• Novinky

     • Zápis do 1. ročníka
      • Zápis do 1. ročníka

      • Zápis do prvého ročníka sa uskutoční  

            12.4.2022 - UTOROK

         

       v čase od 14,00 – 17,00 hod. v budove 1. stupňa 

        Zákonný zástupca dieťaťa pri zápise predloží rodný list dieťaťa -  stačí fotokópia a svoj občiansky preukaz.  Pri zápise taktiež uhradí poplatok 20 € na potrebné pomôcky.

       Pred zápisom do 11.4. je potrebné vypísať elektronickú prihlášku na webe školy v časti- https://zsdolnezelenice.edupage.org/register/Zápis do prvého ročníka . Nemusíte si ju tlačiť ! 

        Pokiaľ máte výsledok vyšetrenia od psychológa, špeciálneho pedagóga ,prosíme priniesť so sebou. 

       Dieťa je možné zapísať počas celého mesiaca apríl na riaditeľstve školy  na vopred dohodnutom termíne  na tel. č. 033/7445229

                      Tešíme sa na Vás !   

      • Štvrtáci vo fitness centrum KFK fit & gym v Hlohovci

      • Štvrtok, 17.3. 2022 bol pre štvrtákov špeciálnym dňom. Okrem toho, že boli v knižnici a celý deň sa neučili, navštívili aj fitness centrum KFK fit & gym v Hlohovci. Pod vedením trénera p. Martina si žiaci zdarma vyskúšali tréningovú hodinu programu Zdravé detstvo. Deťom sa akcia veľmi páčila. Hodina bola zábavná, pútavá, deti cvičili s radosťou a čas im ubehol veľmi rýchlo.
       Po cvičení ich tréner ponúkol nápojom a tyčinkou, čo všetci privítali s úsmevom. Takisto si mohli vyskúšať veľké stroje ako bežiaci pás, bicykle, schody....
       Vidieť žiakov cvičiť s takým nadšením a nasadením stojí za to:)
       Ďakujeme p. trénerovi za milé privítanie, super tréning a bonusy po tréningu.
       Veríme, že sa ešte stretneme pri ďalšom cvičení.

       Preložiť: ENHUUARUsk

      • Hollého pamätník

      • Hollého pamätník- súťaž v prednese poézie a prózy nám ponúkla pekné ukážky v podaní žiakov 1. -4. ročníka.Štyria odvážni prváci recitovali nesúťažne a vyskúšali si vystupovanie pred staršími žiakmi. Veru, nie je to sranda, postaviť sa pred skupinku žiakov a učiteľov, ktorých pohľady smerujú len na vás. No zvládli to super, podobne ako aj ostatní žiaci. Všetci sa zodpovedne na túto udalosť pripravili.Po vypočutí si všetkých ukážok sa porota dohodla na nasledovnom poradí:POÉZIA:1. miesto: Timea Miklovičová, 4. ročník2. miesto: Lukáš Možucha- 4. ročník3. miesto: Nika Ochotnícka- 3. ročníkPRÓZA:1. miesto: Juraj Brisuda- 4. ročník2. miesto- Alexandra Repková- 3. ročník3. miesto- Adela repková- 2. ročníkĎakujeme všetkým zúčastneným za ich čas a ochotu učiť sa nové veci a víťazom blahoželáme.

      • Ypsilon- slovina je hra

      • Žiaci druhého stupňa sa v tomto školskom roku zúčastnili súťaže Ypsilon- slovina je hra. Medzi tromi najlepšími skončili: Jakub Horváth (7.A), Šimon Miklovič (5.A), René Gašparovič (9.A). Všetkým zúčastneným gratulujeme. 

      • Svetový deň Downovho syndrómu

      • Štvrtáci sa v rámci Svetového dňa Downovho syndrómu zapojili do ponožkovej výzvy na podporu týchto ľudí a odlišnosti medzi ľuďmi ako takej. Pozreli sme si krátke video o pracujúcim mužovi s Downovym syndrómom a jednoducho vysvetlili,prečo dochádza k tejto inakosti. Tiež už vieme, prečo je Svetový deň Downovho syndrómu práve 21.3.

      • Návšteva knižnice

      • Žiaci 3.a 4.ročníka navštívili dňa 17.3.knižnicu v Hlohovci. Od šikovnej a milej pani knihovníčky sme sa dozvedeli o tom, ako sú knihy v knižnici rozdtriedené alebo ako vzniká kniha. Zistili sme, aká je najväčšia či najmenšia kniha, aký je najväčší počet strán v knihe a iné zaujímavosti. 

       A takisto už vieme,prečo je práve marec mesiacom knihy. Ďakujeme a prídeme zas.

      • Štvrtáci sa stali hercami

      • Dňa 10.3.2022 sme sa hrali počas poobedného krúžku na hercov a skúsili si nacvičiť scénku. Žiakom sa aktivitka páčila,boli veľmi šikovní.

      • Moja malá záhradka

      • So štvrtákmi sme sa zapojili do projektu Moja malá záhradka. Každý si posadil niekoľko semienok,naštudovali sme si, ako sa o ne starať a teraz už len čakáme,či nám z nich niečo vyrastie.

      • Všetkovedko

      • Žiaci 1. stupňa sa zapojili do súťaže Všetkovedko, kde si overili svoje všeobecné znalosti. Z deviatich žiakov získali titul Všetkovedko štyri žiačky: Eliška Šimová, Nika Ochotnícka, Alexandra Repková a Ema Paukovičová. Všetkovedko školy sa stala Eliška Šimová. Srdečne gratulujeme!

        

      • EXPERT geniality show

      • Aj v tomto školskom roku sa naši žiaci druhého stupňa zúčastnili vedomostnej súťaže EXPERT geiality show. Všetkým srdečne gratulujeme.

      • Karneval

      • Žiaci prvého stupňa si vo februári užili karneval- deň plný zábavy, súťaží a mohli byť na chvíľu niekým iným. Napríklad Annou zo Zeleného domu, Harrym Potterom, rôznymi zvieratami, princeznami, či inými postavami. 

     • Zbierka
      • Zbierka

      • Chceme sa poďakovať všetkým tým, ktorí prispeli do zbierky pre Ukrajinu. Všetku vašu pomoc sme včera odovzdali do rúk Arcidiecéznej charity a hneď aj putovala tam, kam bola určená.