskou školou
        • dzskola@gmail.com
        • 033/7445229 riad. školy : 0905 449 359 zást. školy. 0911 674 308
        • Dolné Zelenice č.109 920 52 Dolné Zelenice
        • 36090239
        • 2021485928
        • MŠ Dolné Zelenice telefón - 033/7445248 email: qmsdolnezelenice@gmail.com
    • Fotogaléria

        zatiaľ žiadne údaje