• Novinky

     • Starý mobil sem
      • Starý mobil sem

      • Zásoby nerastných surovín sa nám míňajú, a tak ako každý rok, aj tento, škola v spolupráci s organizáciou recyklohry organizuje zber starých mobilných telefónom. Môžete ich priniesť do školy a odovzdať triednemu učiteľovi, prípadne priniesť do zborovne, na druhom stupni, a my ich už dáme tam, kam patria.  Zber mobilov trvá do konca októbra.  Prosíme vás z mobilov vyberte batérie (ak sa to dá) a tie odovzdajte zvlášť. Tento rok sa zapájame aj do súťaže o najväčší počet odovzdaných mobilov a hráme o hodnotné ceny. Viac info tu: https://www.recyklohry.sk/sk/news/view/211 Okrem mobilov môže nosiť aj staré batérie, drobný elektroodpad a prázdne tonery od farieb do tlačiarne. 

      • Vystúpenie sokoliarov

      • Naši prváci a druháci majú za sebou nevšedný zážitok. Spolu so škôlkarmi sa zúčastnili sokoliarskeho vystúpenia, priamo v našej matrskej škole. Dozvedeli sa mnoho nového o dravcoch, vyskúšali si aké to je mať ho na ruke, či  privolať si ho. Odchádzali plní dojmov a vystúpenie si užili. 

      • Dejepis u šiestakov

      • Na hodine dejepisu sa žiaci 6.ročníka zahrali na pravekých umelcov. Tvorivá dielňa nám pomohla upevniť si poznatky o umení najstarších ľudí. Výtvory svedčia o tom, že žiaci sú veľmi šikovní.

      • Jesenný beh parkom

      • Tradičným športovým podujatím v našej škole je Jesenný beh parkom. Zapájame sa doň každoročne v rámci Európskeho týždňa športu. Cieľom tejto aktivity je povzbudiť sa ku každodennému pohybu v rámci svojich schopností a snažiť sa udržiavať si zdravý životný štýl. Všetci žiaci školy sa aktívne zapojili a najrýchlejší bežci boli odmenení drobnými cenami. 

      • Európsky deň jazykov

      • Aj tento školský rok sa na chvíľu preniesli do rôznych krajín Európy a dozvedeli sme sa niečo nové o ich kultúre, jazyku, zvykoch, jedle, ktoré je u nich tradičné a mnoho ďalšieho. 

        

      • Príbeh hudby

      • Dnes sa naši žiaci zúčastnili streamovaného koncertu na ktorom okrem iných účinkovala aj Štátna filharmónia  Košice a Bratislavký chapčenský zbor. Aj naši žiaci dopomohli k novému SLOVENSKÉHO REKORDU V POČTE ÚČINKUJÚCICH PRI UVEDENÍ SKLADBY.  Počas koncertu zistili, že aj ich ústa a ruky môžu byť súšasťou hudobnej skladby, a tak ju dotvorili vetrom (vydávanie zvuku) a dážď (lúskanie prstami). 

     • Príspevok RZ na školský rok 2022/2023
      • Príspevok RZ na školský rok 2022/2023

      • Milí rodičia,

       na základe návrhu rady rodičov sa na tento školský rok príspevok RZ stanovil na 20€ na rodinu. Odovzdať ich môžete triednemu učiteľovi najstaršieho žiaka. 

       Ďakujeme. 

      • Spomienky na koniec roka...

      • Prázdniny ubehli ako voda, na dvere nám zaklopal neúprosný september, zo štvrtákov sa stali piataci, zoznámili sa s novou pani učiteľkou i triedou, no ostávajú krásne spomienky, napríklad aj na Noc v škole....tak sa vráťme spolu do obdobia tesne pred letnými prázdninami...Hoci sme v júni boli týždeň v Škole v prírode, veľkým želaním štvrtákov bola prespávačka v škole. Tak som im ho splnila... A myslím, že akcia sa vydarila...Keďže bol horúci júnový večer, privítanie bolo trochu mokré. Keď sme pozháňali suché veci a vysušili mokré, zahrali sme si spoločenské hry, objednali pizzu a pozreli film. Čakali sme na tmu, aby sme si zahrali nočnú hru v parku. Ešte predtým sme prijali pozvanie pani riaditeľky, čo sa žiakom tiež veľmi rátalo. Pani riaditeľka nás milo prijala a pohostila a s prvými náznakmi tmy sme vyrazili s baterkami do parku. Tam boli rozmiestnené rôzne úlohy, ktoré mali žiaci splniť a následne získali odmenu. Potom sme sa pobrali na odpočinok....a ráno sme sa prebudili v škole:))

      • Slávnostné otvorenie školského roka

      • Čas voľna, dovoleniek, výletov a celodenného šantenia sa skončil a dnes nastal ten veľký deň "D", zaznel prvý školský zvonec. Škola sa začala. Nový školský rok sme spoločne privítali v našom parku, kde mali postupne príhovor pani riaditeľka, pani starostka a pani Kollar, ktoré sa prihovorili našim žiakom a ich rodičom.

       Všetkým želáme veľa síl, energie a dobrej nálady v novom školskom roku. 

      • Slávnostné otvorenie školského roka

      • Srdečne vás pozývane o otvorenie školského roka 2022/2023, ktoré sa uskutoční v areáli parku v Dolných Zeleniciach 5.9.2022 o 8:00 .  Pred príchodom je potrebné odovzdať potvrdenie o bezpríznakovosti. Rodičia žiakov 2.-9. ročníka ho odovzdajú elektronicky prostredníctvom edupage, rodičia prvákov ho odovzdajú v papierovej verzii. Stiahnuť a vyplniť si ju môžete tu vyhlasenie_o_bezpriznakovosti_sep._2022.pdf

      • Záver školského roka 2021/2022

      • Dnes prišiel ten deň, na ktorí všetci tak čakali. Koniec školského roka. Deti boli plné očakávaní a nevedeli sa dočkať. Tak, ako každý rok aj teraz celý rok zhodnotila pani riaditeľka a naši deviataci, vedenie školy odovzdalo ocenenia a o kultúrny program sa postarali naši prváci a druháci. Všetkým prajeme príjemné prežitie prázdnin a veľa zábavy a nových zážitkov. Deviatakom želáme veľa úspechov v ich ďalšom štúdiu na strednej škole.  

      • Rozlúčka deviatakov

      • Tak, ako je u nás zvykom aj tento rok sa naši deviataci rozlúčili so svojimi učiteľmi a poďakovali im sa ich prácu a trpezlivosť. Vypočuli sme si od nich pekný príhovor, ktorý poplnili svojimi prihovoreniami aj pani riaditeľka a ich triedna učiteľka. Pripravili si pre nás chutné pohostenie a zaujímavý kvíz, v ktorom sme sa o nich dozvedeli niečo nové. Ďakujeme. 

      • Účelové cvičenie

      • Vo štvrtok a piatok mali žiaci druhého stupňa účelové cvičenie. Vo štvrtok sa na teoretický hodinách naučili ako sa pracuje s mapou a kompasom, naučili sa nové dopravné značky a aj pravidlá cestnej premávky, na zdravotnej príprave sa si precvičili ošetrovanie rôznych zranení, zistili kedy je potrebné dať zraneného do stabilizovanej polohy, ale aj to koľko životom môže zachrániť každý z nám. S pánom učiteľom sa zasa naučili aké typy zvukových signalizácií máme, na čo slúžia a aj to, ako sa zachovať v rôznych krízových situáciách. v piatok si v skupinách toto všetko precvičili na konkrétnych úlohách, s ktorými sa môžu stretnúť v bežnom živote ako je napr. simulované zranenie a jeho ošetrenie, poznávanie dopravných značiek, či vytvorenie vlastnej mapy a nájdenie správnej cesty pomocou kompasu. Na záver si každý tím vytvoril svoje logo.

      • Škola v prírode- finále

      • Počas celého pobytu pani učiteľky hodnotili správanie a poriadok na izbách a deťom sa ušli krásne diplomy a odmeny. Všetky deti sa snažili a pobyt sme zvládli bez väčších problémov. Cestou späť sme sa zastavili v strede Európy. Tešíme sa domov.

      • Škola v prírode deň 4.

      • Po doobedňajších remeslách sme si užili poobednú opekačku a večer nás čakalo záverečné vyhodnotenie. V rámci neho sa predviedla skupina "Divadlo" a "Tanec". V divadle hrala naša Anička hlavnú rolu a zvládla ju naozaj perfektne. Tanečnú skupinu reprezentovali za nás šikovné druháčky Timka a Natálka. Hoci sme hlavnú cenu nevyhrali, odchádzame plní zážitkov.

      • Škola v prírode deň 3.

      • Dnešný deň sme mali krásny výlet v Kremnici. Vyšli sme 131 schodov do starej hradnej veže. Zvládli to aj prváci! Poobedný a večerný program bol veselý, pútavý, plný hier a tanca. V rámci Talentmánie sa predviedli aj naši šikovní žiaci.

      • Hasiči na 2. stupni

      • Tak, ako mladší žiaci si dnes workshop s hasičmi zažili aj druhosptuniari. Vyskúšať si mohli hasičskú bundu, k&slíkové prístroje, si nástroje na vyslobodzovanie zakliesnených ľudí. Naučili sa ako sa hasia lesné požiare, ako sa delia požiarnicke hadice,