• Novinky

      • Plánované akcie

      • V prípade priaznivého počasia plánujeme pre žiakov 5.- 9.ročníka:

       Piatok 26.6 - vychádzka do Zámockého parku v Hlohovci

       Pondelok 29.6. - opekačka u poľovníkov

      • Informácie k prevádzke školy od 22. 6. 2020

      • Vážení rodičia !

       Zisťujeme záujem dobrovoľného nástupu žiakov do školy od 22.6.2020. Svojmu triednemu učiteľovi sa vyjadrite do pondelka 15.6.2020 , či Vaše dieťa nastúpi do školy.

       Podmienky nástupu:

       Žiak prinesie  rodičom podpísané vyhlásenie o zdravotnom stave, ktoré je na webovej stránke školy, alebo si ho môžete osobne vyzdvihnúť  na riaditeľstve.

       Príchod žiakov do školy je 8,30 – koniec aktivít  o 12,00.

       V deň nástupu si žiak prinesie  zošity s  vypracovanými úlohami , ktoré robil doma.  

       Obedy budú zabezpečené, nie je však možnosť odhlasovania v prípade neprítomnosti. Žiaci z Dolných Zeleníc  roč. 6.-9. budú obedovať až o 12,30.

       V prípade, že žiak nenastúpi, triedny učiteľ mu oznámi termín odovzdania učebníc.