• Novinky

     • Stravovanie žiakov
      • Stravovanie žiakov

      • Upozornenie rodičom , ktorí sú: 

       1. v hmotnej núdzi

       2. nedosahujú príjem životného minima

       3. ani jeden rodič si neuplatňuje daňový bonus

       Kontaktujte do 30.7.2021  ÚPSVaR v Hlohovci ,  vo veci žiadania príspevku na stravu od 1.9.2021

      • Školský výlet Bratislava- Devín

      • Vo štvrtok 24.6. 2021 sme si spolu so žiakmi 2. stupňa užili výlet do Bratislavy. Naša cesta sa začala v Leopoldove, odkiaľ sme sa odviezli vlakom na hlavnú stanicu. Následne sme absolvovali romantickú plavbu loďkou po Dunaji až pod hrad Devín. Tu sa deti rozdelili – časť detí sa rozhodla preskúmať historické hradby Devína a časť si zvolila návštevu kontaktnej mini zoo v blízkosti hradu. Náš výlet sme zakončili rozchodom v nákupnom centre. Domov sme sa vrátili unavení a opálení , ale tiež plní zážitkov a radosti z krásne prežitého dňa.

     • Micro:bit
      • Micro:bit

      • Na rozvoji digitálnych zručností detí nám záleži, a preto sme v spolupráci s organizáciou Aj Ty v IT zorganizovali pre našich šiestakov workshop. Každý žiak si vyskúšal naprogramovať svojho micro:bita, ktorý počúval jeho príkazy. Microbity sú malé programovateľné počítače, vďaka ktorým sa deti lepšie naučia pochopiť, ako fungujú prístoje okolo nich.

      • Oznam ŠJ pri ZŠ Dolné Zelenice

      • Odhlasovanie obedov.

       Odhlásenie alebo prihlásenie sa na stravu v termíne od 21.06.2021 do 29.06.2021 bude možné len do 17.06.2021 do 14.00 hod. z dôvodu nákupu potravín a uzávierke ku koncu školského roka 2020/2021. Po tomto
       termíne zmeny nebudú akceptované. Ak sa nestihnete odhlásiť, obed si môžete vziať do obedára.
       Dňa 30.06.2021 t.j. v posledný deň školského roka sa obed nebude vydávať.

     • e- Testovanie - národný projekt
      • e- Testovanie - národný projekt

      • Využili sme fakt, že možnosť zapojenia žiakov do testovania prostredníctvom projektu stále trvá a úspešne funguje. Tento rok sme otestovali žiakov v 5. a 9. ročníku zo slovenského jazyka a matematiky.  Elektronické testovanie slúži na monitorovanie úrovne vedomostí, zručností a kľúčových kompetencií žiakov, sleduje vývoj v  kvalite školy, tiež moderne a softvérovo bezpečne spracováva a vyhodnocuje testy a úlohy.  Zároveň žiakom a učiteľom pomáha pri príprave na celoslovenské testovanie T9 a T5. Viacnásobné prerušovanie vyučovania za ostatné dva školské roky sa podpísalo na výsledkoch žiakov a my vieme aj vďaka e-testom ako ďalej pracovať a čo zlepšovať.

                                                                                                                                            D.Kováčiková, koordinátor

      • Expert geniality show

      • V každom žiakovi drieme „Expert“.  Každý v niečom vyniká. Chceli sme to v nich odhaliť, preto sme žiakom ponúkli túto online súťaž.  Súťažili traja deviataci, päť  ôsmakov,  jeden siedmak , traja šiestaci a jedna piatačka v témach podľa výberu napr.  Mozgolamy, Ako funguje svet, Tajomstvá prírody, Od Dunaja k Tatrám, Svetobežník, Päť jazykov kultúry, Góly, body, sekundy  a  Do you speak English?

       Je dobré, ak vedomosti a súťaživosť podporujú v deťoch aj rodičia. Pred súťažou noví súťažiaci hradili štartovné.  Kto sa zapojil už druhýkrát, štartovné  riešila škola.

        

       Najlepšie výsledky dosiahli:

       1. Leo  Kotrubčík                 8.roč.
       2. Samuel  Miklovič            9.ročník
       3. Miroslava  Bittnerová   9.ročník

       Poradie ďalších:

       1. Samuel  Koštial
       2. Stela  Bajzíková
       3. Alžbeta Bittnerová
       4. Samuel  Kollár
       5. René Gašparovič
       6. Daniela  Brisudová
       7. Ema Lobodášová
       8. Jakub Lenghart
       9. Patrik Králik
       10. Dávid Miklovič

       Gratulujeme!

       D. Kováčiková,  školský koordinátor

      • Bielo-čierny Deň detí

      • Na Deň detí sme si vyskúšali, aké by to bolo nosiť do školy uniformy, a tak sme sa obliekli do čiernobiela. Tým sme chceli aj poukázať, že všetky deti sú si rovné. 

      • Deň detí

      • V piatok 28.5.2021 sme si spríjemnili deň tým, že sme oslávili spoločne Deň detí.

       Žiaci prvého stupňa si daný deň užili v parku školy, kde pre nich boli pripravené rôzne súťaže, skákaci hrad a na záver aj diskotéka, kde sa spoločne zabavili. 

       Žiaci druhého stupňa si daný deň užili na poľovníckej chate.

       Každá trieda si vymyslela vlastný program pre ostatné ročníky.

       Deviataci nám urobili skvelý guláš a neskôr sme si opekali. Mali sme rôzne zaujímavé úlohy – vedomostný kvíz, zelenická Popoluška, preťahovanie lanom, prekážkový beh či súťaž Zelenice majú talent, kde sme si pozreli zaujímavé talenty našich žiakov. Do niektorých úloh sa zapojili aj naši učitelia.

       Ku koncu sme si všetci zaspievali a zatancovali.

       Dobrá nálada nám nechýbala a veľmi sme si to užili.

       Podďakovanie patrí aj p.starostke a obci za sladkosť a poľovníckemu združeniu Váh za možnosť stráviť dopoludnie  na poľovníckej chate.

       ĎAKUJEME

      • Chutné pracovné vyučovanie

      • U tretiakov sa na pracovnom vyučovaní chystala nátierka. Žiaci priniesli potrebné suroviny a kuchynské náradie. Ochotne sa zapájali do prípravy a na čerstvom vzduchu si na nátierke veeľmi pochutili....veď posúďte sami:))

     • Angličtina v praxi
      • Angličtina v praxi

      • Bon Appetit po anglicky.

       Na hodinách angličtiny nepreberáme iba gramatiku a slovíčka. Tentokrát si naši ôsmaci vyskúšali aj recept po anglicky. Emka nám doniesla jej obľúbený recept a tak sme si ho vyskúšali. Najskôr sme trénovali po anglicky ako sa čo povie a potom sme to zrealizovali do chutnej podoby.

       Kika povedala, že takéto desiaty by sme si mohli pripravovať aj častejšie:)

       Avocado Spread

       preparation: 10 min.

       Ingredients

       • 1 avocado - peeled, pitted, and diced
       • 1 onion - diced
       • 2 - 3 soft cheese 
       • 1 clove garlic, minced
       • 1 tablespoon olive oil 
       • 1 tablespoon fresh lemon juice  
       • salt and ground black pepper to taste
       • 1 tomato - diced
       • bread

        

       Directions

       • Mix avocado, onion, soft cheese, lemon juice, garlic , olive oil, tomato, salt  and pepper together in a bowl.
       • Spread on a fresh piece of bread and serve with love

       Bon Appetit !

     • Staň sa aj ty ENGLISH STAR!
      • Staň sa aj ty ENGLISH STAR!

      • •ENGLISH STAR je medzinárodná súťaž v anglickom jazyku pre žiakov základných škôl. Jej hlavným poslaním je propagovať a popularizovať anglický jazyk ako vyučovací predmet, ale aj zábavnou formou motivovať žiakov k úspešnému riešeniu písomných testov a skúšok. Súťaž umožní žiakom zábavnou formou porovnávať svoje vedomosti s rovesníkmi z iných škôl, predviesť okoliu svoje schopnosti a dosiahnuť za ne uznanie, prispievať k vyhľadávaniu talentovaných žiakov, poskytovať učiteľom anglického jazyka materiály využiteľné na zatraktívnenie a skvalitnenie vzdelávania.

       • Súťaž bude prebiehať v júni v priestoroch našej školy a je určená pre prvý aj druhý stupeň.

       • Ak ťa táto ponuka zaujala, viac informácií o súťaži sa dozvieš na hodinách anglického jazyka!

       • Každý súťažiaci dostane krásny farebný diplom. Účastníci, ktorí získajú viac ako 80% bodov, dostanú diplom zo zlatou medailou.

       • Z každej kategórie z celkového počtu prihlásených budú vyžrebovaní traja najúspešnejší riešitelia. Prvé druhé a tretie miesto bude odmenené vecnými cenami.Tak neváhaj a poď do toho!

      • Deň Zeme

      • Aj II. stupeň si po nástupe do školy pripomenul Deň Zeme. Na úctu k Zemi žiaci zasadili rastlinky a strom, ktoré budú skrášľovať naše okolie. Zároveň žiaci upratali okolie školy od odpadu a dali sľuby našej Zemi, ktoré si následne vyvesili na nástenku. 

     • Bezpečnosť na cestách v ŠKD
      • Bezpečnosť na cestách v ŠKD

      • Dopravná výchova - Bezpečnosť na cestách v ŠKD:

       * V školskom klube sme si priblížili bezpečnosť na cestách.

       * Zábavnou formou sme sa venovali prechodu cez cestu po priechode pre chodcov so semafórom aj bez.

       * Pohybová hra Semafór bola rozcvička vedomostí aj tela.

       * S kartovou hrou sme sa naučili základné značky.

       * Veselá nástenka nám pripomína čo sme sa naučili.

     • IQ olympiáda
      • IQ olympiáda

      • V čase dištančného vzdelávania sa žiaci 2. stupňa  zapojili do IQ olympiády. Riešili logické úlohy, hlavolamy... Najlepšie umiestnenie získala Alžbetka Bittnerová.

       Srdečne gratulujeme ! 

      • Hlavná budova má nové šaty !

      • Počas obdobia, kedy sa žiaci učili vo svojich domovoch sa v našej škole vonku usilovne pracovalo. Hlavná budova má krásnu novú fasádu. Pre všetkých sa snažíme vytvoriť príjemné, čisté a estetické prostredie. Pomáhajú nám aj štyri germicídne žiariče, korými sa dezinfikujú priestory našej školy každý deň. 

      • Deň Zeme

      • Deň Zeme je deň venovaný Zemi, ktorý sa každoročne koná 22. apríla. Tento rok sa žiaci prvého stupňa rozhodli pomôcť našej Zemi zbieraním odpadkov v rámci obce Dolné Zelenice. 

     • Pytagoriáda okresné kolo
      • Pytagoriáda okresné kolo

      • Dňa 12.4. - 13.4.2021 sa žiaci 3., 4. a 6. ročníka zúčastnili okresného kola Pytagoriády.

       Úspešnými riešiteľmi sa stali:

       4. A Jakub Beránek

       6.A Stela Bajzíková

       Úspešným riešiteľom blahoželáme!

     • Zápis do prvého ročníka
      • Zápis do prvého ročníka

      • Zápis do prvého ročníka sa uskutoční 

       elektronickou formou

       od 6.4 – 9. 4 .2021

       Prihlásiť žiaka môžete tu https://zsdolnezelenice.edupage.org/register/

           Na podpisovanie prihlášok Vás bude škola kontaktovať osobne.

        Prihlášku nemusíte vytláčať, údaje je potrebné vypisovať podľa rodného listu.

       Zákonný zástupca dieťaťa pri podpisovaní prihlášok predloží rodný list dieťaťa - stačí fotokópia a svoj občiansky preukaz.  Pri zápise rodič uhradí poplatok 20 € .

       Pokiaľ máte výsledok vyšetrenia od psychológa, špeciálneho pedagóga, prosíme priniesť so sebou.

       Dieťa je možné zapísať počas celého mesiaca apríl na riaditeľstve školy na vopred dohodnutom termíne  na tel. č. 033/7445229

       Tešíme sa na Vás !

     • Veľkonočné prázdniny
      • Veľkonočné prázdniny

      • Od 1. apríla do 6. apríla sú Veľkonočné prázdniny. Žiaci 1. stupňa nastúpia 7. apríla. 

       Všetkým prajeme krásne Veľkonočné sviatky a príjemný oddych.

      • InkluLINKA

      • Nadácia pre deti Slovenska spustila InkluLINKU, poradnú telefonickú a online linku pre rodiny s deťmi so zdravotným znevýhodnením a špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Na tejto linke pracuje  14 vyškolených laických poradkýň. Sú to matky zdravotne znevýhodnených detí, ktoré majú cenné skúsenosti a vedomosti, o ktoré sa s vami rady podelia. Ich cieľom je poskytnúť rodičom potrebnú podporu v oblastiach kompenzácií - pomôcok a príspevkov, školstva a vzdelávania či zorientovania sa v slovenských úradoch a inštitúciách.

        

       Vo videu vám projekt v krátkosti predstaví koordinátorka vzdelávania laických poradcov Monika Fričová: https://www.youtube.com/watch?v=G9-XQvKISBo


       InkluLINKA je k dispozícii na telefónnom čísle 0948 991 444 v časoch:
       Utorok od 9,00 – 13,00 hod.
       Štvrtok od 12, 00 – 16,00 hod.
       Piatok od 9,00 hod. – 13,0 hod.

       Viac o laických poradcoch a inklulinke sa dozviete tu: https://www.platformarodin.sk/