• Výlet 5. a 6. roč.
     • Výlet 5. a 6. roč.

     • Žiaci 5. a 6. ročníka navštívili Štiavnicke Bane , kde mali možnosť spoznať jedinú základnú školu na svete v ktorej sa vyučuje sokoliarstvo. Zoznámili sa s množstvom dravcov a videli aj iné zvieratá a faunu. Odtiaľ sa vydali na návštevu do Štôlne Bartolomej v Banskej Štiavnici.

    • Športový deň - 1. stupeň
     • Športový deň - 1. stupeň

     • Dňa 20. júna sa konal Športový deň na 1. stupni. Žiaci si zasúťažili v 4 športových disciplínach. Ďakujeme vedeniu školy a žiakom 9. ročníka za pomoc pri realizácii športového podujatia. Všetky deti sa tešili, že si mohli zašportovať. Tešíme sa na ďalší ročník.

     • Výlet Tatry 8. ročník

     • Žiaci 8. ročníka navštívili Tatry. Navštívili Triclandiu a Beliansku jaskyňu. Lanovkou sa vyviezli  pod Lomnický štít na Skalnaté pleso odkiaľ absolvovali túru na Hrebienok.

    • Medzinárodný deň detí
     • Medzinárodný deň detí

     • MDD na našej škole bol fakt zaujímavý. Spočívalo to v tom, že si každá trieda vymyslela svoj vlastný program a zabávali sa navzájom.  Piataci nás prekvapili takou inou, ich vlastnou verziou naháňačky. Šiestaci zvolili klasický kvíz s dosť ťažkými otázkami. Siedmaci mali až dva programy a to prenášanie lentiliek z pohára pomocou slamky a gurmánsky test, čiže ochutnávanie ovocia a zeleniny. Potom sme došli na rad my -  ôsmaci. V našom programe sa súťažilo na kolobežkách. Na koniec prišli deviataci s ich súťažou na fúrikoch.V programe nám náš fantastický učiteľský zbor pripravil chutné špekačky a tanečnú hudbu. Týmto sa im chceme poďakovať za krásne strávený deň a dúfame, že takto o rok si to zopakujeme. Ďakujeme!

      Žiaci 8. roč- Matúš, Viki – HZ, Dida a Slavo

     • Žiaci 1. ročníka v Trnave

     • Dňa 24.5. 2019 navštívili žiaci 1. ročníka Dom hudby v Trnave. Pozreli si pamätnú izbu M. Sch.- Trnavského, oboznámili sa v krátkosti s jeho životom, vypočuli si ukážky z jeho tvorby a zahrali si na rôznych rytmických nástrojoch.  Na tvorivých dielňach maľovali na papierové taniere.

     • Krajské kolo v atletike

     • 5.6. 2019 sa naši športovci zúčastnili Krajského kola v ľahkej atletike žiakov. Kristián Králik získal 4. miesto v Trnavskom kraji vo vrhu guľou a Slavomír Bango dobehol s prehľadom na 8. mieste v behu na 1000 m . Blahoželáme a želáme veľa ďalších športových úspechov. 

    • Atletika
     • Atletika

     • V tomto roku sa žiakom v atletike tiež darilo. Mimoriadne výkony predviedli Slavomír Bango v behu na 1000 metrov a Kristián Králik vo vrhu guľou. Postupujú do krajského kola. Ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy a bojujeme ďalej!

    • Mladý záchranár
     • Mladý záchranár

     • K ochrane života a zdravia pristupujeme zodpovedne

      Družstvo v zložení Veronika Beňovská, Nelly Spálová, Matúš Moravec a Samuel Miklovič vybojovalo  v silnej konkurencii  na okresnej súťaži Mladý záchranár krásne 3.miesto. Preukázali výborné vedomosti, keď získali najväčší počet bodov zo všetkých zúčastnených. Ochrana života a zdravia je v ich prípade zvládnutá výborne.Postúpili do krajského kola. Nemohli sa ho zúčastniť, lebo boli vybraní na športovú súťaž do družobnej školy v Nikolčiciach konanej v tom istom termíne. Snáď o rok!  Dovtedy zlepšíme streľbu zo vzduchovky a prácu s buzolou ☺

       

    • Slávik Slovenska - okresné kolo
     • Slávik Slovenska - okresné kolo

     • Dňa 10.5. boli výhercovia školského kola súťaže Slávik Slovenska reprezentovať školu na okresnom kole, v Hlohovci. Qvido Bača a René Gašparovič podali pekný spevácky výkon, no na umiestnenie im to nestačilo. Ďakujeme chlapcom za prezentáciu a držíme palce do budúceho roka.

    • DDI Galanta
     • DDI Galanta

     • Dňa 29.4. boli žiaci I. stupňa na Detskom dopravnom ihrisku v Galante. Preverili a rozšírili si svoje vedomosti z oblasti dopravnej výchovy, vyskúšali si uplatňovanie a dodržiavanie dopravných značiek a predpisov v praxi na bicykloch. Žiakom sa na dopravnom ihrisku veľmi páčilo.

    • Slávik Slovenska - školské kolo
     • Slávik Slovenska - školské kolo

     • Dňa 25.4. 2019 sa konalo šk. kolo súťaže Slávik Slovenska. Zúčastnilo sa 17 žiakov, ktorí súťažili v dvoch kategóriách. Po dlhom rozhodovaní bolo dospela porota k poradiu, ktoré nájdete v časti reprezentovali.

    • Morena
     • Morena

     • Dňa 5.4. sa žiaci 1. ročníka pridali k deťom z materskej školy a v sprievode spevu sa rozlúčili s Morenou, panovníčkou zimy. Deti odniesli slamenú figurínu Moreny na dvor MŠ, kde ju pani učiteľky zapálili.

    • Knižnica Hlohovec
     • Knižnica Hlohovec

     • Dňa 4.4. žiaci 1. ročníka navštívili knižnicu. Pani knihovníčky oboznámili deti  s rôznymi druhmi kníh, zasúťažili si a prelistovali si knihy, ktoré ich najviac zaujali.

    • Úspech
     • Úspech

     • Dňa 17. 4. 2019 sa konali Štúrove a Hollého rétorické Dráhovce. Žiačka Veronika Šoltésová v nich získa cenu poroty.

    • Putujeme za ľudovou piesňou
     • Putujeme za ľudovou piesňou

     • V okresnom kole speváckej súťaže Putujeme za ľudovou piesňou  získal 3.miesto v 1.kategórii žiak 2.ročníka Alex Kováč. Hudobný doprovod mu robila p.uč.Lackovičová, pripravovala ho p. riad. Kováčiková. 

     • Výchovný koncert 1. stupeň

     • V pondelok, 19.3. 2019 sa deti z MŠ a žiaci 1. stupňa zúčastnili na výchovnom koncerte v LUKABe. Veselé postavičky, Tárajko a Popletajka spolu so zajačikom a veľkou medvedicou ukázali žiakom zábavnou formou, prostredníctvom tanca, spevu a názorných  príkladov, ako správne triediť odpad. Do galérie Výchovný koncert 1. stupeň boli pridané fotografie.

    • Riaditeľské voľno
     • Riaditeľské voľno

     • Riaditeľka  školy ZŠ s MŠ udeľuje žiakom 5., 6., 7., a 8. ročníka z dôvodu Testovania 9 dňa 3. 4. 2019  riaditeľské voľno.

    • Deň vody
     • Deň vody

     • Žiaci 2. stupňa v rámci Dňa vody (resp. Týždňa vody) mali možnosť vidieť na rôznych vyučovacích hodinách vo zvýšenej miere videá o vode, ku ktorým máme prístup cez projekt Fenomény sveta. Pokračovaním bola prírodovedná exkurzia do Bratislavy, kde sme navštívili SHMU a Aurélium.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • dzskola@gmail.com
   • 033/7445229 riad. školy : 0905 449 359 zást. školy. 0911 674 308
   • Dolné Zelenice č.109 920 52 Dolné Zelenice
   • 36090239
   • 2021485928
   • MŠ Dolné Zelenice telefón - 033/7445248 email: qmsdolnezelenice@gmail.com
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje