• Šúrovské hry

     • Zmiešané družstvo žiakov z Dolných Zeleníc, získalo na Šúrovských hrách v celkovom hodnotení 2. miesto. Skvelé výkony a správanie našich športovcov oceňujeme . Boli ste super!

    • VŠEVEDKO
     • VŠEVEDKO

     •      Dňa 30.11.2017 sa zúčastnilo 12 žiakov z ročníkov 2.- 4. celoslovenskej vedomostnej súťaže Všetkovedko. Celkovo súťažilo 20 470 detí. Našim žiakom sa darilo nasledovne: Osem žiakov – Roman Moravec, Jakub Lenghart, Martina Máťašová, Adrián Koštial, Jakub Kunkela, Mária Lépes, Samuel Kollár a Lucia Fančovičová – získalo titul Všetkovedkov učeň. Štyria žiaci: Stela Bajzíková, Marianna Máťašová ( 3.r.), Viktória Čerešníková a Sofia Mia Kopúnová ( 4.r.) získali titul VŠETKOVEDKO.

            Najlepšie uspela Marianna Máťašová, ktorá bola v rámci Slovenska na 31. mieste a získala titul VŠETKOVEDKO ŠKOLY.

       

           Všetkým súťažiacim srdečne blahoželáme!

       

                                      Mgr. Helena Knapová – koordinátor súťaže

    • Oznam
     • Oznam

     • Vedúca jedálne oznamuje, že posledný týždeň t. j. od 25. 6. do 28. 6. 2018 nie je možné sa odhlásiť z obedov, pretože do konca školského roka sa musia minúť všetky potraviny, ktoré sú už objednané. Pri neprítomnosti na vyučovaní je potrební si prísť pre obed. Ďakujem za porozumenie. Vedúca ŠJ p. Rauová.

    • Oznam
     • Oznam

     • Dňa 31. 1. 2018 dostanú žiaci počas triednických hodín Výpisy známok za uplynulý polrok. Triednická hodina na prvom stupni bude počas 4. vyučovacej hodiny a na druhom stupni bude počas 5. vyučovacej hodiny. Triednickou hodinou vyučovanie v tento deň končí.

    • Úspech na OAJ
     • Úspech na OAJ

     • Tomáš Mikuš úspešne reprezentoval našu školu v okresnom kole na olympiáde z anglického jazyka kde sa umiestnil vo svojej kategórii na 2. mieste. Srdečne mu gratulujeme.

    • Krajské kolo v ľahkej atletike
     • Krajské kolo v ľahkej atletike

     • Obrovský úspech našich žiakov !

      Katka Mišovičová 1. miesto v behu na 300m

                                       3. miesto v behu na 60 m

      Vava Dulinová      1. miesto vo vrhu guľou

                                       6. miesto v hode kriketovou loptičkou

      Kevin Sitai               5. miesto v behu na 60m

      Katka a Valéria postupujú na Majstrovstvá Slovenska !

      Srdečne blahoželáme všetkým a držíme palce v najvyššej súťaži

    • Okresné kolo v ľahkej atletike
     • Okresné kolo v ľahkej atletike

     • Víťazi:

      1. miesto:

      Sitai Kevin – beh na 60 m

      Mišovičová Katka – beh na 60m, 300m

      Dulinová Valéria – vrh guľou , hod kriketovou loptičkou

      2. miesto :

      Sitai Kevin – hod kriket. loptičkou

      Králik Kristián – vrh guľou, skok do výšky

       

      G R A T U L U J E M E !

      Ďalší výborní atléti :

      Bango Nicolas, Bango Slavko, Horváth, Petická,

      Žiaci, ktorí prispeli do počtu bodov:

      Backárová, Kotrubčíková, Skurčáková, Spálová, Fančovičová, Synaková

      Hrivnák, Pavkov, bratia Moravcoví

       

      Celkové poradie:

      CHLAPCI  - 3. miesto

      DIEVČATÁ – 4. miesto

      BOJUJEME ĎALEJ !!!!!!

      31. 5. – 1.6. 2018  nás čakajú            Šúrovské  hry

      AKO TO DOPADNE ??????

    • Linka pomoci
     • Linka pomoci

     • Prines použitý, nefunkčný mobil , odovzdaj ho tr. p. učiteľke a spravíš dobrý skutok . Prispeješ do verejnej zbierky Lienky pomoci , kt. pomáha seniorom . Vianoce sú čas výmeny mobilov ! Ukáž svoje dobré srdce a pomáhaj!

    • Biologická olympiáda
     • Biologická olympiáda

     • 9. 5. sa v priestoroch Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity  v Trnave uskutočnilo krajské kolo biologickej olympiády kategória E. Naša žiačka Miroslava Bittnerová (6. ročník) súťažila v odbore botanika. Umiestnila sa na krásnom 3. mieste. Srdečne gratulujeme!

    • Návšteva príslušníkov polície v Školskom klube detí
     • Návšteva príslušníkov polície v Školskom klube detí

     • Keďže apríl je mesiac bezpečnosti na cestách, pozvali sme si do školského klubu detí príslušníkov polície. Kapitán  - Ing. Marek Miklovič upozornil deti na chyby, ktorých sa najviac dopúšťajú v cestnej doprave, porozprával nám o prevencii sociálno-patologických javov.  Veľký záujem bol o kovové putá, ktoré si každý chcel vyskúšať, taktiež si deti vyskúšali ochranný odev a prilbu.  Táto návšteva nás všetkých povzbudila k väčšej opatrnosti na cestách a k lepšiemu sa správaniu k ľuďom.

      Mária Chrvalová, vychovávateľka

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • dzskola@gmail.com
   • 033/7445229 riad. školy : 0905 449 359 zást. školy. 0911 674 308
   • Dolné Zelenice č.109 920 52 Dolné Zelenice
   • 36090239
   • 2021485928
   • MŠ Dolné Zelenice telefón - 033/7445248 email: qmsdolnezelenice@gmail.com
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje