• Novinky

      • Riaditeľské voľno

      • Vážení rodičia!

       Z dôvodu karantény 1. a 2. ročníka a následných prevádzkových dôvodov je  v dňoch 3.11-5.11.2020 , žiakom 3.a 4. ročníka udelené riaditeľské voľno. Vzdelávanie žiakov v ročníkoch 1 . - 4 .  bude prebiehať u všetkých bezpríznakových žiakov  dištančnou formou.  Ďakujeme za porozumenie.

      • Jesenné prázdniny

      • Zmena termínu prázdnin: 

       Prázdniny sú v termínoch : 30.10. /piatok a 2.11.2020/pondelok/ a 6.11. /piatok/ - 9.11.2020/ pondelok/

      • EDUPAGE

      • Prosíme rodičov, aby si do mobilných zariadení stiahli aplikáciu EDUPAGE. Prostredníctvom aplikácie budete informovaní o novinkách a máte možnosť komunikovať s učiteľmi. Návod na staihnutie do Vášho mobilného zariadenia:

       Operačný systém Android

       - je potrebné nájsť aplikáciu EDUPAGE v  aplikácií "Obchod PLAY"

       - následne nainštalovať aplikáciu 

       - po nainštalovaní a otvorení aplikácie sa prihlásite pomocou prihlasovacích údajov, ktoré Vám poslali triedni učitelia na Váš email. 

       Operačný systém iOS

       - je potrebné nájsť aplikáciu EDUPAGE v aplikácií "App Store"

       - následne nainštalovať aplikáciu 

       - po nainštalovaní a otvorení aplikácie sa prihlásite pomocou prihlasovacích údajov, ktoré Vám poslali triedni učitelia na Váš email. 

        

        

     • Oznam ŠJ pri ZŠ Dolné Zelenice
      • Oznam ŠJ pri ZŠ Dolné Zelenice

      • Na základe novely zákona - Dotácia na podporu stravovacích návykov podľa zákona č.544/2010Z.z. v školskom stravovaní s účinnosťou od 01.01.2021 nebude žiakom ZŠ poskytovaná bezplatne strava (okrem žiakov SZP s minimálnym doplatkom za stravu).


       Z uvedeného dôvodu žiadame rodičov o odpoveď, či žiak pokračuje v stravovaní.


       -  ak žiak pokračuje v stravovaní , potvrďte, prosím, záujem o stravovanie  od 1.1.2021 spätnou správou triednemu učiteľovi na Edupage do 31.10.2020.  


       - ak nepokračuje, je potrebné žiaka písomne odhlásiť


       V prípade odhlásenia  žiadame zákonných zástupcov o vyplnenie  ODHLÁŠKY ŽIAKA  ZO STRAVOVANIA V ŠJ (zverejnená na stránke školy) od 01.01.2021 a doručenie vedúcej ŠJ pri ZŠ Dolné Zelenice najneskôr do 31.10.2020.

       Odhlaska_zo_skolskeho_stravovania_vo_formate(1).pdf​​​​​​​


       Žiakom, ktorí budú pokračovať v stravovaní po 01.01.2021 bude v mesiaci november 2020 vydaná poukážka na platbu stravy (január,február 2021), ktorú musí zákonný zástupca uhradiť najneskôr do 20.12.2020! V opačnom prípade, bude dieťa automaticky vylúčené zo stravovania.       Výška stravnej jednotky I. stupeň: 1,08€/obed

                                                 II. stupeň: 1,16€/obed 

      • Pravidlá podľa aktuálnych nariadení

      • Vážení rodičia,

       RÚVZ aktuálne reaguje na vývoj situácie, musí aj škola  prispôsobiť  pravidlá podľa nariadení:

       1. Zákonný zástupca predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako 3 po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti.  
       1. Pri prerušení viac ako 5 pracovných (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) dní z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá  rodič potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a  dorast. To znamená, že ak chýba dieťa jeden celý týždeň 5 dní , tak potvrdenie od lekára nie je potrebné a dávate iba vyhlásenie o bezinfekčnosti. Ak žiak chýba už 6 dní zo školy, je rodič povinný zabezpečiť potvrdenie od lekára a vypísať vyhlásenie o bezinfekčnosti.
       2. Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby. Pod cudzou osobu sa rozumie akákoľvek iná osoba okrem zamestnanca školy a žiaka.    

     • Ďakujeme za 2%
      • Ďakujeme za 2%

      • Ďakujeme všetkým, ktorí podporili našu školu poskytnutím 2% z daní za rok 2019 

       OZ Zelený trojlístok

     • Zber papiera
      • Zber papiera

      • Pripravujeme zber papiera, ktorý sa uskutoční od 28.9.2020 do 1.10.2020 na dvore 1. stupňa od 14:45 do 16:45. Kartón nepreberáme, len papier.

     • Oznam - stravovanie 2020/21
      • Oznam - stravovanie 2020/21

      • Oznamujeme stravníkom, že aj tento školský rok sú povinní pred nástupom do školy odovzdať vyplnený a zákonným zástupcom podpísanú prihlášku na stravovanie v prípade, že majú záujem odoberať stravu alebo odhlášku zo stravovania ak o stravu nemajú záujem. Stiahnuť si ich môžte v nasledovných odkazoch:

       Odovzdávanie prihlášok / odhlášok sa bude realizovať
       2.9.2020 v čase od 7:00 do 12:00 hod.

       Novým stravníkom oznamujeme, že zálohovú platbu vo výške 20€ je potrebné formou poštovej poukážky, alebo vkladom na účet  uhradiť najneskôr do 20.9.2020. V prípade neuhradenia zálohovej platby bude stravník vylúčený zo stravovania. Doterajším stravníkom sa záloha a réžia prenáša z preplatku z minulého školského roka a bude im doúčtovaný do výšky 20€.

      • Plánované akcie

      • V prípade priaznivého počasia plánujeme pre žiakov 5.- 9.ročníka:

       Piatok 26.6 - vychádzka do Zámockého parku v Hlohovci

       Pondelok 29.6. - opekačka u poľovníkov

      • Informácie k prevádzke školy od 22. 6. 2020

      • Vážení rodičia !

       Zisťujeme záujem dobrovoľného nástupu žiakov do školy od 22.6.2020. Svojmu triednemu učiteľovi sa vyjadrite do pondelka 15.6.2020 , či Vaše dieťa nastúpi do školy.

       Podmienky nástupu:

       Žiak prinesie  rodičom podpísané vyhlásenie o zdravotnom stave, ktoré je na webovej stránke školy, alebo si ho môžete osobne vyzdvihnúť  na riaditeľstve.

       Príchod žiakov do školy je 8,30 – koniec aktivít  o 12,00.

       V deň nástupu si žiak prinesie  zošity s  vypracovanými úlohami , ktoré robil doma.  

       Obedy budú zabezpečené, nie je však možnosť odhlasovania v prípade neprítomnosti. Žiaci z Dolných Zeleníc  roč. 6.-9. budú obedovať až o 12,30.

       V prípade, že žiak nenastúpi, triedny učiteľ mu oznámi termín odovzdania učebníc.

     • Vážení rodičia !
      • Vážení rodičia !

      • Od 1.6. bude obnovená prevádzka školy. Pred nástupom je rodič povinný odovzdať vypísané vyhlásenie, ktoré si stiahnete tu - Vyhlasenie_ZS.pdf. Podrobnejšie informácie budú zverejnené od 25.5.2020.

      • Výchovný poradca informuje

      • Prihlášky na SŠ boli odoslané. Teraz treba čakať na rozhodnutie SŠ o prijatí/neprijatí žiaka. Vyjadrenie SŠ Vám príde mailom, alebo poštou. Túto skutočnosť treba oznámiť bezodkladne výchovnému poradcovi na mail: cizmarova.zelenice@gmail.comNásledne rodič musí zaslať - doručiť vyplnený nástupný lístok na SŠ pre ktorú sa žiak rozhodol .

       Nástupný lístok môže rodič poslať:

       1. klasickou poštou - doporučene

       2. mailom na adresu SŠ v naskenovanej podobe s doplnenými údajmi a podpisom

       3. osobne doručí na SŠ

       Lístok si môžete stiahnuť a vytlačiť zo stránky školy priamo tu - Nastupny_listok.docx. Zároveň sa oboznámte s aktuálnym  harmonogramom prijímacieho konania v tomto školskom roku - Prijimanie_na_SS_2019_2020_dolezite_terminy.pdf.

       Akékoľvek otázky ohľadom prijímacieho konania mi prosím píšte na hore uvedený mail.