• Novinky

      • Oznam

      • Na základe Usmernenie na hodnotenie žiakov základných škôl

       v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020

       riaditeľka školy oznamuje rodičom nehodnotenie týchto predmetov:

       výtvarná výchova

       telesná výchova

       hudobná výchova

       etická výchova

       náboženská výchova

       regionálna výchova

       pracovné vyučovanie

       technika

       informatika

      • Pomoc rodičom

      • Súčasné obdobie je pre mnohých rodičov, deti a žiakov náročné. Rodičia musia nezriedka popri práci z domu zabezpečovať starostlivosť o celú domácnosť a o deti, pomáhať aj svojim rodičom, prípadne starým rodičom. Situácia, v ktorej sa nachádzame, je nová pre všetkých – nielen pre deti a rodičov, ale aj pre školy a učiteľov. Na tejto https://www.ucimenadialku.sk/podpora/pre-rodicov/#row_5  Vám ponúkame inšpirácie a kontakty na možnosti podpory pre rodičov pri vzdelávaní detí doma, ktoré by im mohli čiastočne uľahčiť situáciu. 

      • Zápis do 1. ročníka

      • Zápis prvákov uskutoční a v čase:

       20. apríla 2020 (pondelok)

       v čase od 14,00 – do 16,00 hod. v budove školy pre 1. stupeň.

       Vzhľadom na závažnú situáciu ohľadom šírenia vírusu COVID-19 sa zápis uskutoční bez prítomnosti dieťaťa

       Vaše dieťa môžete k nám zapísať dvomi spôsobmi:

       1. Prihlášku na zápis si vyplníte elektronicky v pohodlí domova

       Prihlášku nájdete tu. Po napísaní prihlášky Vám dáme spätnú informáciu o prijatí prostredníctvom SMS. Overenie a podpísanie prihlášok sa bude realizovať do 2 týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

       2. Prihláš20u na zápis vyplníte osobne na zápise 20. apríla 2020 bez prítomnosti dieťaťa.

       Prípadné otázky Vám radi zodpovieme:  dzskola@gmail.com, 0905449359

        

       Ak zákonný zástupca požiada o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, súčasť žiadosti zákonného zástupcu, ktorým je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie sa nebude pri zápise vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania. 

                                                                                                         Tešíme sa na Vás :)

     • Dôležité oznamy !
      • Dôležité oznamy !

      • Mimoriadne sa prerušuje vyučovanie od 30.3.2020 do odvolania.

       Testovanie 9 -2020 je zrušené.

       Mení sa spôsob zápisov do škôl a MŠ – budeme aktualizovať.

       Formulár na zápis do prvého ročníka je k dispozícii zapisny_listok.rtf​​​​​​​

       Prijímanie žiakov 9. ročníkov na SŠ – bližšie informácie bude v aktuálnom čase podávať. Mgr. Čižmárová

       Vznikol nový portál Ministerstva školstva  na pomoc učiteľom, rodičom, zriaďovateľom škôl počas prerušenia vyučovania na školách.  www.ucimenadialku.sk

       Príloha  rozhodnutie_ministra.pdf

     • Škola v prírode
      • Škola v prírode

      • Vzhľadom na mimoriadne okolnosti je plánovaná Škola v prírode (RS Hotel Hlboké) pre žiakov 2. - 4. ročníka zrušená. Ďalšie informácie ohľadom vzniknutej situácie Vám budú v najbližšom čase oznámené.

     • Úlohy pre žiakov
      • Úlohy pre žiakov

      • Počas prerušenia prevádzky ZŠ dostávajú žiaci zadania úloh a preberanie učiva z väčšiny predmetov zverejnené v časti predmety v podstranách s názvom Úlohy (pre žiakov) po ročníkoch. Niektoré zadania sú aj na stránke Alf. Pedagogický zamestnanci využívajú aj iné možnosti komunikácie zo žiakmi (napr. fb). Žiaci 1. stupňa komunikujú s pani učiteľkami dohodnutým spôsobom elektronicky.  Zadané úlohy môžu byť hodnotené známkou, preto je dôležité, aby si žiaci pri ich vyprocovávaní dali záležať.

     • Oznam pre žiakov 9.ročníka
      • Oznam pre žiakov 9.ročníka

      • Termíny prijímacích skúšok na stredné školy na overenie špeciálnych schopností (talentové skúšky) sa presúvajú na obdobie od 30.marca 2020 do 30.apríla 2020.

     • Zápis žiakov do 1. ročníka
      • Zápis žiakov do 1. ročníka

      • Zápis do prvého ročníka sa uskutoční 

       7.4.2020 - UTOROK 

       v čase od 14,00 – 17,00 hod. v budove 1. stupňa.

       Zákonný zástupca dieťaťa pri zápise predlož   rodný list dieťaťa -  stačí fotokópia a svoj občiansky preukaz.  Pri zápise taktiež uhradí poplatok 20 € (poplatok zahŕňa Moje prvé čiary, Písmenká moji kamaráti 6ks, iné pracovné zošity k predmetom, časopis Vrabček).

       Pokiaľ máte výsledok vyšetrenia od psychológa, špeciálneho pedagóga ,prosíme priniesť so sebou.

       Dieťa je možné zapísať počas celého mesiaca apríl na riaditeľstve školy  na vopred dohodnutom termíne  na tel. č. 033/744522 Tešíme sa na Vás !

      • OZNAM

      • V rámci opatrení na eliminovanie šírenia koronavírusu riaditeľka ZŠ s MŠ prerušuje prevádzku základnej aj materskej školy od 11. 3. - 13. 3. 2020 vrátane. Žiadame rodičov sledovať webovú stránku školy ako aj počúvať obecný rozhlas, kde budete informovaní o ďalších opatreniach. Ďakujeme.

     • 2% z dane
      • 2% z dane

      • Vážení rodičia a priatelia školy.

       Pomôžte nám skvalitniť výchovno–vzdelávací proces na škole a skvalitniť vybavenie školy darovaním 2% z dane. Vaše 2% pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí.

     • Naj eko - trieda
      • Naj eko - trieda

      • Zapojte sa aj vy do súťaže o najlepšiu eko – triedu na škole. V mesiacoch marec a apríl zbierajte staré vyradené mobily, drobný elektroodpad, baterky a zubné kefky (akejkoľvek značky). V hlavnej budove školy sú umiestnené všetky potrebné zberné nádoby. Čo a koľko vecí žiak priniesol nahlasuje svojmu triednemu učiteľovi. Aj takýmto spôsobom môžeme prispieť k recyklácii niektorých druhov odpadov.

       Medzi drobný elektroodpad patrí napríklad:

       vysávač, čistič kobercov, šijací stroj, svietidlá, mikrovlnné rúry, ventilačné zariadenia, žehličky, hriankovače, elektrické nože, elektrické varné kanvice, hodiny a hodinky, elektrické holiace strojčeky, váhy, spotrebiče na starostlivosť o vlasy a telo, kalkulačky, rádiové súpravy, videokamery, Hi – Fi súpravy, hudobné nástroje, zariadenia na prehrávanie zvuku alebo obrazu, elektrické a elektronické hračky, zariadenia na športové účely, dymové hlásiče, tepelné regulátory, termostaty, malé elektrické a elektronické nástroje, malé zdravotnícke pomôcky, malé prístroje na monitorovanie a kontrolu, malé zariadenia s integrovanými fotovoltickými panelmi, mobilné telefóny, zariadenia GPS, vreckové kalkulačky, smerovače, osobné počítače, tlačiarne, telefóny.

     • Oznam
      • Oznam

      • Od 17. 2. do 21. 2. sú jarné prázdniny. Nástup do školy je  24. 2. 2020 (pondelok).

     • EXPERT geniality show
      • EXPERT geniality show

      • EXPERT geniality show je celoslovenská vedomostná súťaž, v ktorej žiaci ukážu, čo vedia, ktorá podporuje logické myslenie a súťaživosť, intelektuálny rast, motivuje získavať ďalšie informácie. Je starším bratom Všetkovedka. 

        

       V kategórii EXPERT 5 súťažili 3 žiaci a umiestnili sa v tomto poradí: 1. Stela Bajzíková

       2. Martina Máťašová

       3. Marianna Máťašová

        

       V kategórii EXPERT 6 súťažil 1 žiak,  Samuel Kollar a získal v rámci Slovenska najlepšie umiestnenie spomedzi súťažiacich na našej škole.

        

       V kategórii EXPERT 7 súťažilo 7 žiakov a umiestnili sa v tomto poradí:

       1. Bibiana Bačíková

       2. Uršula Žáková

       3. Daniela Brisudová

       4. Ema Lobodášová

       5. Kristína Majerníková

       6. Patrik Králik

       7. René Gašparovič

       Informácie o súťaži aj testy nájdete na www.sutazexpert.sk

       Oceňujem snahu všetkých zapojených žiakov a ich odvahu vyskúšať niečo nové a ich p.učiteľky, ktoré ich povzbudili do súťaže. 

                                                                                                            riad.školy