• Návšteva SOŠ HC
     • Návšteva SOŠ HC

     • Dňa 7. 3. 2019 navštívili žiaci 7., 8., a 9. ročníka SOŠ  na Nerudovej ulici v Hlohovci. SŠ mala pre žiakov pripravený skvelý program. Žiaci si prezreli nové priestory (laboratória, ateliér,...). Videli žiakov priamo pri práci na vyučovaní. Žiaci chemických odborov predviedli rôzne pokusy. Kozmetičky a vizážistky zasa svoje umenie priamo na tvárach žiakov aj hosťujúcich pedagógov. Ďakujeme vám za malý darček a príjemne strávené dopoludnie.

    • Lyžiarsky výcvik
     • Lyžiarsky výcvik

     • Lyžiarsky výcvik

      Siedmaci si podľa rozhovorov týždeň na Hronci užili. Majú pekné a veselé spomienky, niektorí aj s trochou strachu zo svahu a z vleku. Strach postupne skoro všetci prekonali a dnes sa na tom smejeme. Domov si priniesli nakoniec aj dva diplomy. Mirka ho získala za skokanku kurzu a Samo za 1.miesto v slalome chlapcov v kategórii pokročilých. Ubytovanie vraj malo malé mínusy. V jedálni chutili špagety a syr a bufet na svahu nebol lacný. Zabavili sa v saune aj na diskotéke. Pripravili dobrý program pre ostatných, ale v poriadku izieb nebodovali. V saune sme sa statočne pozohrievali, uvoľnili zaťažované  svalstvo a prebrali zaujímavé témy.

      Deti povedali, že by najradšej zostali aj dlhšie.

      Žeby aj pre pohodu, zábavu a mnoho iných vecí alebo pre nové priateľstvá ?

      Možné to je. Cez prázdniny si s deťmi z Kľačian a Otrokoviec urobili stretnutia.

      Dvaja ôsmaci dobre zapadli do partie a tí čo neboli, majú možnosť nabudúce.

      Ako spieva Kristína: „ Poďme do hory, je v nej hlboký mier, poďme do hory, žiadne mobily, zmizol nám signál, je tu mier.“   Mobily od 22,00 do 8,00 naozaj žiadne neboli. :-) 

    • Jarné prázdniny
     • Jarné prázdniny

     • Od 25. februára (pondelok) do 1. marca (piatok) 2019 budú trvať Jarné prázdniny. Nástup do školy je 4. marca 2019 (pondelok).

    • Oznam
     • Oznam

     • 31. 1. 2019 počas 5. vyučovacej hodiny prebehne vyhodnotenie uplynulého pol roka a odovzdanie Výpisov klasifikácie žiakom. Po skončení  5. hodiny idú žiaci domov.

    • 2% z dane
     • 2% z dane

     • Vážení rodičia a priatelia školy,

      pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

      Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše občianske združenie Zelený trojlístok. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

      Vaše rozhodnutie podporiť naše úsilie o zlepšenie podmienok ZŠ a MŠ si veľmi ceníme.

       

      Ďakujeme

                                       ZŠ s MŠ Dolné Zelenice

      Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod ako na to.

      Ako postupovať

       Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?

      1. Do 15.2.2019 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
      2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane
      3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
      4. Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane, v ktorom sú už vyplnené údaje o prijímateľovi.
      5. Údaje, ktoré potrebujete v tlačivách uviesť:

      Obchodné meno alebo názov:Zelený trojlístok

      Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo:Siladice 247, 92052 Siladice

      Právna forma:Občianske združenie

      Identifikačné číslo (IČO/SID):37990110

      6. Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2018 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

       

      Podávate si daňové priznanie sami?

      1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
      2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 Eura.
      3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

      Obchodné meno alebo názov:Zelený trojlístok

      Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo:Siladice 247, 92052 Siladice

      Právna forma:Občianske združenie

      Identifikačné číslo (IČO/SID):37990110

      6. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2018) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

       

       Postup pre právnické osoby

      1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
      2. Vypočítajte si Vaše 1% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 Eur).
      3. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

      Obchodné meno alebo názov:Zelený trojlístok

      Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo:Siladice 247, 92052 Siladice

      Právna forma:Občianske združenie

      Identifikačné číslo (IČO/SID):37990110

      4. Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.

      5. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

       

    • Poďakovanie
     • Poďakovanie

     • Všetkým rodičom a priateľom školy úprimne ďakujeme za návštevu Vianočnej kaviarne a podporu školy.

    • Vianočná kaviareň
     • Vianočná kaviareň

     • Vážení rodičia! 

      Srdečne Vás pozývame na podujatie "Vianočná kaviareň"  organizované našou školou v predvianočnom čase. Dňa 20.12.2018 (od 13:30 do 16:30 hod.) sa tešíme na stretnutie s Vami ! Ste srdečne pozvaní ochutnať kapustnicu, podebatovať pri káve, koláčikoch  alebo vianočnom  punči. Zastavte sa na chvíľu v predvianočnom zhone. Naše deti to veľmi ocenia.  Tešia sa na Vás žiaci a zamestnanci ZŠ s MŠ Dolné Zelenice

    • Oznam
     • Oznam

     • Riaditeľka Základnej školy s materskou školou rozhodla o udelení riaditeľského voľna dňa 21. 11. 2018 pre žiakov 6. až 9. ročníka z organizačných dôvodov Testovania 5.

     • DOD na 1. stupni

     • Vďaka obci Dolné Zelenice a rozhodnutiu poslancov sa už  dlhšie tešíme z multifunkčného ihriska, kde sme realizovali tento rok testovanie pohybových schopností u prvákov.

      Vďaka obci Dolné Zelenice a rozhodnutiu poslancov sa tento rok tešíme zo zateplenia materskej škôlky.

      Vďaka obci Dolné Zelenice a rozhodnutiu poslancov sa tento rok tešíme z dvoch nových tried pre žiakov 1. stupňa a z nového sociálneho zariadenia pre ne.

      Mesiac október a nové priestory školy nám navodili myšlienku uctiť si v škole babky a dedkov a zároveň sa pochváliť, ako sa nám darí na 1. stupni.

      Radosť žiakov z návštevy bola úprimná. V každej triede privítali seniorov a ostatných návštevníkov krátkym programom a darčekom. Po skončení čakalo hostí malé občerstvenie. Najzaujímavejší moment bolo priznanie dedka, že v týchto priestoroch bol prvákom pred osemdesiatimi rokmi a dnes tu je druháčkou jeho najmenšia vnučka.

      Čo bude o ďalších osemdesiat rokov sa necháme prekvapiť. Deti sa snáď budú učiť, budú spievať, tancovať, čítať a smiať sa. 

    • Riaditeľské voľno a prázdniny
     • Riaditeľské voľno a prázdniny

     • Riaditeľka  školy ZŠ s MŠ udeľuje žiakom základnej školy dňa 29.10.2018  z prevádzkových dôvodov riaditeľské voľno. V prevádzke nebude ŠKD ani školská jedáleň. 30. 10 je mimoriadny štátny sviatok a jesenné prázdniny. Nástup do školy je 5.11.2018 (pondelok). 

    • Oznam
     • Oznam

     • Dňa 26. 10. 2018 sa uskutoční Halloweenska párty v čase od 18:00 do 20:00 hod. Podmienka je prísť v halloweenskom kostýme.

      Upozorňujeme, že odchod žiakov je večernými autobusmi do Siladíc o 18:43 hod. a do Horných Zeleníc o 19:16 hod. Odchod o 20:00 hod. len v sprievode rodiča.

     • Beh parkom

     • 27. 9. 2018 sa v tomto školskom roku uskutočnil už tradičný Beh parkom. Fotografie z behu si môžete pozrieť v galérii.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • dzskola@gmail.com
   • 033/7445229 riad. školy : 0905 449 359 zást. školy. 0911 674 308
   • Dolné Zelenice č.109 920 52 Dolné Zelenice
   • 36090239
   • 2021485928
   • MŠ Dolné Zelenice telefón - 033/7445248 email: qmsdolnezelenice@gmail.com
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje