• Oznam

     • Na základe Usmernenie na hodnotenie žiakov základných škôl

      v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020

      riaditeľka školy oznamuje rodičom nehodnotenie týchto predmetov:

      výtvarná výchova

      telesná výchova

      hudobná výchova

      etická výchova

      náboženská výchova

      regionálna výchova

      pracovné vyučovanie

      technika

      informatika

     • Pomoc rodičom

     • Súčasné obdobie je pre mnohých rodičov, deti a žiakov náročné. Rodičia musia nezriedka popri práci z domu zabezpečovať starostlivosť o celú domácnosť a o deti, pomáhať aj svojim rodičom, prípadne starým rodičom. Situácia, v ktorej sa nachádzame, je nová pre všetkých – nielen pre deti a rodičov, ale aj pre školy a učiteľov. Na tejto https://www.ucimenadialku.sk/podpora/pre-rodicov/#row_5  Vám ponúkame inšpirácie a kontakty na možnosti podpory pre rodičov pri vzdelávaní detí doma, ktoré by im mohli čiastočne uľahčiť situáciu. 

     • Zápis do 1. ročníka

     • Zápis prvákov uskutoční a v čase:

      20. apríla 2020 (pondelok)

      v čase od 14,00 – do 16,00 hod. v budove školy pre 1. stupeň.

      Vzhľadom na závažnú situáciu ohľadom šírenia vírusu COVID-19 sa zápis uskutoční bez prítomnosti dieťaťa

      Vaše dieťa môžete k nám zapísať dvomi spôsobmi:

      1. Prihlášku na zápis si vyplníte elektronicky v pohodlí domova

      Prihlášku nájdete tu. Po napísaní prihlášky Vám dáme spätnú informáciu o prijatí prostredníctvom SMS. Overenie a podpísanie prihlášok sa bude realizovať do 2 týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

      2. Prihláš20u na zápis vyplníte osobne na zápise 20. apríla 2020 bez prítomnosti dieťaťa.

      Prípadné otázky Vám radi zodpovieme:  dzskola@gmail.com, 0905449359

       

      Ak zákonný zástupca požiada o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, súčasť žiadosti zákonného zástupcu, ktorým je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie sa nebude pri zápise vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania. 

                                                                                                        Tešíme sa na Vás :)

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou
    • dzskola@gmail.com
    • 033/7445229 riad. školy : 0905 449 359 zást. školy. 0911 674 308
    • Dolné Zelenice č.109 920 52 Dolné Zelenice
    • 36090239
    • 2021485928
    • MŠ Dolné Zelenice telefón - 033/7445248 email: qmsdolnezelenice@gmail.com
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje