• Novinky

     • Otváranie škôl
      • Otváranie škôl

      • Vážení rodičia, informujeme Vás, že od 22.marca 2021 škola obnovuje prezenčnú výučbu pre žiakov 1. stupňa na základe zlepšenia epidemiologickej situácie v okrese. Výučba bude obnovená pre všetky deti 1. stupňa.


       Podmienkou nástupu žiaka do školy je:

       preukázanie sa jedného zákonného zástupcu žiaka negatívnym antigénovým alebo PCR testom nie starším ako 7 dní

       - zákonný zástupca sa nepreukazuje negatívnym testom, ak má doklad o prekonaní ochorenia COVID – 19 nie starší ako 3 mesiace, ak bol zaočkovaný oboma dávkami vakcíny proti COVID -19 a od očkovania uplynulo viac ako 14 dní, ak má od lekára potvrdenie, že zdravotný stav mu neumožňuje vykonanie testu na COVID-19

       Ráno pri nástupe do školy je potrebné odovzdať Čestné prehlásenie zákonného zástupcu TU + negatívny test alebo doklad o výnimke k nahliadnutiu. Bez odovzdania PRAVDIVO vyplneného Čestného vyhlásenia nebude dieťa pustené do triedy. Bude musieť v karanténnej miestnosti čakať, kým si ho prídete vyzdvihnúť. Vzťahy medzi školou a rodičmi musia byť založené na vzájomnej dôvere plynúcej z maximálnej zodpovednosti a čestnosti oboch strán.


       V prípade, ak zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie, alebo z iných dôvodov sa jeho dieťa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak:


       - škola eviduje neprítomnosť žiaka ako ospravedlnenú absenciu, zákonný zástupca žiaka je povinný zabezpečiť kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa. Škola vzhľadom k úplnému obnoveniu prezenčnej výučby na 1. stupni nebude realizovať aj dištančné vzdelávanie žiakov 1. stupňa, ktorí do školy nenastúpia.  V prípade neúčasti žiaka na vyučovaní zákonný zástupca nemá nárok na tzv. „pandemickú OČR“. Zákonný zástupca má nárok na ošetrovné svojich detí iba ak im bola nariadená karanténa/izolácia.

       Každý deň budeme realizovať ranný filter a dieťa prejavujúce známky akéhokoľvek ochorenia sa nebude môcť zúčastňovať výučby. 

        

       Každý žiak musí mať minimálne 2 rúška a hygienické vreckovky


       Vstup žiakov do budovy školy bude možný od 7:30. Ranný ŠKD bude.  

       Poobedňajší ŠKD bude do 15:30

       Záujem o obedy potvrďte, prosím,  svojej triednej učiteľke do 18.3.

     • Všetkovedko
      • Všetkovedko

      • Dňa 1. decembra sa žiaci našej školy zúčastnili súťaže Všetkovedko. Z našej školy sa do súťaže prihlásilo 20 žiakov.

       Dosiahli následovné výsledky:

       1. Repková Alexandra, 2.roč

       2. Šimová Eliška, 2. roč

       3. Paukovičová Ema, Ochotnícka Nika, 2. roč

       Alexandra Repková získala titul Všetkovedko školy, keďže získala najväčší počet bodov zo všetkých žiakov, ktorí sa súťaže zúčastnili.

       Výherkyniam srdečne gratulujeme!

     • 2 % z dane
      • 2 % z dane

      • Vážení rodičia a pritelia školy,

       aj tento rok nám máte možnosť pomôcť skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane.

       Viac informácií v hornej sekcii 2% dane.

       ĎAKUJEME

     • Informácie !
      • Informácie !

      • Najrýchlejší spôsob výmeny informácií je prostredníctvom aplikácie Edupage vo Vašich mobilných telefónoch. Pokiaľ Vám to technické možnosti dovolia, stiahnite si aplikáciu  zdarma a  okamžite viete čo je  potrebné  pre Vaše dieťa zariadiť.  Stiahnuť si ju môžete následovne.

       Operačný systém Android

       - je potrebné nájsť aplikáciu EDUPAGE v  aplikácií "Obchod PLAY"

       - následne nainštalovať aplikáciu 

       - po nainštalovaní a otvorení aplikácie sa prihlásite pomocou prihlasovacích údajov, ktoré Vám poslali triedni učitelia na Váš email. 

       Operačný systém iOS

       - je potrebné nájsť aplikáciu EDUPAGE v aplikácií "App Store"

       - následne nainštalovať aplikáciu 

       - po nainštalovaní a otvorení aplikácie sa prihlásite pomocou prihlasovacích údajov, ktoré Vám poslali triedni učitelia na Váš email. 

      • Vzdelávanie po prázdninách

      • Vážení rodičia!

       Všetci žiaci 1. a 2. stupňa ZŠ po jarných prázdninách od 8. 3. 2021 pokračujú v dištančnom vzdelávaní podľa platného rozvrhu hodín. 

       Základná škola je zavretá so súhlasom zriaďovateľa. 

       Materská škola bude 8.3.otvorená pre deti rodičov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce.

       Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu.

     • Dištančné vzdelávanie
      • Dištančné vzdelávanie

      • Vážení rodičia, 

       dištančné vzdelávanie žiakov 1. a 2. stupňa našej školy pokračuje aj v týždni od 22.2. 2021. 

       Zatvorená zostáva aj prevádzka materskej školy. Opatrenia vyplývajú z pretrvávajúcej epidemiologickej situácie.

       O ďalších zmenách od 8.3.2021 Vás budeme včas informovať.

       Jarné prázdniny trvajú od 1. do 5. marca.

     • Novinka
      • Novinka

      • Pravidlá dištančného vzdelávania, nájdete v časti Školské dokumenty - Dodatok č. 3

     • Červené stužky
      • Červené stužky

      • V roku 2020 sa naša škola zapojila do 14. ročníka kampane Červené stužky, ktorej hlavným motívom je boj s HIV/ aids.

     • Pytagoriáda
      • Pytagoriáda

      • V dňoch 9.12. a 10.12.2020 sa naši žiaci zúčastnili školského kola Pytagoriády. 

       Úspešní riešitelia:

       3. ročník: 1. Marek Čavajda  2. Juraj Brisuda  3. Vanessa Trajková

       4. ročník: 1. Jakub Beránek

       6. ročník: 1. Stela Bajzíkova

       Úspešným riešiteľom gratulujeme. 

     • Oznam - dôležité !!!
      • Oznam - dôležité !!!

      • Na základe aktuálnej epidemiologickej situácie, bude  rozhodnutím ministerstva školstva   vyučovanie prebiehať  nasledovne:

       1. stupeň: 11.1.2021 – 15.1.2021 = dištančná forma (online) 

       2. stupeň: 11.1.2021 – 22.1.2021 = dištančná forma (online)

       Oznamy budeme aktualizovať, sledujte prosím Edupage a web stránku školy! V prípade potreby kontaktujte triedneho učiteľa. 

      • Veselé Vianoce a šťastný nový rok

      • Aj náš pedagogický zbor Vám chce zapriať krásne sviatky.

        

       Sviečka i prskavka v našich očiach žiari,

       prišiel čas obrátiť list v starom kalendári.

       Krásne Vianoce a šťastný Nový rok 2021.

        Silvia Mrvová

        

       Dnešní druháci sa približne pred rokom začali učiť čítať, písať, počítať, zvykali

       si na nové školské prostredie. Na konci roka 2020 poznajú všetky písmenká, krásne čítajú, vedia všetko napísať, počítajú, učia sa po anglicky a sú oveľa

       samostatnejší.

       Toto všetko zvládli v prvej triede i napriek sťaženým podmienkam, keď sa nedalo chodiť do školy a náš život sa kvôli pandémii zmenil. Preto chcem poďakovať všetkým rodičom žiakov 2. ročníka za ich starostlivosť a zodpovedný prístup a deťom druhej triedy Sabínke, Ivkovi, Riškovi, Aničke, Ryankovi, Nike, Emke, Alexke, Adelke, Dajanke, Eliške a Filipkovi zaželať, aby v roku 2021 mohli opäť spievať, tancovať, cvičiť a vzdelávať sa bez obmedzení.

       Všetko dobré a veľa zdravia v novom roku 2021 praje

                                                                                                                                                                                           triedna učiteľka Valéria Valachová :)

        

       Milí rodičia,

       o pár dní tu máme sviatky, na ktoré netrpezlivo čakajú nielen deti, ale i my dospelí.

       Sviatky, ktoré otvárajú mnohé srdcia,

       sviatky, ktoré nás robia lepšími,

       sviatky, ktoré nám nezoberie ani korona....

       Je azda korona to jediné, čo nás tento rok spája či rozdeľuje? Je top témou tento rok? Možno áno. Ale je tým jediným, čo nás tento rok stretlo?

       Zďaleka nie...

       • sú to tváre vašich detí, s ktorými sa každé ráno lúčite a ja ich vítam v škole
       • ich každodenné zážitky, ktoré mne rozprávajú z rodinného prostredia a vám zo školského
       • sú to desiatky hodín, ktoré ste vy strávili s deťmi doma a ja v škole alebo online
       • sú to pohladenia, objatia, radosť z dobrej známky a smútok z horších známok, ktoré ste vy i ja s nimi prežívali
       • ich úsmevy aj slzy
       • sú to ich unavené, šibalské či smutné očká...

       Hoci nám tento rok priniesol nové , nečakané udalosti, nech vám sviatky Vianoc prinesú rodinnú pohodu a pokoj. A v zdraví nech vstúpite do Nového roka.

       A vám, žiaci moji milí,

       nech šťastím žiaria očká,

       keď sa každý z vás

       pod stromčekom dočká

       toho, po čom ste túžili,

       čo priniesol vám Ježiško milý.

        

       p.uč. Dominika

        

       Rok 2020 sa nám pomaly blíži ku koncu a čakajú nás najkrajšie sviatky v roku. Nielen kvôli tomu, že sú to Vianoce, čo deťom evokuje darčeky, ale aj kvôli tomu, že celá rodina je spolu, každý spomalí a začne si uvedomovať, čo všetko má. Hlavne v tomto roku je to pre nás dôležité.

       Rok 2020 nám dal pocítiť, čo je naozaj dôležité v živote - rodina. Myslím, že nás naučil pokore, láske a hlavne vážiť si čas s blízkymi. Verím, že rok 2O21 bude o čosi lepší. Jediné čo si želám je, aby aj počas celého roku 2021 sme trocha spomalili a vážili si čo máme, aby rodiny spolu strávili čo najviac času a zároveň, aby si žiaci naďalej vážili školu a kamarátov, ktorých majú. Nielen ja, ale každý  z nás si odnáša cennú lekciu do nového roku.

       Chcem Vám zaželať krásne vianočné sviatky prežité v kruhu rodiny, šťastný nový rok. Hlavne nech je o čosi šťastnejší, ako bol tento a hlavne veľa zdravia, ktoré je pre nás cenné.                                                                                                                                                            

       Ema Lipovská

        

       Milí žiaci,

       prajem Vám všetko dobré, aby sme sa mohli naďalej stretávať a byť v kontakte nielen s našou najbližšou rodinou, ale aj so starými rodičmi, susedmi, učiteľmi, spolužiakmi bez obmedzení, ktoré momentálne na Slovensku máme.

       Zároveň verím, že sa čo najskôr vrátime všetci do školských lavíc a budeme nasávať atmosféru školy, vedomostí a priateľstiev.
       Tento školský rok nás všetkých  naučil mnohému, no najdôležitejšie ostáva: láska, zdravie, rodina, priateľstvo a vedomosti, ktoré nám nikdy nikto nevezme.

        

       Petra Majerčíková

        

       Milí žiaci,

       rok sa nám pomaly míňa, a za sebou nechávame nevšedné zážitky, ktoré nám priniesol. Naučil vás aj nás nosiť rúško, učiť sa z pohodlia domova, často aj v pyžamách. Viacerí prišli na šokujúce zistenie: počítač a telefón neslúži len na hranie hier, či písanie s kamarátmi, no dá sa cez ne aj učiť. V septembri sme sa stretli a nepoznali naše pravé tváre. Mohli sme si jeden druhého len predstavovať. Keď sme išli von a odhalili ich, boli sme prekvapení - predstava sa líšila od reality. Či pozitívne, nechám na vás. 

       Snažte si z tejto situácie  vziať aspoň niečo pozitívne. Už sa nebudeme hanbiť nosiť rúška, keď budeme chorí.

       Chcem vám všetkým zaželať veľa zdravia, ktoré obzvlášť v týchto dňoch nie je samozrejmosťou. Myslite na svojich blízkych, chráňte ich aj seba. Pevne verím, že sa v budúcom roku uvidíme častejšie a zažijeme spolu veľa zaujímavého.

        

       Alžbeta Horáková

        

        

       HO - HO- HO MERRY CHRISTMAS

       Dear students, may this Christmas be the best Christmas of your life.

       May it bring about happiness and joy in your life and in the lives of your

       family members.

       Don´t worry. I told Santa you always showed up and handed in your

       homework on time. You should definitely end up on the „Nice“ List.

       Merry Christmas from your favorite teacher!

       Milí žiaci, nech sú tieto Vianoce najlepšími Vianocami vášho života.

       Nech vám to prinesie šťastie a radosť vo vašom živote a v životoch vašich

       blízkych.

       Nebojte sa. Hovorila som Ježiškovi, že ste sa vždy na čas objavili na hodinách

       a odovzdávali svoje domáce úlohy. Určite by ste mali byť na zozname „Dobrý“.

        

       Veselé Vianoce od obľúbenej učiteľky!

        

        

       Rok 2020 sa pomaly chýli ku koncu a aj napriek ťažkým časom, ktoré so sebou priniesol, snažme sa v ňom nájsť a vážiť si o to viac to dobré.

       V tomto vianočnom období preto želám každému, aby si uvedomil silu priateľstva, lásky, úcty a obetavosti. Nech každý z nás nájde svoju vnútornú silu, zmysel pre radosť aj z malých všedných vecí života. Všetkým prajem veľa lásky, zdravia, trpezlivosti a dní naplnených vzájomnou spolupatričnosťou. Nezabúdajme, že každý vianočný sen a priania splnia sa vtedy, ak budeme veriť v dobro v ľudských dlaniach.

       Verme v splnenie nášho kolektívneho vrúcneho želania, aby sa mohli deti a učitelia opäť čo najskôr vrátiť do škôl. Aby sa do našej školy vrátila pohoda, detský smiech a znovu ožili príbehy, ktoré sa tvoria za bránami našej školy.

       p.uč. Nitková

        

       Krásne sú okamihy, nie veci....

       V tomto okamihu prajem našej školskej rodine, aby sme sa zo školy z domu vrátili pred tabuľu.

       Prajem nám pevné zdravie na to , aby sme sa mohli učiť v lavici, behať po ihrisku v parku. Nech znovu počujeme školský zvonec a cítime vôňu obeda z jedálne.

       Prajem nám , aby sme v ďalšom roku prežívali dni plné priateľstva , spolupráce a dobrých vzťahov.                                                                                      

       Alena Tassyová

        

       Milí spolupracovníci, vážení rodičia, žiaci a všetci ostatní, často neviditeľní, ktorí ste nápomocní škole a školstvu!

       Pripájam sa ku krásnym myšlienkam mojich kolegov a prajem veľa múdrosti, pokoja a láskavosti do ďalších dní.

       Ďakujme za všetko dobré, čo sme dostali v nezvyčajnom a náročnom roku 2020 a hľadajme okolo seba v dobrých ľuďoch a v pekných okamihoch energiu na prekonanie prekážok, ktoré nás čakajú v roku 2021.  

        

       Dana Kováčiková

      • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

      • Tento rok sme sa so žiakmi 1. stupňa zúčastnili zbierky ,,Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?" Daná zbierka bola veľmi úspešná a naše darčeky putovali do domova seniorov Archa v Bratislave a do Seniorcentra v Starom meste v Bratislave. Všekým žiakom a rodičom, ktorí sa zapojili, ĎAKUJEME.

     • ZMENA časovej organizácie rozvrhu platná od 12.11. 2020 (t.j. štvrtok)
      • ZMENA časovej organizácie rozvrhu platná od 12.11. 2020 (t.j. štvrtok)

      • Vážení rodičia!

        Z metodických dôvodov sa od štvrtka 12.11. 2020 mení časová organizácia hodín v rozvrhu počas dištančného vzdelávania. Začiatok vyučovania bude už od 8:00 a vyučovacia hodina bude trvať 40 minút namiesto pôvodných 30 min.

       Zmena je nasledovná:

       1.hod                          8:00 – 8:40

       2.hod                          8:50 – 9:30

       3.hod                          9:40 – 10:20

       4.hod                         10:30 – 11:10