• Plánované akcie

     • V prípade priaznivého počasia plánujeme pre žiakov 5.- 9.ročníka:

      Piatok 26.6 - vychádzka do Zámockého parku v Hlohovci

      Pondelok 29.6. - opekačka u poľovníkov

     • Informácie k prevádzke školy od 22. 6. 2020

     • Vážení rodičia !

      Zisťujeme záujem dobrovoľného nástupu žiakov do školy od 22.6.2020. Svojmu triednemu učiteľovi sa vyjadrite do pondelka 15.6.2020 , či Vaše dieťa nastúpi do školy.

      Podmienky nástupu:

      Žiak prinesie  rodičom podpísané vyhlásenie o zdravotnom stave, ktoré je na webovej stránke školy, alebo si ho môžete osobne vyzdvihnúť  na riaditeľstve.

      Príchod žiakov do školy je 8,30 – koniec aktivít  o 12,00.

      V deň nástupu si žiak prinesie  zošity s  vypracovanými úlohami , ktoré robil doma.  

      Obedy budú zabezpečené, nie je však možnosť odhlasovania v prípade neprítomnosti. Žiaci z Dolných Zeleníc  roč. 6.-9. budú obedovať až o 12,30.

      V prípade, že žiak nenastúpi, triedny učiteľ mu oznámi termín odovzdania učebníc.

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou
    • dzskola@gmail.com
    • 033/7445229 riad. školy : 0905 449 359 zást. školy. 0911 674 308
    • Dolné Zelenice č.109 920 52 Dolné Zelenice
    • 36090239
    • 2021485928
    • MŠ Dolné Zelenice telefón - 033/7445248 email: qmsdolnezelenice@gmail.com
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje