• Novinky

     • Triedim, triediš, triedime
      • Triedim, triediš, triedime

      • Škola získala od Slovenskej agentúry životného prostredia, v rámci projektu: Triedim, triediš, triedime 10 setov farebných tašiek na separovaný zber odpadu. 

       Viac info: https://www.sazp.sk/novinky/minister-odstartoval-projekt-triedim-triedis-triedime.html

        

      • Červené jabĺčko

      • V našej škole podporujeme žiakov k zdravšiemu stravovaniu aj prostredníctvom rôznych aktivít. Tentokrát to bola téma Červené jabĺčko na desiatu mám. Žiaci si mohli priniesť na desiatu ovocie,zeleninku. A takto im chutilo:))

      • Športový deň

      • Dňa 26.10. bolo pre žiakov 3.a 4.ročníka pripravené športové popoludnie. Žiaci si zmerali sily vo vybíjanej. Obom družstvám sa darilo, o čom svedčí aj tesné víťazstvo žiakov 4.ročníka. Tretiaci sa však nedali zahanbiť,pretože v zložení 6 hrajúcich dievčat a jeden chlapec boli rovnocennými súpermi pre štvrtákov,ktorí už vybíjanú trénujú dlhšie. Obe triedy budú ďalej usilovne cvičiť a tešia sa na odvetu :))

      • Aktivity vo vyučovaní

      • Na vyučovaní používame rôzne metódy učenia , ktoré majú žiakom oživiť vyučovanie a pomôcť si zapamätať učivo. Šiestaci sa hravou formou oboznamovali s učivom praveku tým , že modelovali predmety a kresby pravekého človeka do plastelíny . Skupinovou prácou vytvárali plagát. Piataci vyrezávali svetlonosov, ktorých použili pri výučbe Haloweenu na anglickom jazyku. V rámci poslednej predprázdninovej hodiny anglického jazyka sa deti dozvedeli niečo viac o americkom Haloweene, ktorý je významnou súčasťou americkej kultúry. Učenie sa cudzieho jazyka nie je len o slivíčkach a gramatike, ale aj o spoznávaní cudzej kultúry. Aktivity sa im veľmi páčili.

      • Prácou sa učíme a skrášľujeme si naše prostredie

      • Na predmete technika si žiaci  8 . a 9. ročníka vyskúšali svoje technické zručnosti. Deviataci  zreštaurovali a vyzdobili stoličky do pekných farieb a vytvorili tak zaujímavý  vchod do budovy.  Dievčatá vyrobili  jesenný veniec z prírodnín. Ôsmaci namaľovali lavičky. Skrášlili naše okolie a vytvorili pekné jesenné prostredie, v ktorom sa nám lepšie učí a trávi čas. 

      • Aká bude tvoja cesta?

      • Žiaci 2. stupňa prešli v jesenných mesiacoch počas vyučovania rôznymi aktivitami. Učitelia sa im snažia spestriť vyučovanie a  čo je dôležité, pripraviť ich pre  život.

       Naši ôsmaci , pod vedením svojho. p.uč. triedneho už teraz rozmýšľajú aká bude ich cesta . V triede majú nainštalovaný motivačný panel osobností z rôznych oblastí života histórie aj súčasnosti.. Pri profesijnej orientácií v našej škole využívame pomoc psychológa z CPPPa P v Hlohovci. Triedny učiteľ sa snaží motivačne previesť žiakov cez životné dielo osobností a ukázať im ich úspechy. Každý žiak si vybral jednu z  plagátu  a pripraví si počas  roka o jeho diele projekt.  Pozitívny vzor je v živote každého človeka dôležitý.

      • Zdravie našich záhrad

      • Na 1. stupni si spestrili týždeň od 29.9.- 1.10. výstavkou ovocia a zeleniny pod názvom Zdravie našich záhrad. 

       ŽIaci priniesli ovocie a zeleninu, ktorú vypestovali doma ich rodičia alebo starí rodičia a skrášili tak priestor svojej triedy. Pochvala patrí všetkým, ktorí sa zapojili.

      • Tretiaci a štvrtáci vo Hvezdárni

      • Dňa 13.10. žiaci 3. a 4. ročníka navštívili Hvezdáreň a planetárium M. R. Štefánika v Hlohovci. Prostredníctvom pútavých projekcií sa dozvedeli veľa zaujímavostí o vesmíre. 

      • Dôležitý oznam

      • Dňa 22.10.2021 bude Školská jedáleň pri základnej škole z technických príčin zatvorená. Za pochopenie Ďakujeme.

     • Zber papiera
      • Zber papiera

      • Zber papiera bude  od 5.10 - 11.10 2021 od 13,30 -  do 16,30  na dvore 1. stupňa. Ďakujeme, že chránite prírodu a pomôžete našej škole!