• Novinky

      • Deň detí

      • V piatok 28.5.2021 sme si spríjemnili deň tým, že sme oslávili spoločne Deň detí.

       Žiaci prvého stupňa si daný deň užili v parku školy, kde pre nich boli pripravené rôzne súťaže, skákaci hrad a na záver aj diskotéka, kde sa spoločne zabavili. 

       Žiaci druhého stupňa si daný deň užili na poľovníckej chate.

       Každá trieda si vymyslela vlastný program pre ostatné ročníky.

       Deviataci nám urobili skvelý guláš a neskôr sme si opekali. Mali sme rôzne zaujímavé úlohy – vedomostný kvíz, zelenická Popoluška, preťahovanie lanom, prekážkový beh či súťaž Zelenice majú talent, kde sme si pozreli zaujímavé talenty našich žiakov. Do niektorých úloh sa zapojili aj naši učitelia.

       Ku koncu sme si všetci zaspievali a zatancovali.

       Dobrá nálada nám nechýbala a veľmi sme si to užili.

       Podďakovanie patrí aj p.starostke a obci za sladkosť a poľovníckemu združeniu Váh za možnosť stráviť dopoludnie  na poľovníckej chate.

       ĎAKUJEME

      • Chutné pracovné vyučovanie

      • U tretiakov sa na pracovnom vyučovaní chystala nátierka. Žiaci priniesli potrebné suroviny a kuchynské náradie. Ochotne sa zapájali do prípravy a na čerstvom vzduchu si na nátierke veeľmi pochutili....veď posúďte sami:))

     • Angličtina v praxi
      • Angličtina v praxi

      • Bon Appetit po anglicky.

       Na hodinách angličtiny nepreberáme iba gramatiku a slovíčka. Tentokrát si naši ôsmaci vyskúšali aj recept po anglicky. Emka nám doniesla jej obľúbený recept a tak sme si ho vyskúšali. Najskôr sme trénovali po anglicky ako sa čo povie a potom sme to zrealizovali do chutnej podoby.

       Kika povedala, že takéto desiaty by sme si mohli pripravovať aj častejšie:)

       Avocado Spread

       preparation: 10 min.

       Ingredients

       • 1 avocado - peeled, pitted, and diced
       • 1 onion - diced
       • 2 - 3 soft cheese 
       • 1 clove garlic, minced
       • 1 tablespoon olive oil 
       • 1 tablespoon fresh lemon juice  
       • salt and ground black pepper to taste
       • 1 tomato - diced
       • bread

        

       Directions

       • Mix avocado, onion, soft cheese, lemon juice, garlic , olive oil, tomato, salt  and pepper together in a bowl.
       • Spread on a fresh piece of bread and serve with love

       Bon Appetit !

     • Staň sa aj ty ENGLISH STAR!
      • Staň sa aj ty ENGLISH STAR!

      • •ENGLISH STAR je medzinárodná súťaž v anglickom jazyku pre žiakov základných škôl. Jej hlavným poslaním je propagovať a popularizovať anglický jazyk ako vyučovací predmet, ale aj zábavnou formou motivovať žiakov k úspešnému riešeniu písomných testov a skúšok. Súťaž umožní žiakom zábavnou formou porovnávať svoje vedomosti s rovesníkmi z iných škôl, predviesť okoliu svoje schopnosti a dosiahnuť za ne uznanie, prispievať k vyhľadávaniu talentovaných žiakov, poskytovať učiteľom anglického jazyka materiály využiteľné na zatraktívnenie a skvalitnenie vzdelávania.

       • Súťaž bude prebiehať v júni v priestoroch našej školy a je určená pre prvý aj druhý stupeň.

       • Ak ťa táto ponuka zaujala, viac informácií o súťaži sa dozvieš na hodinách anglického jazyka!

       • Každý súťažiaci dostane krásny farebný diplom. Účastníci, ktorí získajú viac ako 80% bodov, dostanú diplom zo zlatou medailou.

       • Z každej kategórie z celkového počtu prihlásených budú vyžrebovaní traja najúspešnejší riešitelia. Prvé druhé a tretie miesto bude odmenené vecnými cenami.Tak neváhaj a poď do toho!

      • Deň Zeme

      • Aj II. stupeň si po nástupe do školy pripomenul Deň Zeme. Na úctu k Zemi žiaci zasadili rastlinky a strom, ktoré budú skrášľovať naše okolie. Zároveň žiaci upratali okolie školy od odpadu a dali sľuby našej Zemi, ktoré si následne vyvesili na nástenku. 

     • Bezpečnosť na cestách v ŠKD
      • Bezpečnosť na cestách v ŠKD

      • Dopravná výchova - Bezpečnosť na cestách v ŠKD:

       * V školskom klube sme si priblížili bezpečnosť na cestách.

       * Zábavnou formou sme sa venovali prechodu cez cestu po priechode pre chodcov so semafórom aj bez.

       * Pohybová hra Semafór bola rozcvička vedomostí aj tela.

       * S kartovou hrou sme sa naučili základné značky.

       * Veselá nástenka nám pripomína čo sme sa naučili.

     • IQ olympiáda
      • IQ olympiáda

      • V čase dištančného vzdelávania sa žiaci 2. stupňa  zapojili do IQ olympiády. Riešili logické úlohy, hlavolamy... Najlepšie umiestnenie získala Alžbetka Bittnerová.

       Srdečne gratulujeme ! 

      • Hlavná budova má nové šaty !

      • Počas obdobia, kedy sa žiaci učili vo svojich domovoch sa v našej škole vonku usilovne pracovalo. Hlavná budova má krásnu novú fasádu. Pre všetkých sa snažíme vytvoriť príjemné, čisté a estetické prostredie. Pomáhajú nám aj štyri germicídne žiariče, korými sa dezinfikujú priestory našej školy každý deň. 

      • Deň Zeme

      • Deň Zeme je deň venovaný Zemi, ktorý sa každoročne koná 22. apríla. Tento rok sa žiaci prvého stupňa rozhodli pomôcť našej Zemi zbieraním odpadkov v rámci obce Dolné Zelenice. 

     • Pytagoriáda okresné kolo
      • Pytagoriáda okresné kolo

      • Dňa 12.4. - 13.4.2021 sa žiaci 3., 4. a 6. ročníka zúčastnili okresného kola Pytagoriády.

       Úspešnými riešiteľmi sa stali:

       4. A Jakub Beránek

       6.A Stela Bajzíková

       Úspešným riešiteľom blahoželáme!

     • Zápis do prvého ročníka
      • Zápis do prvého ročníka

      • Zápis do prvého ročníka sa uskutoční 

       elektronickou formou

       od 6.4 – 9. 4 .2021

       Prihlásiť žiaka môžete tu https://zsdolnezelenice.edupage.org/register/

           Na podpisovanie prihlášok Vás bude škola kontaktovať osobne.

        Prihlášku nemusíte vytláčať, údaje je potrebné vypisovať podľa rodného listu.

       Zákonný zástupca dieťaťa pri podpisovaní prihlášok predloží rodný list dieťaťa - stačí fotokópia a svoj občiansky preukaz.  Pri zápise rodič uhradí poplatok 20 € .

       Pokiaľ máte výsledok vyšetrenia od psychológa, špeciálneho pedagóga, prosíme priniesť so sebou.

       Dieťa je možné zapísať počas celého mesiaca apríl na riaditeľstve školy na vopred dohodnutom termíne  na tel. č. 033/7445229

       Tešíme sa na Vás !

     • Veľkonočné prázdniny
      • Veľkonočné prázdniny

      • Od 1. apríla do 6. apríla sú Veľkonočné prázdniny. Žiaci 1. stupňa nastúpia 7. apríla. 

       Všetkým prajeme krásne Veľkonočné sviatky a príjemný oddych.

      • InkluLINKA

      • Nadácia pre deti Slovenska spustila InkluLINKU, poradnú telefonickú a online linku pre rodiny s deťmi so zdravotným znevýhodnením a špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Na tejto linke pracuje  14 vyškolených laických poradkýň. Sú to matky zdravotne znevýhodnených detí, ktoré majú cenné skúsenosti a vedomosti, o ktoré sa s vami rady podelia. Ich cieľom je poskytnúť rodičom potrebnú podporu v oblastiach kompenzácií - pomôcok a príspevkov, školstva a vzdelávania či zorientovania sa v slovenských úradoch a inštitúciách.

        

       Vo videu vám projekt v krátkosti predstaví koordinátorka vzdelávania laických poradcov Monika Fričová: https://www.youtube.com/watch?v=G9-XQvKISBo


       InkluLINKA je k dispozícii na telefónnom čísle 0948 991 444 v časoch:
       Utorok od 9,00 – 13,00 hod.
       Štvrtok od 12, 00 – 16,00 hod.
       Piatok od 9,00 hod. – 13,0 hod.

       Viac o laických poradcoch a inklulinke sa dozviete tu: https://www.platformarodin.sk/

     • Otváranie škôl
      • Otváranie škôl

      • Vážení rodičia, informujeme Vás, že od 22.marca 2021 škola obnovuje prezenčnú výučbu pre žiakov 1. stupňa na základe zlepšenia epidemiologickej situácie v okrese. Výučba bude obnovená pre všetky deti 1. stupňa.


       Podmienkou nástupu žiaka do školy je:

       preukázanie sa jedného zákonného zástupcu žiaka negatívnym antigénovým alebo PCR testom nie starším ako 7 dní

       - zákonný zástupca sa nepreukazuje negatívnym testom, ak má doklad o prekonaní ochorenia COVID – 19 nie starší ako 3 mesiace, ak bol zaočkovaný oboma dávkami vakcíny proti COVID -19 a od očkovania uplynulo viac ako 14 dní, ak má od lekára potvrdenie, že zdravotný stav mu neumožňuje vykonanie testu na COVID-19

       Ráno pri nástupe do školy je potrebné odovzdať Čestné prehlásenie zákonného zástupcu TU + negatívny test alebo doklad o výnimke k nahliadnutiu. Bez odovzdania PRAVDIVO vyplneného Čestného vyhlásenia nebude dieťa pustené do triedy. Bude musieť v karanténnej miestnosti čakať, kým si ho prídete vyzdvihnúť. Vzťahy medzi školou a rodičmi musia byť založené na vzájomnej dôvere plynúcej z maximálnej zodpovednosti a čestnosti oboch strán.


       V prípade, ak zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie, alebo z iných dôvodov sa jeho dieťa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak:


       - škola eviduje neprítomnosť žiaka ako ospravedlnenú absenciu, zákonný zástupca žiaka je povinný zabezpečiť kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa. Škola vzhľadom k úplnému obnoveniu prezenčnej výučby na 1. stupni nebude realizovať aj dištančné vzdelávanie žiakov 1. stupňa, ktorí do školy nenastúpia.  V prípade neúčasti žiaka na vyučovaní zákonný zástupca nemá nárok na tzv. „pandemickú OČR“. Zákonný zástupca má nárok na ošetrovné svojich detí iba ak im bola nariadená karanténa/izolácia.

       Každý deň budeme realizovať ranný filter a dieťa prejavujúce známky akéhokoľvek ochorenia sa nebude môcť zúčastňovať výučby. 

        

       Každý žiak musí mať minimálne 2 rúška a hygienické vreckovky


       Vstup žiakov do budovy školy bude možný od 7:30. Ranný ŠKD bude.  

       Poobedňajší ŠKD bude do 15:30

       Záujem o obedy potvrďte, prosím,  svojej triednej učiteľke do 18.3.

     • Všetkovedko
      • Všetkovedko

      • Dňa 1. decembra sa žiaci našej školy zúčastnili súťaže Všetkovedko. Z našej školy sa do súťaže prihlásilo 20 žiakov.

       Dosiahli následovné výsledky:

       1. Repková Alexandra, 2.roč

       2. Šimová Eliška, 2. roč

       3. Paukovičová Ema, Ochotnícka Nika, 2. roč

       Alexandra Repková získala titul Všetkovedko školy, keďže získala najväčší počet bodov zo všetkých žiakov, ktorí sa súťaže zúčastnili.

       Výherkyniam srdečne gratulujeme!

     • 2 % z dane
      • 2 % z dane

      • Vážení rodičia a pritelia školy,

       aj tento rok nám máte možnosť pomôcť skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane.

       Viac informácií v hornej sekcii 2% dane.

       ĎAKUJEME

     • Informácie !
      • Informácie !

      • Najrýchlejší spôsob výmeny informácií je prostredníctvom aplikácie Edupage vo Vašich mobilných telefónoch. Pokiaľ Vám to technické možnosti dovolia, stiahnite si aplikáciu  zdarma a  okamžite viete čo je  potrebné  pre Vaše dieťa zariadiť.  Stiahnuť si ju môžete následovne.

       Operačný systém Android

       - je potrebné nájsť aplikáciu EDUPAGE v  aplikácií "Obchod PLAY"

       - následne nainštalovať aplikáciu 

       - po nainštalovaní a otvorení aplikácie sa prihlásite pomocou prihlasovacích údajov, ktoré Vám poslali triedni učitelia na Váš email. 

       Operačný systém iOS

       - je potrebné nájsť aplikáciu EDUPAGE v aplikácií "App Store"

       - následne nainštalovať aplikáciu 

       - po nainštalovaní a otvorení aplikácie sa prihlásite pomocou prihlasovacích údajov, ktoré Vám poslali triedni učitelia na Váš email. 

      • Vzdelávanie po prázdninách

      • Vážení rodičia!

       Všetci žiaci 1. a 2. stupňa ZŠ po jarných prázdninách od 8. 3. 2021 pokračujú v dištančnom vzdelávaní podľa platného rozvrhu hodín. 

       Základná škola je zavretá so súhlasom zriaďovateľa. 

       Materská škola bude 8.3.otvorená pre deti rodičov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce.

       Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu.

     • Dištančné vzdelávanie
      • Dištančné vzdelávanie

      • Vážení rodičia, 

       dištančné vzdelávanie žiakov 1. a 2. stupňa našej školy pokračuje aj v týždni od 22.2. 2021. 

       Zatvorená zostáva aj prevádzka materskej školy. Opatrenia vyplývajú z pretrvávajúcej epidemiologickej situácie.

       O ďalších zmenách od 8.3.2021 Vás budeme včas informovať.

       Jarné prázdniny trvajú od 1. do 5. marca.

     • Novinka
      • Novinka

      • Pravidlá dištančného vzdelávania, nájdete v časti Školské dokumenty - Dodatok č. 3