• Novinky

     • Oznam
      • Oznam

      • 31. 1. 2019 počas 5. vyučovacej hodiny prebehne vyhodnotenie uplynulého pol roka a odovzdanie Výpisov klasifikácie žiakom. Po skončení  5. hodiny idú žiaci domov.

     • 2% z dane
      • 2% z dane

      • Vážení rodičia a priatelia školy,

       pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

       Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše občianske združenie Zelený trojlístok. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

       Vaše rozhodnutie podporiť naše úsilie o zlepšenie podmienok ZŠ a MŠ si veľmi ceníme.

        

       Ďakujeme

                                        ZŠ s MŠ Dolné Zelenice

       Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod ako na to.

       Ako postupovať

        Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?

       1. Do 15.2.2019 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
       2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane
       3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
       4. Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane, v ktorom sú už vyplnené údaje o prijímateľovi.
       5. Údaje, ktoré potrebujete v tlačivách uviesť:

       Obchodné meno alebo názov:Zelený trojlístok

       Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo:Siladice 247, 92052 Siladice

       Právna forma:Občianske združenie

       Identifikačné číslo (IČO/SID):37990110

       6. Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2018 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

        

       Podávate si daňové priznanie sami?

       1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
       2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 Eura.
       3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

       Obchodné meno alebo názov:Zelený trojlístok

       Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo:Siladice 247, 92052 Siladice

       Právna forma:Občianske združenie

       Identifikačné číslo (IČO/SID):37990110

       6. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2018) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

        

        Postup pre právnické osoby

       1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
       2. Vypočítajte si Vaše 1% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 Eur).
       3. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

       Obchodné meno alebo názov:Zelený trojlístok

       Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo:Siladice 247, 92052 Siladice

       Právna forma:Občianske združenie

       Identifikačné číslo (IČO/SID):37990110

       4. Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.

       5. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

        

     • Poďakovanie
      • Poďakovanie

      • Všetkým rodičom a priateľom školy úprimne ďakujeme za návštevu Vianočnej kaviarne a podporu školy.

     • Vianočná kaviareň
      • Vianočná kaviareň

      • Vážení rodičia! 

       Srdečne Vás pozývame na podujatie "Vianočná kaviareň"  organizované našou školou v predvianočnom čase. Dňa 20.12.2018 (od 13:30 do 16:30 hod.) sa tešíme na stretnutie s Vami ! Ste srdečne pozvaní ochutnať kapustnicu, podebatovať pri káve, koláčikoch  alebo vianočnom  punči. Zastavte sa na chvíľu v predvianočnom zhone. Naše deti to veľmi ocenia.  Tešia sa na Vás žiaci a zamestnanci ZŠ s MŠ Dolné Zelenice

     • Oznam
      • Oznam

      • Riaditeľka Základnej školy s materskou školou rozhodla o udelení riaditeľského voľna dňa 21. 11. 2018 pre žiakov 6. až 9. ročníka z organizačných dôvodov Testovania 5.

      • DOD na 1. stupni

      • Vďaka obci Dolné Zelenice a rozhodnutiu poslancov sa už  dlhšie tešíme z multifunkčného ihriska, kde sme realizovali tento rok testovanie pohybových schopností u prvákov.

       Vďaka obci Dolné Zelenice a rozhodnutiu poslancov sa tento rok tešíme zo zateplenia materskej škôlky.

       Vďaka obci Dolné Zelenice a rozhodnutiu poslancov sa tento rok tešíme z dvoch nových tried pre žiakov 1. stupňa a z nového sociálneho zariadenia pre ne.

       Mesiac október a nové priestory školy nám navodili myšlienku uctiť si v škole babky a dedkov a zároveň sa pochváliť, ako sa nám darí na 1. stupni.

       Radosť žiakov z návštevy bola úprimná. V každej triede privítali seniorov a ostatných návštevníkov krátkym programom a darčekom. Po skončení čakalo hostí malé občerstvenie. Najzaujímavejší moment bolo priznanie dedka, že v týchto priestoroch bol prvákom pred osemdesiatimi rokmi a dnes tu je druháčkou jeho najmenšia vnučka.

       Čo bude o ďalších osemdesiat rokov sa necháme prekvapiť. Deti sa snáď budú učiť, budú spievať, tancovať, čítať a smiať sa. 

     • Riaditeľské voľno a prázdniny
      • Riaditeľské voľno a prázdniny

      • Riaditeľka  školy ZŠ s MŠ udeľuje žiakom základnej školy dňa 29.10.2018  z prevádzkových dôvodov riaditeľské voľno. V prevádzke nebude ŠKD ani školská jedáleň. 30. 10 je mimoriadny štátny sviatok a jesenné prázdniny. Nástup do školy je 5.11.2018 (pondelok). 

     • Oznam
      • Oznam

      • Dňa 26. 10. 2018 sa uskutoční Halloweenska párty v čase od 18:00 do 20:00 hod. Podmienka je prísť v halloweenskom kostýme.

       Upozorňujeme, že odchod žiakov je večernými autobusmi do Siladíc o 18:43 hod. a do Horných Zeleníc o 19:16 hod. Odchod o 20:00 hod. len v sprievode rodiča.

      • Beh parkom

      • 27. 9. 2018 sa v tomto školskom roku uskutočnil už tradičný Beh parkom. Fotografie z behu si môžete pozrieť v galérii.

     • Koordinátor prevencie informuje
      • Koordinátor prevencie informuje

      • Koordinátor prevencie našej školy pre Vás pripravil nové články na svojej stránke (https://dzkoordinator109.webnode.sk/), s témami:

       Ako stratiť detstvo. Najväčšia chyba rodičov...
       Tichá tragédia: Deťom chýba normálne detstvo...

       Prečo sú deti znudené, nevedia čakať a nezvládajú frustráciu... Zo starších nájdete: "Digitálna demencia",  Na zamyslenie: názor odborníka, Prečítajme si..., Ako sa naučiť skôr, Témy: Energetické nápoje. Alkohol v tehotenstve, Nerobme deťom sluhov.

     • Poďakovanie
      • Poďakovanie

      • ZŠ s MŠ Dolné Zelenice a 

       združenie Zelený trojlístok

       pri základnej škole vyslovuje

       všetkým rodičom a priateľom školy,

       ktorí prispeli svojimi 2 % z dane veľké ĎAKUJEME!