• Novinky

      • Školský výlet Bratislava- Devín

      • Vo štvrtok 24.6. 2021 sme si spolu so žiakmi 2. stupňa užili výlet do Bratislavy. Naša cesta sa začala v Leopoldove, odkiaľ sme sa odviezli vlakom na hlavnú stanicu. Následne sme absolvovali romantickú plavbu loďkou po Dunaji až pod hrad Devín. Tu sa deti rozdelili – časť detí sa rozhodla preskúmať historické hradby Devína a časť si zvolila návštevu kontaktnej mini zoo v blízkosti hradu. Náš výlet sme zakončili rozchodom v nákupnom centre. Domov sme sa vrátili unavení a opálení , ale tiež plní zážitkov a radosti z krásne prežitého dňa.

     • Micro:bit
      • Micro:bit

      • Na rozvoji digitálnych zručností detí nám záleži, a preto sme v spolupráci s organizáciou Aj Ty v IT zorganizovali pre našich šiestakov workshop. Každý žiak si vyskúšal naprogramovať svojho micro:bita, ktorý počúval jeho príkazy. Microbity sú malé programovateľné počítače, vďaka ktorým sa deti lepšie naučia pochopiť, ako fungujú prístoje okolo nich.

      • Oznam ŠJ pri ZŠ Dolné Zelenice

      • Odhlasovanie obedov.

       Odhlásenie alebo prihlásenie sa na stravu v termíne od 21.06.2021 do 29.06.2021 bude možné len do 17.06.2021 do 14.00 hod. z dôvodu nákupu potravín a uzávierke ku koncu školského roka 2020/2021. Po tomto
       termíne zmeny nebudú akceptované. Ak sa nestihnete odhlásiť, obed si môžete vziať do obedára.
       Dňa 30.06.2021 t.j. v posledný deň školského roka sa obed nebude vydávať.

     • e- Testovanie - národný projekt
      • e- Testovanie - národný projekt

      • Využili sme fakt, že možnosť zapojenia žiakov do testovania prostredníctvom projektu stále trvá a úspešne funguje. Tento rok sme otestovali žiakov v 5. a 9. ročníku zo slovenského jazyka a matematiky.  Elektronické testovanie slúži na monitorovanie úrovne vedomostí, zručností a kľúčových kompetencií žiakov, sleduje vývoj v  kvalite školy, tiež moderne a softvérovo bezpečne spracováva a vyhodnocuje testy a úlohy.  Zároveň žiakom a učiteľom pomáha pri príprave na celoslovenské testovanie T9 a T5. Viacnásobné prerušovanie vyučovania za ostatné dva školské roky sa podpísalo na výsledkoch žiakov a my vieme aj vďaka e-testom ako ďalej pracovať a čo zlepšovať.

                                                                                                                                            D.Kováčiková, koordinátor

      • Expert geniality show

      • V každom žiakovi drieme „Expert“.  Každý v niečom vyniká. Chceli sme to v nich odhaliť, preto sme žiakom ponúkli túto online súťaž.  Súťažili traja deviataci, päť  ôsmakov,  jeden siedmak , traja šiestaci a jedna piatačka v témach podľa výberu napr.  Mozgolamy, Ako funguje svet, Tajomstvá prírody, Od Dunaja k Tatrám, Svetobežník, Päť jazykov kultúry, Góly, body, sekundy  a  Do you speak English?

       Je dobré, ak vedomosti a súťaživosť podporujú v deťoch aj rodičia. Pred súťažou noví súťažiaci hradili štartovné.  Kto sa zapojil už druhýkrát, štartovné  riešila škola.

        

       Najlepšie výsledky dosiahli:

       1. Leo  Kotrubčík                 8.roč.
       2. Samuel  Miklovič            9.ročník
       3. Miroslava  Bittnerová   9.ročník

       Poradie ďalších:

       1. Samuel  Koštial
       2. Stela  Bajzíková
       3. Alžbeta Bittnerová
       4. Samuel  Kollár
       5. René Gašparovič
       6. Daniela  Brisudová
       7. Ema Lobodášová
       8. Jakub Lenghart
       9. Patrik Králik
       10. Dávid Miklovič

       Gratulujeme!

       D. Kováčiková,  školský koordinátor

      • Bielo-čierny Deň detí

      • Na Deň detí sme si vyskúšali, aké by to bolo nosiť do školy uniformy, a tak sme sa obliekli do čiernobiela. Tým sme chceli aj poukázať, že všetky deti sú si rovné. 

      • Deň detí

      • V piatok 28.5.2021 sme si spríjemnili deň tým, že sme oslávili spoločne Deň detí.

       Žiaci prvého stupňa si daný deň užili v parku školy, kde pre nich boli pripravené rôzne súťaže, skákaci hrad a na záver aj diskotéka, kde sa spoločne zabavili. 

       Žiaci druhého stupňa si daný deň užili na poľovníckej chate.

       Každá trieda si vymyslela vlastný program pre ostatné ročníky.

       Deviataci nám urobili skvelý guláš a neskôr sme si opekali. Mali sme rôzne zaujímavé úlohy – vedomostný kvíz, zelenická Popoluška, preťahovanie lanom, prekážkový beh či súťaž Zelenice majú talent, kde sme si pozreli zaujímavé talenty našich žiakov. Do niektorých úloh sa zapojili aj naši učitelia.

       Ku koncu sme si všetci zaspievali a zatancovali.

       Dobrá nálada nám nechýbala a veľmi sme si to užili.

       Podďakovanie patrí aj p.starostke a obci za sladkosť a poľovníckemu združeniu Váh za možnosť stráviť dopoludnie  na poľovníckej chate.

       ĎAKUJEME