• Novinky

     • Nástup do školy
      • Nástup do školy

      • Prázdniny sa nám polaly chýlia ku koncu a 10.1.2022 sa na vás, mile deti, tešíme znova v škole. Nezabudnite na nové čestné vyhlásenie o bezpríznakovosti, ktoré je najlepšie poslať elektronicky.https://help.edupage.org/?lang_id=2&p=u38/u178/u2462

       Potrebovať budete aj 2 rúška, z ktorých jedno budete mať na ústach a nose a druhé, rezervné v taške. 

       Milí rodičia, chceme Vás poprosiť aby ste si skontrolovali počet minutých testov a tých, ktoré ste zahlásili škole. Ak zistíte, že počet spotrebovaných a zaslaných testov nesedí o rozdiele informujte triednych učiteľov.