• Novinky

     • Zber papiera
      • Zber papiera

      • Pripravujeme zber papiera, ktorý sa uskutoční od 28.9.2020 do 1.10.2020 na dvore 1. stupňa od 14:45 do 16:45. Kartón nepreberáme, len papier.

     • Oznam - stravovanie 2020/21
      • Oznam - stravovanie 2020/21

      • Oznamujeme stravníkom, že aj tento školský rok sú povinní pred nástupom do školy odovzdať vyplnený a zákonným zástupcom podpísanú prihlášku na stravovanie v prípade, že majú záujem odoberať stravu alebo odhlášku zo stravovania ak o stravu nemajú záujem. Stiahnuť si ich môžte v nasledovných odkazoch:

       Odovzdávanie prihlášok / odhlášok sa bude realizovať
       2.9.2020 v čase od 7:00 do 12:00 hod.

       Novým stravníkom oznamujeme, že zálohovú platbu vo výške 20€ je potrebné formou poštovej poukážky, alebo vkladom na účet  uhradiť najneskôr do 20.9.2020. V prípade neuhradenia zálohovej platby bude stravník vylúčený zo stravovania. Doterajším stravníkom sa záloha a réžia prenáša z preplatku z minulého školského roka a bude im doúčtovaný do výšky 20€.

      • Plánované akcie

      • V prípade priaznivého počasia plánujeme pre žiakov 5.- 9.ročníka:

       Piatok 26.6 - vychádzka do Zámockého parku v Hlohovci

       Pondelok 29.6. - opekačka u poľovníkov

      • Informácie k prevádzke školy od 22. 6. 2020

      • Vážení rodičia !

       Zisťujeme záujem dobrovoľného nástupu žiakov do školy od 22.6.2020. Svojmu triednemu učiteľovi sa vyjadrite do pondelka 15.6.2020 , či Vaše dieťa nastúpi do školy.

       Podmienky nástupu:

       Žiak prinesie  rodičom podpísané vyhlásenie o zdravotnom stave, ktoré je na webovej stránke školy, alebo si ho môžete osobne vyzdvihnúť  na riaditeľstve.

       Príchod žiakov do školy je 8,30 – koniec aktivít  o 12,00.

       V deň nástupu si žiak prinesie  zošity s  vypracovanými úlohami , ktoré robil doma.  

       Obedy budú zabezpečené, nie je však možnosť odhlasovania v prípade neprítomnosti. Žiaci z Dolných Zeleníc  roč. 6.-9. budú obedovať až o 12,30.

       V prípade, že žiak nenastúpi, triedny učiteľ mu oznámi termín odovzdania učebníc.

     • Vážení rodičia !
      • Vážení rodičia !

      • Od 1.6. bude obnovená prevádzka školy. Pred nástupom je rodič povinný odovzdať vypísané vyhlásenie, ktoré si stiahnete tu - Vyhlasenie_ZS.pdf. Podrobnejšie informácie budú zverejnené od 25.5.2020.

      • Výchovný poradca informuje

      • Prihlášky na SŠ boli odoslané. Teraz treba čakať na rozhodnutie SŠ o prijatí/neprijatí žiaka. Vyjadrenie SŠ Vám príde mailom, alebo poštou. Túto skutočnosť treba oznámiť bezodkladne výchovnému poradcovi na mail: cizmarova.zelenice@gmail.comNásledne rodič musí zaslať - doručiť vyplnený nástupný lístok na SŠ pre ktorú sa žiak rozhodol .

       Nástupný lístok môže rodič poslať:

       1. klasickou poštou - doporučene

       2. mailom na adresu SŠ v naskenovanej podobe s doplnenými údajmi a podpisom

       3. osobne doručí na SŠ

       Lístok si môžete stiahnuť a vytlačiť zo stránky školy priamo tu - Nastupny_listok.docx. Zároveň sa oboznámte s aktuálnym  harmonogramom prijímacieho konania v tomto školskom roku - Prijimanie_na_SS_2019_2020_dolezite_terminy.pdf.

       Akékoľvek otázky ohľadom prijímacieho konania mi prosím píšte na hore uvedený mail.

        

      • Oznam

      • Na základe Usmernenie na hodnotenie žiakov základných škôl

       v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020

       riaditeľka školy oznamuje rodičom nehodnotenie týchto predmetov:

       výtvarná výchova

       telesná výchova

       hudobná výchova

       etická výchova

       náboženská výchova

       regionálna výchova

       pracovné vyučovanie

       technika

       informatika

      • Pomoc rodičom

      • Súčasné obdobie je pre mnohých rodičov, deti a žiakov náročné. Rodičia musia nezriedka popri práci z domu zabezpečovať starostlivosť o celú domácnosť a o deti, pomáhať aj svojim rodičom, prípadne starým rodičom. Situácia, v ktorej sa nachádzame, je nová pre všetkých – nielen pre deti a rodičov, ale aj pre školy a učiteľov. Na tejto https://www.ucimenadialku.sk/podpora/pre-rodicov/#row_5  Vám ponúkame inšpirácie a kontakty na možnosti podpory pre rodičov pri vzdelávaní detí doma, ktoré by im mohli čiastočne uľahčiť situáciu. 

      • Zápis do 1. ročníka

      • Zápis prvákov uskutoční a v čase:

       20. apríla 2020 (pondelok)

       v čase od 14,00 – do 16,00 hod. v budove školy pre 1. stupeň.

       Vzhľadom na závažnú situáciu ohľadom šírenia vírusu COVID-19 sa zápis uskutoční bez prítomnosti dieťaťa

       Vaše dieťa môžete k nám zapísať dvomi spôsobmi:

       1. Prihlášku na zápis si vyplníte elektronicky v pohodlí domova

       Prihlášku nájdete tu. Po napísaní prihlášky Vám dáme spätnú informáciu o prijatí prostredníctvom SMS. Overenie a podpísanie prihlášok sa bude realizovať do 2 týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

       2. Prihláš20u na zápis vyplníte osobne na zápise 20. apríla 2020 bez prítomnosti dieťaťa.

       Prípadné otázky Vám radi zodpovieme:  dzskola@gmail.com, 0905449359

        

       Ak zákonný zástupca požiada o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, súčasť žiadosti zákonného zástupcu, ktorým je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie sa nebude pri zápise vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania. 

                                                                                                         Tešíme sa na Vás :)

     • Dôležité oznamy !
      • Dôležité oznamy !

      • Mimoriadne sa prerušuje vyučovanie od 30.3.2020 do odvolania.

       Testovanie 9 -2020 je zrušené.

       Mení sa spôsob zápisov do škôl a MŠ – budeme aktualizovať.

       Formulár na zápis do prvého ročníka je k dispozícii zapisny_listok.rtf​​​​​​​

       Prijímanie žiakov 9. ročníkov na SŠ – bližšie informácie bude v aktuálnom čase podávať. Mgr. Čižmárová

       Vznikol nový portál Ministerstva školstva  na pomoc učiteľom, rodičom, zriaďovateľom škôl počas prerušenia vyučovania na školách.  www.ucimenadialku.sk

       Príloha  rozhodnutie_ministra.pdf