• Divadelné predstavenie - Veľká továteň na slová
     • Divadelné predstavenie - Veľká továteň na slová

     • Dňa 6.12. 2019 sa žiaci 1. stupňa zúčastnili divadelného predstavenia Veľká továreň na slová v Nitre.

      Počas predstavenia sme mohli okrem šikovných hercov vidieť nádherné bábky a úžasnú prácu s nimi. Herci prostredníctvom bábok poukázali na dôležitosť vhodného výberu slov. Škaredé, urážlivé, hnevlivé slová produkujú ďalej len hnev, urážanie, posudzovanie, posmech,...

      Vyzdvihli tie najdôležitejšie, najkrajšie slová, ktoré si však mohli dovoliť len tí najbohatší. Chudobným ostávali obyčajné slová, ktoré sa nedali porovnať s tými najdrahšími, no priateľstvo a láska im dávali tú pravú hodnotu.

      Po predstavení čakal aj tu na deti Mikuláš s plným košom sladkostí.

    • Hravé pokusy 1. stupeň a Mikuláš
     • Hravé pokusy 1. stupeň a Mikuláš

     • Dňa 5.12. 2019 si žiaci 2. stupňa pripravili Hravé pokusy pre 1. stupeň, pomocou ktorých žiakom zaujímavou formou priblížili niektoré fyzikálne a chemické javy. Žiakom sa pokusy veľmi páčili a veríme, že sa aj medzi nimi nájdu nádejní pokračovatelia tejto vydarenej akcie.

      Na záver prišiel aj Mikuláš s anjelom a čertom, ktorým žiaci zaspievali pesničky a zarecitovali básničky. Každému sa ušla drobná sladkosť  a tým menej poslušným aj čierne „pohladenie“ od čerta.

    • Mikuláš pre druhých
     • Mikuláš pre druhých

     • V dňoch 25.11.-2.12. prebiehal na našej škole 2.ročník zbierky sladkostí pod názvom Mikuláš pre druhých. Zapojili sa žiaci 1.stupňa a spoločne zbierali sladkosti pre deti zo sociálne slabších rodín. Vyzbierané sladkosti boli odovzdané do Centra pomoci pre rodinu v Trnave,

      p. Lipovskému.

      Ďakujeme všetkým rodičom a deťom, ktoré sa zapojili a pomohli tak prispieť na dobrú vec.

    • Hravé pokusy
     • Hravé pokusy

     • V rámci Týždňa vedy a techniky žiaci 8. a 9. ročníka pripravili pre svojich mladších spolužiakov rôzne zaujímavé pokusy z fyziky a chémie. Veríme, že sa mnohé veci sa dozvedeli, príjemne sa zabavili a niečo sa aj naučili.

    • Riaditeľské voľno
     • Riaditeľské voľno

     • Dňa 20. 11. 2019 (streda) udeľuje riaditeľka ZŠ v Dolných Zeleniciach žiakom 6. – 9. ročníka voľno. Dôvodom je organizačné zabezpečenie celoštátneho Testovania 5.

    • Slávnostné odovzdávanie Kindlotéky
     • Slávnostné odovzdávanie Kindlotéky

     • O jedno zo zaujímavých podujatí  v októbri sa postarala mamička našich žiačok, pani Biháryová. Jej zásluhou sme získali 50 nových kníh do školskej knižnice a 6 elektronických čítačiek kníh z projektu Kindlotéka spoločnosti Amazon. Bližšie informácie nájdete v sekcii akcie.

    • Zber papiera
     • Zber papiera

     • Zber papiera sa uskutoční od 1.10 - do 3.10 v čase od 14,00 - 17,00 hod. Kto v poobedňajších hodinách nemôže, je tu možnosť priniesť papier aj ráno od 7,30 -7,45. Zber prebieha na dvore 1. stupňa.  Výťažok bude účelovo použitý pre žiakov našej školy.  Ďakujeme za účasť! 

    • Začiatok šk. roka
     • Začiatok šk. roka

     • Prázdniny sa chýlia ku koncu. Dúfame, že ste si oddýchli a načerpali veľa síl do nového školského roku 2019/2020. Slávnostné otvorenie sa uskutoční 2. 9. 2019 (pondelok) v parku pri hlavnej budove o 8:00 hod.

    • Letné domáce úlohy
     • Letné domáce úlohy

     • Bež po piesku, cez les a cez hory.

      Zjedz čokoládu na raňajky.

      Šplhaj sa na stromy, špliechaj sa vodou.

      Tancuj v daždi.

      Toč sa dokola až ti bude zle.

      Skús zjesť 5 potravín, ktoré nemáš rád.

      Rozosmej niekoho.

      Nájdi si nového kamaráta.

      Ostaň večer tajne dlho hore.

      Urob si fotku západu slnka.

      Hraj sa vonku až do západu slnka.

      Zbav sa svojho strachu a nájdi jeden nový.

      Pretekaj sa v speve s vtákmi.

    • Oznam
     • Oznam

     • Bola aktualizovaná sekcia Reprezentovali. Nájdete v nej všetky vedomostné, športové a umelecké úspechy uplynulého školského roka.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • dzskola@gmail.com
   • 033/7445229 riad. školy : 0905 449 359 zást. školy. 0911 674 308
   • Dolné Zelenice č.109 920 52 Dolné Zelenice
   • 36090239
   • 2021485928
   • MŠ Dolné Zelenice telefón - 033/7445248 email: qmsdolnezelenice@gmail.com
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje