• Riaditeľské voľno

     • Vážení rodičia!

      Z dôvodu karantény 1. a 2. ročníka a následných prevádzkových dôvodov je  v dňoch 3.11-5.11.2020 , žiakom 3.a 4. ročníka udelené riaditeľské voľno. Vzdelávanie žiakov v ročníkoch 1 . - 4 .  bude prebiehať u všetkých bezpríznakových žiakov  dištančnou formou.  Ďakujeme za porozumenie.

     • Jesenné prázdniny

     • Zmena termínu prázdnin: 

      Prázdniny sú v termínoch : 30.10. /piatok a 2.11.2020/pondelok/ a 6.11. /piatok/ - 9.11.2020/ pondelok/

     • EDUPAGE

     • Prosíme rodičov, aby si do mobilných zariadení stiahli aplikáciu EDUPAGE. Prostredníctvom aplikácie budete informovaní o novinkách a máte možnosť komunikovať s učiteľmi. Návod na staihnutie do Vášho mobilného zariadenia:

      Operačný systém Android

      - je potrebné nájsť aplikáciu EDUPAGE v  aplikácií "Obchod PLAY"

      - následne nainštalovať aplikáciu 

      - po nainštalovaní a otvorení aplikácie sa prihlásite pomocou prihlasovacích údajov, ktoré Vám poslali triedni učitelia na Váš email. 

      Operačný systém iOS

      - je potrebné nájsť aplikáciu EDUPAGE v aplikácií "App Store"

      - následne nainštalovať aplikáciu 

      - po nainštalovaní a otvorení aplikácie sa prihlásite pomocou prihlasovacích údajov, ktoré Vám poslali triedni učitelia na Váš email. 

       

       

    • Oznam ŠJ pri ZŠ Dolné Zelenice
     • Oznam ŠJ pri ZŠ Dolné Zelenice

     • Na základe novely zákona - Dotácia na podporu stravovacích návykov podľa zákona č.544/2010Z.z. v školskom stravovaní s účinnosťou od 01.01.2021 nebude žiakom ZŠ poskytovaná bezplatne strava (okrem žiakov SZP s minimálnym doplatkom za stravu).


      Z uvedeného dôvodu žiadame rodičov o odpoveď, či žiak pokračuje v stravovaní.


      -  ak žiak pokračuje v stravovaní , potvrďte, prosím, záujem o stravovanie  od 1.1.2021 spätnou správou triednemu učiteľovi na Edupage do 31.10.2020.  


      - ak nepokračuje, je potrebné žiaka písomne odhlásiť


      V prípade odhlásenia  žiadame zákonných zástupcov o vyplnenie  ODHLÁŠKY ŽIAKA  ZO STRAVOVANIA V ŠJ (zverejnená na stránke školy) od 01.01.2021 a doručenie vedúcej ŠJ pri ZŠ Dolné Zelenice najneskôr do 31.10.2020.

      Odhlaska_zo_skolskeho_stravovania_vo_formate(1).pdf​​​​​​​


      Žiakom, ktorí budú pokračovať v stravovaní po 01.01.2021 bude v mesiaci november 2020 vydaná poukážka na platbu stravy (január,február 2021), ktorú musí zákonný zástupca uhradiť najneskôr do 20.12.2020! V opačnom prípade, bude dieťa automaticky vylúčené zo stravovania.      Výška stravnej jednotky I. stupeň: 1,08€/obed

                                                II. stupeň: 1,16€/obed 

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou
    • dzskola@gmail.com
    • 033/7445229 riad. školy : 0905 449 359 zást. školy. 0911 674 308
    • Dolné Zelenice č.109 920 52 Dolné Zelenice
    • 36090239
    • 2021485928
    • MŠ Dolné Zelenice telefón - 033/7445248 email: qmsdolnezelenice@gmail.com
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje