• Informatika: Web stránka

     • 8. ročník

     • Na tento týždeň zadávam úlohu všetkým ročníkom zoznámiť sa s prostredím edupage. Pomocou prihlasovacieho mena a hesla sa prihlásite na stránku školy a vyriešite zadania úloh. Snažila som sa spraviť pre vás jednoduchý návod. Je v prílohe. Niektorí už dostávate a postupne aj všetci ostatní dostanete úlohy zadané práve takýmto spôsobom. Myslím si, že ste veľmi šikovní a hravo zvládnete riešenie úloh aj takýmto spôsobom :o).

      Postup_DU_ziaci.pdf


      26. 3. 2020

      Dnes si prečítajte niečo o vzniku počítačov. Informácie nájdete v alfovi.


      Pracujte na zadaných projektoch o vode. Projekty mi pošlite do 21. 3. 2020. Ak nemáte Powerpoint zvolte iný spôsob, ale taký aby som to vedel zverejniť na webe. Projekty budú hodnotené známkou. Hlavne kvalita prevedenia, keďže prezentovanie sa odkladá.