• Novinky

      • Oznam

      • Na základe Usmernenie na hodnotenie žiakov základných škôl

       v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020

       riaditeľka školy oznamuje rodičom nehodnotenie týchto predmetov:

       výtvarná výchova

       telesná výchova

       hudobná výchova

       etická výchova

       náboženská výchova

       regionálna výchova

       pracovné vyučovanie

       technika

       informatika

      • Pomoc rodičom

      • Súčasné obdobie je pre mnohých rodičov, deti a žiakov náročné. Rodičia musia nezriedka popri práci z domu zabezpečovať starostlivosť o celú domácnosť a o deti, pomáhať aj svojim rodičom, prípadne starým rodičom. Situácia, v ktorej sa nachádzame, je nová pre všetkých – nielen pre deti a rodičov, ale aj pre školy a učiteľov. Na tejto https://www.ucimenadialku.sk/podpora/pre-rodicov/#row_5  Vám ponúkame inšpirácie a kontakty na možnosti podpory pre rodičov pri vzdelávaní detí doma, ktoré by im mohli čiastočne uľahčiť situáciu. 

      • Zápis do 1. ročníka

      • Zápis prvákov uskutoční a v čase:

       20. apríla 2020 (pondelok)

       v čase od 14,00 – do 16,00 hod. v budove školy pre 1. stupeň.

       Vzhľadom na závažnú situáciu ohľadom šírenia vírusu COVID-19 sa zápis uskutoční bez prítomnosti dieťaťa

       Vaše dieťa môžete k nám zapísať dvomi spôsobmi:

       1. Prihlášku na zápis si vyplníte elektronicky v pohodlí domova

       Prihlášku nájdete tu. Po napísaní prihlášky Vám dáme spätnú informáciu o prijatí prostredníctvom SMS. Overenie a podpísanie prihlášok sa bude realizovať do 2 týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

       2. Prihláš20u na zápis vyplníte osobne na zápise 20. apríla 2020 bez prítomnosti dieťaťa.

       Prípadné otázky Vám radi zodpovieme:  dzskola@gmail.com, 0905449359

        

       Ak zákonný zástupca požiada o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, súčasť žiadosti zákonného zástupcu, ktorým je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie sa nebude pri zápise vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania. 

                                                                                                         Tešíme sa na Vás :)