• Novinky

     • Dôležitý oznam
      • Dôležitý oznam

      • Podľa nariadenia z 25.11.2021 je opätovne zavedená povinnosť prekrytia dýchacích ciest všetkých žiakov v triedach. Z toho dôvodu, prosím, zabezpečte svojim deťom minimálne 2 rúška (1 na ústach a 1 rezervné v školskej taške). Ďakujeme

      • Deviataci v galérii

      • Zobrať žiakov do galérie má viacero významov. Jedným je vniesť viac umenia do každodenného života školy. Umenie má podľa výskumov pozitívny vplyv na vzdelávanie detí. Kurátor, inštalácia, vernisáž, Kopplova vila, Galéria Jána Koniarka - pojmy, s ktorými sa stretli naši deviataci počas výtvarnej exkurzie v  Trnave. Vyskúšali si tiež spraviť vlastné umelecké dielka. Ak pobyt v galérii vyvolal u niektorých pozitívny zážitok, tak zážitkové učenie týmto spôsobom malo význam. Chceme ukázať našim žiakom, že svet je pestrý, umenie z nás robí ľudí a umením sa zdokonaľujeme.

      • Pozorovanie nočnej oblohy

      • Dnes sa vďaka jasnej oblohe a dobrej konštelácii uskutočnilo pozorovanie nočnej oblohy. Pán učiteľ Trnený žiakom ukázal a vysvetlil, ako sa orientuje na nočnej oblohe, určujú základné súhvezdía. Vidieť mohli postavenie Venuše, Jupitera, Saturnu a Mesiaca, či hmlovinu v Orione. Žiaci sa aj vďaka interaktívnemu nočnému učeniu naučili znova niečo nové a páčilo sa im to. 

     • Triedim, triediš, triedime
      • Triedim, triediš, triedime

      • Škola získala od Slovenskej agentúry životného prostredia, v rámci projektu: Triedim, triediš, triedime 10 setov farebných tašiek na separovaný zber odpadu. 

       Viac info: https://www.sazp.sk/novinky/minister-odstartoval-projekt-triedim-triedis-triedime.html

        

      • Červené jabĺčko

      • V našej škole podporujeme žiakov k zdravšiemu stravovaniu aj prostredníctvom rôznych aktivít. Tentokrát to bola téma Červené jabĺčko na desiatu mám. Žiaci si mohli priniesť na desiatu ovocie,zeleninku. A takto im chutilo:))

      • Športový deň

      • Dňa 26.10. bolo pre žiakov 3.a 4.ročníka pripravené športové popoludnie. Žiaci si zmerali sily vo vybíjanej. Obom družstvám sa darilo, o čom svedčí aj tesné víťazstvo žiakov 4.ročníka. Tretiaci sa však nedali zahanbiť,pretože v zložení 6 hrajúcich dievčat a jeden chlapec boli rovnocennými súpermi pre štvrtákov,ktorí už vybíjanú trénujú dlhšie. Obe triedy budú ďalej usilovne cvičiť a tešia sa na odvetu :))

      • Aktivity vo vyučovaní

      • Na vyučovaní používame rôzne metódy učenia , ktoré majú žiakom oživiť vyučovanie a pomôcť si zapamätať učivo. Šiestaci sa hravou formou oboznamovali s učivom praveku tým , že modelovali predmety a kresby pravekého človeka do plastelíny . Skupinovou prácou vytvárali plagát. Piataci vyrezávali svetlonosov, ktorých použili pri výučbe Haloweenu na anglickom jazyku. V rámci poslednej predprázdninovej hodiny anglického jazyka sa deti dozvedeli niečo viac o americkom Haloweene, ktorý je významnou súčasťou americkej kultúry. Učenie sa cudzieho jazyka nie je len o slivíčkach a gramatike, ale aj o spoznávaní cudzej kultúry. Aktivity sa im veľmi páčili.

      • Prácou sa učíme a skrášľujeme si naše prostredie

      • Na predmete technika si žiaci  8 . a 9. ročníka vyskúšali svoje technické zručnosti. Deviataci  zreštaurovali a vyzdobili stoličky do pekných farieb a vytvorili tak zaujímavý  vchod do budovy.  Dievčatá vyrobili  jesenný veniec z prírodnín. Ôsmaci namaľovali lavičky. Skrášlili naše okolie a vytvorili pekné jesenné prostredie, v ktorom sa nám lepšie učí a trávi čas. 

      • Aká bude tvoja cesta?

      • Žiaci 2. stupňa prešli v jesenných mesiacoch počas vyučovania rôznymi aktivitami. Učitelia sa im snažia spestriť vyučovanie a  čo je dôležité, pripraviť ich pre  život.

       Naši ôsmaci , pod vedením svojho. p.uč. triedneho už teraz rozmýšľajú aká bude ich cesta . V triede majú nainštalovaný motivačný panel osobností z rôznych oblastí života histórie aj súčasnosti.. Pri profesijnej orientácií v našej škole využívame pomoc psychológa z CPPPa P v Hlohovci. Triedny učiteľ sa snaží motivačne previesť žiakov cez životné dielo osobností a ukázať im ich úspechy. Každý žiak si vybral jednu z  plagátu  a pripraví si počas  roka o jeho diele projekt.  Pozitívny vzor je v živote každého človeka dôležitý.

      • Zdravie našich záhrad

      • Na 1. stupni si spestrili týždeň od 29.9.- 1.10. výstavkou ovocia a zeleniny pod názvom Zdravie našich záhrad. 

       ŽIaci priniesli ovocie a zeleninu, ktorú vypestovali doma ich rodičia alebo starí rodičia a skrášili tak priestor svojej triedy. Pochvala patrí všetkým, ktorí sa zapojili.

      • Tretiaci a štvrtáci vo Hvezdárni

      • Dňa 13.10. žiaci 3. a 4. ročníka navštívili Hvezdáreň a planetárium M. R. Štefánika v Hlohovci. Prostredníctvom pútavých projekcií sa dozvedeli veľa zaujímavostí o vesmíre. 

      • Dôležitý oznam

      • Dňa 22.10.2021 bude Školská jedáleň pri základnej škole z technických príčin zatvorená. Za pochopenie Ďakujeme.

     • Zber papiera
      • Zber papiera

      • Zber papiera bude  od 5.10 - 11.10 2021 od 13,30 -  do 16,30  na dvore 1. stupňa. Ďakujeme, že chránite prírodu a pomôžete našej škole!

      • Jesenný beh parkom

      • 27. a 28. septembra sa uskutočnil Jesenný beh parkom, na ktorom sa zúčastnili žiaci našej skoly spolu s niektorými učiteľmi. 

       Dňa 28. 9. 2021 sme u žiakov 1. stupňa zmerali sily v behu. Žiaci pretekali v 4 skupinách:

       1.- 2. ročník chlapci

       1.- 2. ročník dievčatá

       3.- 4. ročník chlapci

       3.- 4. ročník dievčatá.

       Za každú triedu bol vyhodnotený najlepší chlapec a najlepšie dievča. Za celý 1. stupeň bol vyhodnotený najlepší bežec. Akcia sa nám vydarila a veríme, že sa všetkým páčila. Deti podali úžasné výkony. Medzi bežcami a bežkyňami bola aj pani učiteľka Kudelová, ktorá si zabehla so všetkými skupinami a krásne tak reprezentovala náš učiteľský tím:))

       A tu sú víťazi jednotlivých ročníkov:

       1.ročník- chlapci: Danko Páleník

       1.ročník- dievčatá: Nataška Baranovičová

       2. ročník- chlapci- Tomáško Vignát

       2.ročník- dievčatá- Timejka Muníková

       3.ročník- chlapci: Ryan Nemec

       3.ročník- dievčatá: Sabínka Bangová

       4.ročník- chlapci: Tobias Martiník

       4.ročník- dievčatá: Nelka Miklovičová

       Titul "najlepší bežec" na 1. stupni získal Tobias Martiník s časom 00: 43 s. 

        

       27.9. bežali žiaci 2. stupňa v 4 skupinách. Spolu so žiakmi behežali aj ich učitelia, ktorí ich podporovali a motivovali. S chlapcami bežal p. uč. Trnený a s dievčatami pani riaditeľka Kováčiková. Ocenení boli prví traja v každej kategórii. 

       5.-6. ročník- chlapci

       1. Jakub Mosnák

       2. Nikolas Habiňák

       3. Šimon Miklovič

       5.-6. ročník dievčatá

       1. Natália Sanchez

       2. Adriana Páleníková

       3. Simona Cviková

       7.-9. ročník- chlapci

       1. Thomas Baer

       2. Patrik Králik

       3. Dominik Bango

       7.-9. ročník- dievčatá

       1. Uršula Žáková

       2.Nella Gašparovičová

       3. Sofia Bačová

        

       Blahoželáme víťazom i všetkým zúčastneným, ktorí podali takisto skvelé výkony a tešíme sa na ďalšie športové podujatie.

     • Recyklohry
      • Recyklohry

      • Aj v tomto školskom roku sme sa zapojili do projektu recyklohry. Do školy môžete nosiť drobný elektroodpad (napr. fény, kulmy, nabíjačky, strojčeky, baterky, tonery...) Do 30.10. prebieha zber starých mobilných telefónov, ktoré môžete priniesť. Za elektroodpad získame body a tie môžeme premeniť na ceny či školské pomôcky pre deti. 

      • Dopisujeme si

      • Tento rok sme sa so štvrtákmi pustili do nového projektu- dopisovanie si s druhými žiakmi. P. učiteľka sa nakontaktovala na inú triedu štvrtákov s rovnakým počtom žiakov a dohodli sa na vzájomnej písomnej komunikácii. Naši novi kamaráti navštevujú školu v obci Hvozdnica. Prvý list sme im poslali,netrpezlivo čakáme na odpoveď. Každý štvrták písal inému žiakovi. Táto výmena listov by mala byť pravidelne každý mesiac. Tešíme sa na nové kamarátstva :))Okrem nových sociálnych kontaktov táto aktivitka u žiakov podporí záujem o písanie,precvičia si štylizáciu, úpravu textu,samotné písanie listov, oboznámia sa s ďalším kúskom nášho Slovenska, atď... Veríme, že nám to vydrží celý rok:))