Navigácia

Akcie

Šk. rok 2011/2012

 

O čom sme ešte nepísali

 • Vianočné trhy a šikovné dievčatá z 2.stupňa pod taktovkou pani zástupkyne
 • Vianočná akadémia a prezentovanie pred verejnosťou od najmladších po najstarších
 • Cieľavedomá príprava na vedomostné a umelecké súťaže so striedavými úspechmi
 • Environmentálne dianie a výrazný záujem vzbudený pánom učiteľom Hechtom hlavne u šiestakov
 • Deviataci sa trápili Testovaním 9 a ostatní žiaci boli na Ranči v Galante
 • S mladými zdravotníkmi po rokoch na súťaži
 • Starší hasiči zbierali skúsenosti a sa ukázali v dobrom svetle
 • Cirkus Medrano za odmenu pre najlepších v dochádzke
 • 5 krásnych dní a nocí s pani učiteľkami v škole v prírode a štvrtáci si ešte pridali na rozlúčku jednu noc v škole
 • Historický bicykel a potom celý pelotón dobrovoľníkov a známych osobností z projektu Na bicykli deťom zastavil v obci a škola prispela onkologicky chorým detským pacientom
 • Prváci počas Slávnosti šlabikára svojimi výkonmi rodičov určite nesklamali 
 • Nádeje a tvrdý pád na tretie miesto v športovom zápolení v Šúrovciach
 • Šesť škôl na Site pre talenty v Malženiciach a naši malí športovci tretí

 

Končí ďalší školský rok. S úctou sa skláňam pred všetkými, ktorí ho dôstojne zavŕšili a ustáli svoje postavenie žiak. V septembri nepopísané čisté stránky, ktoré každý zapíše sám tak, ako bude chcieť a na čo mu budú sily stačiť.

Krásne prázdniny!

                                          Mgr. Dana Kováčiková, riaditeľka školy


 

Exkurzia po stopách velikánov národa

Štyridsiatka žiakov dolnozelenickej školy  od piateho ročníka  po ôsmy ročník

absolvovala netradičné vyučovanie koncom júna 2012.

Krátko po nasadnutí do autobusa už vystupujeme. Kde? V Maduniciach pri  soche

v nadživotnej veľkosti predstaviteľa a významného slovenského dejateľa

Jána Hollého. U neho sa boli Štúrovci poradiť pred kodifikáciou spisovnej

slovenčiny. Fara v Maduniciach zhorela, Ján Hollý dožil u svojho priateľa.

Ďalšie zastavenie je vo Vrbovom. Prechádzame popri židovskej synagóge

a pokračujeme do kúrie Mórica Beňovského. Neobídeme ani známu šikmú vežu

vo Vrbovom. Nakoniec si prezrieme chrám v modernom štýle kostol sv. Gorazda.

Ku všetkému dostávame odborný výklad pani učiteľky Kunkelovej.

Predposledné zastavenie je  dlhšie. Košariská a rodný dom Milana Rastislava

Štefánika. Tu tento veľký človek vyrástol, tu sa dozvedáme zaujímavosti o jeho

živote o jeho životných smerovaniach ako generála francúzskej armády,

 astronóma, cestovateľa, politika, zberateľa. Spoznávame jeho život na vlastné

oči prostredníctvom dobových fotografií, oblečenia, predmetov, ktoré používal

ako ďalekohľad, okuliare, bicykel, nábytok a bytové doplnky, suveníry z jeho

ciest. Jeho život bol krátky, no inšpirujúci. Štefánik dokázal veľa, urobil veľa

pre Slovensko a mohol i viac, ak by jeho lietadlo nehavarovalo pri Bratislave.

Naša exkurzia končí na Bradle, pri pamätníku, ktorý postaval priateľ M. R.

Štefánika  Dušan Jurkovič na jeho pamiatku. Zložil sa naň celý slovenský národ.

Dôstojne si ctíme svojich predkov - velikánov národa.

Poďakovanie za exkurziu patrí inšpirátorke p. uč. Tassyovej a p. uč. Kunkelovej

za zorganizovanie akcie  a jej odborné vedenie.

                                                               Zapísala: Mgr. Gabriela Šimová

 


Vojaci učili  deti ako si chrániť svoje  životy a zdravie

 

Nezvyčajný deň prežili žiaci Základnej školy Dolné Zelenice a Základnej školy Siladice 26.

júna 2012.Boli síce doma v krásnom dolnozelenickom parku, ale  učenie sa bolo iné.

Ráno priamo na ihrisku školy stáli vojenské autá, celý autopark a k tomu celá vojenská

 posádka. Vojaci a vojačky z posádky z Hlohovca  vo vojenských uniformách aj so svojím

veliteľom. Vytvorili desať pracovných stanovíšť, po ktorých sa pohybovali žiaci aj so svojimi

 učiteľmi. Od najmladších prváčikov, až po veľkých deviatakov. Pol hodiny na jednom

stanovišti.

Ochrana prírody a človeka obsahuje samé dôležité veci, ktoré potrebujeme vedieť všetci.

Potrebné informácie a zručnosti prišli prezentovať a naučiť deti tí najpovolanejší, naši

profesionálni vojaci. Priniesli si k tomu aj všetky potrebné, praktické  pomôcky.

Žiaci sa dozvedeli ako si uchrániť život a zdravie v mimoriadnych situáciách, v čase požiaru,

povodne a pri iných živelných pohromách ako i v čase vojny. Ako v šoku nepanikáriť a čo

robiť.Skúsili si nasadiť plynovú masku, mohli si vyskúšať oblečenie a prechod zamoreným

územím.

Uvideli na vlastné oči ako si môžu z nečistej, kalnej vody vyrobiť vodu pitnú, čistú

Jednoducho, priamo zo zdrojov v prírode. Stačia na to konáre, listy, tráva, piesok a popol

z ohniska. Dozvedeli sa o kvalite dažďovej vody.

 Skúsili si postaviť prístrešok z látky a lán, aby ich uchránil v prírode pred dažďoma vetrom.

Zistili ako si zapáliť oheň bez zápaliek a zapaľovača. Ako zistiť miesto pobytu a smer pohybu

  pomocou mapy a kompasu. Ako zistiť svetové strany pomocou machu, mraveniska

a letokruhov.

 Čo ich zaujalo najviac bolo „ ako si vložiť mapy do mobilu a použiť aj GPS pre seba“.

Chlapcov pritiahlo  stanovište so zbraňami, dozvedeli sa o nich veľa. Mohli si vyskúšať obliecť

výstroj vojaka, prilbu, nepriestrielnú vestu, k tomu zbraň.

Ako poskytnúť prvú pomoc, ako preniesť raneného, to všetko si vyskúšali deti na sebe

a svojich spolužiakoch.

 

Ako sa uchrániť pred fyzickým útokom si vyskúšali chlapci i dievčatá, nepadali síce do blata.

 Zachránili ich napadané listy, chmaty a technika a človek je viac sebaistý.

Vojaci dovolili žiakom ohmatať si zbrane, vyskúšať si ich. Mohli si dokonca vyliezť na korby

vojenských áut, aj simulovať jazdu  za volantom džípu, nákladiaka a Boženky tiež.

Aké sú vojenské hodnosti, ako sa stať profesionálnym vojakom? To všetko sa dozvedeli

na tvári miesta.Mohli si vyskúšať hod granátom na cieľ z miesta. Všetko ako naozaj,

na výcviku u vojakov. Reálne situácie, simulované situácie.

Netradičné, atraktívne vyučovanie sa žiakom páčilo. Najviac zo všetkého vraj vojaci a vojačky.

 

Mgr. Gabriela Šimová, ZŠ Dolné Zelenice

foto: http://zsdolnezelenice.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=88


Súťaž Družstiev mladých zdravotníkov

 

HUMANITA, NESTRANNOASŤ, NEUTRALITA, NEZÁVISLOSŤ, DOBROVOĽNOSŤ, JEDNOTA, UNIVERZÁLNOSŤ je 7 princípov hnutia Červeného kríža (ČK), ktorého poslaním je predchádzať utrpeniu ľudí alebo ho zmierňovať.

Dňa 16. mája sa žiačky VII. ročníka – P. Ernstová, P. Roháčková, L. Moravcová a žiaci VI. ročníka – P. Páleníková, M. Fančovič zúčastnili súťaže, ktorú vyhlásil Územný spolok SČK v spolupráci s mestom Trnava pod názvom – Družstvo mladých zdravotníkov.

Súťaž sa konala na pôde ZŠ Atómová v Trnave, kde si 5-členné družstvo žiakov II. stupňa z 22 základných škôl trnavského, piešťanského a hlohoveckého okresu preverilo svoje teoretické, ale hlavne i praktické vedomosti o poskytovaní prvej pomoci.

Nebolo to vôbec jednoduché, nakoľko každý člen družstva musel zodpovedať na zdravotnícku otázku, otázku o SČK a darcovstve krvi. Jednotliví súťažiaci museli sami predviesť a zvládnuť úkony oživovania, ďalej ako družstvo museli zvládnuť 3 stanovištia s namaskovanými poraneniami na živých figurantoch.

V tejto súťaži nešlo o víťazstvo, dôležité pre všetkých zúčastnených bolo to, že si na vlastnej koži vyskúšali situácie, ktoré sa im možno raz v živote stanú reálnymi. Všetci boli víťazmi, a tak si i žiaci našej školy odniesli domov okrem vecných cien, diplomu aj veľa skúseností a skvelý pocit, že mohli niečo také zažiť.

                                                                              Mgr. L. Hecht

foto:http://zsdolnezelenice.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=81  

 


 

DEŇ ZEME

 

Pri príležitosti Dňa Zeme sa žiaci VI. ročníka zapojila do akcie na ochranu životného prostredia. V priebehu 6 mesiacov poctivo zbierali uzávery z plastových fliaš, ktoré triedili podľa farieb. Z nich si vytvorili počas triednickej hodiny na školskom dvore obraz – dúhu. Plastové uzávery sa následne odovzdali na recykláciu.

Zo samotného vytvárania pestrofarebnej dúhy mali radosť všetky deti a z výsledku ich práce i pani učiteľky a ostatní zamestnanci školy. Výsledok ich snaživej práce si môžete pozrieť v sekcii fotoalbum (http://zsdolnezelenice.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=76).

Mgr. L. Hecht


 „Nebojme sa inakosti“

Šiestaci vystúpili na Divadelnom festivale v Nitre

Nie, šiestaci sa nebáli. Dokonca si aj sami naostro zahrali. V divadle. Na doskách, čo znamenajú svet. A ešte k tomu v anglickom jazyku.

Hrali pre vlastné potešenie. Učenie hrou. Hrali sa a hrali. Užili si „zábavy“ i driny pri nácvikoch. Predviedli sa odvážne pred školami z Bratislavy, Levíc, Nitry i Nových Zámkov. Zaujali porotu, menšie deti, tínejdžerov i maturantov.

A ukázali, čo dokážu. Hrali Britov, Slovákov, Maďarov i Rómov. Všetci sú odlišní a predsa sú si rovní. Nezľakol sa Roman, zahral si sám seba.Dostať sa na jednu vlnu bolo treba a ešte k tomu sa aj nebáť.

Ocenenie za najlepší kolektívny výkon potešilo divadelnú skupinu i zelenickú školu- našu druhú rodinu. Gratulujeme Paulínke, Kristínke, Martinovi, Tomášovi, Lukášovi, Adamovi, Jakubovi, Veronike i Lucke. Nie menej i „star“ Romankovi.

Sme hrdí na Vaše herecké výkony i na Vašu angličtinu.

Poďakovanie patrí i vedeniu školy za podporu a pomoc. Technikovi -triednemu učiteľovi p. Hechtovi, fotografovi - zástupkyni rodičov p. Podhradskej. Bude aj na budúce?

Zapísala: Mgr. Gabriela Šimová uč. ANJ, autor scenára i réžie


 

Škola na ľade

Fašiang sa kráti,

Zima sa stratí.

Zasnežená cesta

A autobus plný detí.

V ich očiach svetielko svieti.

Zelenická škola v plnej paráde

Skončila na ľade.

Kočule obujeme a už nám to kĺže.

Niekomu pomaly a neisto.

Inému zasa smelo a čisto.

Sneh sa sype na ľadovú plochu

Celá je biela, haldy snehu na ploche

Modré auto čistí.

Korčuliarov odsúva vytrvalo z cesty.

Je to na jed. Padajú.

Podávajú si ruku.

Iným je zasa do popuku.

Nakoniec má každý jeden červené líca

A na vlasoch poprašok od Perinbaby.

A pred nami „jarné prázdniny“

Tešia sa na ne chalani i baby.

Možno v plnej paráde

Skončia zas na ľade.

Popísala:

Mgr. G. Šimová


RACIO DEŇ

Racio deň, alebo biológia trochu inak...

Žiaci 7. ročníka, pod vedením p. uč. Hechta, zažili príjemnú hodinu biológie, na ktorej si vytvorili triednu potravinovú pyramídu!

Úvod hodiny v krátkosti patril malej prednáške o civilizačných chorobách, ktoré sú zapríčinené najmä nesprávnym stravovaním a porušovaním zásad správneho stravovania. Zvyšok hodiny patril iba deťom.

Žiaci pracovali v štyroch skupinách, presne podľa počtu poschodí pyramídy. Každá skupina si pripravila obrázky a fotografie potravín z reklamných letákov a brožúrok podľa svojho stupňa pyramídy, do ktorej ich rozdelil p. učiteľ. Zodpovedne a precízne vybrali správne a vhodné obrázky, ktoré nakoniec všetky ponalepovali do pyramídy.

Finálny produkt žiakov sa zavesil na stenu v triede. Ten im teraz nie len triedu zdobí, ale aj pripomína to, ako je dôležité dodržiavať zásady správneho stravovania.

uč. biológie Mgr. Hecht


 

 Základná škola s materskou školou Siladice č.187, 920 52 Siladice

Zápis do 1. ročníka

Základná škola s materskou školou v Siladiciach pozýva budúcich prvákov na zápis dňa

3. februára 2012 (piatok)

13,00-17,00

Zápis sa uskutoční v budove školy Siladice v triede 2. ročníka .

Srdečne vítame všetkých budúcich prvákov a ich rodičov!

Čo u nás nájdete ?

Preplácanie cestovného

Výučba angl. jazyka od 1.stupňa

Francúzsky jazyk ako 2.cudzí jazyk

Počítačová učebňa

Školský špeciálny pedagóg

Školské ovocie

Optimálne počty žiakov v triedach

Krúžky: počítačový, Spektrum, Mix-max, Pestrúšik, športový, tanečný, výtvarnodramatický

Školský klub detí

Stravovanie v školskej jedálni

Možnosť plaveckého a lyžiarskeho kurzu

Posilňovňa

Výber na vedomostné, umelecké a športové súťaže je z menšieho počtu žiakov a tým má

každý žiak väčšie šance

Družba so školou v ČR

Návšteva filmových, divadelných predstavení, výchovné koncerty v rámci kultúrnych poukazov

Školské výlety a exkurzie

Tradičné mimoškolské podujatia

Prineste si rodný list dieťaťa a peniaze na školské potreby pre prváka .

http://siladicezs.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=13


CHÉMIA V TME

7. novembra 1867 sa narodila významná poľská vedkyňa Marie Curie Sklodowska, ktorá v roku 1911 získala Nobelovu cenu za chémiu. Pri príležitosti 100. výročia udelenia Nobelovej ceny a 144. výročia od jej narodenia, sa učitelia a študenti Katedry chémie PdF TU v Trnave rozhodli 8. novembra 2011, uskutočniť chemickú šou s názvom – Chémia v tme.

Žiaci 6. a 7. ročníka prijali pozvanie do tmy a prítmia, v ktorej krásy chémie zvlášť vynikli. Efektné pokusy, ktoré si študenti pripravili pre svoje publikum, boli dôkazom o ich vedomostiach a skutočného záujmu o chémiu. Za mnohé spomeniem, „Hladnú skúmavku“, „Tajné písmo“, „Plameňové skúšky“, „Acetylénové delo“, „Amoniakovu fontánu“, „Pokus s parami benzínu“ a iné.

Našim žiakom sa akcia veľmi páčila, odchádzali opäť s množstvom zážitkov a s krásnym pocitom, že im boli poodhalené tajomstvá chémie.

                                                                                        Mgr. Lukáš Hecht


 

Vilomeniny a pochúťky zdravej výživy

Ako každý rok, tak i tento sme zorganizovali školskú akciu venovanú Európskemu dňu rodiny a školy. V tomto školskom roku 2011/2012 sa toto podujatie nieslo pod názvom „Vilomeniny a pochúťky zdravej výživy“. Uskutočnilo sa 12. októbra 2011. Vybraní žiaci z každej triedy 2. stupňa sa podieľali na výrobe nátierok a šalátov pod vedením p. uč. Kunkelovej. Pripravené pochúťky boli ocenené porotou pozostávajúcou zo zelenických seniorov. Každá trieda získala diplom a pochvalu. Potom nasledovali Vilomeniny. Súťažili medzi sebou dve družstvá. Jedno tvorili rodičia a pedagógovia našej školy a druhé tvorili naši žiaci. Ako obecenstvo prišli oba tímy podporiť žiaci 1. stupňa a deti z MŠ Dolné Zelenice. Súboj pozostával z ôsmich disciplín.

Prvou z nich bolo: Napísať prvé dve strofy slovenskej hymny + štátne symboly SR. V druhej disciplíne bolo zohnať 5 veci- dáždnik, ŽK, ktorej majiteľovo meno sa začína na písmeno A, vodové farby, šál alebo šatku, kde je červená farba a fixku žltej farby. Treťou disciplínou bolo zložiť báseň o jeseni, ktorá bude mať najmenej 8 veršov. Pod štvorkou znamenalo zber kľúčeniek alebo kľúčov na šnúrke v čo najväčšom množstve. Piata disciplína sa niesla v znamení vybraných slov po „b“. Šiesta bola športovou disciplínou, ktorá spočívala v obehnutí jedného kolečka okolo nášho ihriska. Sedmička bola pre oba tímy šťastnou, pretože počet získaných bodov bol rovnaký a každý zo súťažiacich sa snažil ako prvý priniesť na obojku psa i s jeho majiteľom!

A na záver išlo o strhávanie tanierov zo stola. Súperenie bolo napínavé až do poslednej chvíle. Vilomeniny skončili výhrou žiakov nad rodičmi a učiteľmi o jediný bod. To bolo radosti! I keď počasie nám trochu neprialo, zažili sme nezabudnuteľné chvíle plné pozitívnej nálady, smiechu a radosti.Tento výnimočný deň dal možnosť všetkým rodičom zdôrazniť ich potrebu byť v škole svojich detí. A za to im veľmi ďakujeme! Už teraz sa tešíme, čo si pripravíme o rok. Do skorého videnia v roku 2012/2013!

http://zsdolnezelenice.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=69

PaedDr. Denisa Králičová

 


 

PRVÝ DEŇ V ŠKOLE

Piateho septembra sa otvorili brány našich škôl. Do tried sa vrátili odpočinutí a zrekreovaní žiaci i učitelia. Najväčšie očakávanie sa – právom - zračilo v pohľadoch prváčikov. V ich živote nastane najviac zmien, pribudnú im aj povinnosti. Do lavíc našej školy ich zasadne 14: 5 chlapcov a 9 dievčat. Prvý deň v škole boli veselí a natešení. Zaželajme im, aby im tie štrbavé prvácke úsmevy zostali aj potom, keď im narastú nové zúbky. Veď, ako to povedal Milan Rúfus vo svojej básni Večerné rozjímanie pred cestou do školy „ Možno i veľkým byť je trochu pekné.“

Mgr. Helena Knapová, tr.učiteľka 1.triedy

http://zsdolnezelenice.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=68

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  Dolné Zelenice č.109
  920 52 Dolné Zelenice
 • 033/7445229

Fotogaléria