• Novinky

     • Škola v prírode
      • Škola v prírode

      • Vzhľadom na mimoriadne okolnosti je plánovaná Škola v prírode (RS Hotel Hlboké) pre žiakov 2. - 4. ročníka zrušená. Ďalšie informácie ohľadom vzniknutej situácie Vám budú v najbližšom čase oznámené.

     • Úlohy pre žiakov
      • Úlohy pre žiakov

      • Počas prerušenia prevádzky ZŠ dostávajú žiaci zadania úloh a preberanie učiva z väčšiny predmetov zverejnené v časti predmety v podstranách s názvom Úlohy (pre žiakov) po ročníkoch. Niektoré zadania sú aj na stránke Alf. Pedagogický zamestnanci využívajú aj iné možnosti komunikácie zo žiakmi (napr. fb). Žiaci 1. stupňa komunikujú s pani učiteľkami dohodnutým spôsobom elektronicky.  Zadané úlohy môžu byť hodnotené známkou, preto je dôležité, aby si žiaci pri ich vyprocovávaní dali záležať.

     • Oznam pre žiakov 9.ročníka
      • Oznam pre žiakov 9.ročníka

      • Termíny prijímacích skúšok na stredné školy na overenie špeciálnych schopností (talentové skúšky) sa presúvajú na obdobie od 30.marca 2020 do 30.apríla 2020.

     • Zápis žiakov do 1. ročníka
      • Zápis žiakov do 1. ročníka

      • Zápis do prvého ročníka sa uskutoční 

       7.4.2020 - UTOROK 

       v čase od 14,00 – 17,00 hod. v budove 1. stupňa.

       Zákonný zástupca dieťaťa pri zápise predlož   rodný list dieťaťa -  stačí fotokópia a svoj občiansky preukaz.  Pri zápise taktiež uhradí poplatok 20 € (poplatok zahŕňa Moje prvé čiary, Písmenká moji kamaráti 6ks, iné pracovné zošity k predmetom, časopis Vrabček).

       Pokiaľ máte výsledok vyšetrenia od psychológa, špeciálneho pedagóga ,prosíme priniesť so sebou.

       Dieťa je možné zapísať počas celého mesiaca apríl na riaditeľstve školy  na vopred dohodnutom termíne  na tel. č. 033/744522 Tešíme sa na Vás !

      • OZNAM

      • V rámci opatrení na eliminovanie šírenia koronavírusu riaditeľka ZŠ s MŠ prerušuje prevádzku základnej aj materskej školy od 11. 3. - 13. 3. 2020 vrátane. Žiadame rodičov sledovať webovú stránku školy ako aj počúvať obecný rozhlas, kde budete informovaní o ďalších opatreniach. Ďakujeme.

     • 2% z dane
      • 2% z dane

      • Vážení rodičia a priatelia školy.

       Pomôžte nám skvalitniť výchovno–vzdelávací proces na škole a skvalitniť vybavenie školy darovaním 2% z dane. Vaše 2% pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí.

     • Naj eko - trieda
      • Naj eko - trieda

      • Zapojte sa aj vy do súťaže o najlepšiu eko – triedu na škole. V mesiacoch marec a apríl zbierajte staré vyradené mobily, drobný elektroodpad, baterky a zubné kefky (akejkoľvek značky). V hlavnej budove školy sú umiestnené všetky potrebné zberné nádoby. Čo a koľko vecí žiak priniesol nahlasuje svojmu triednemu učiteľovi. Aj takýmto spôsobom môžeme prispieť k recyklácii niektorých druhov odpadov.

       Medzi drobný elektroodpad patrí napríklad:

       vysávač, čistič kobercov, šijací stroj, svietidlá, mikrovlnné rúry, ventilačné zariadenia, žehličky, hriankovače, elektrické nože, elektrické varné kanvice, hodiny a hodinky, elektrické holiace strojčeky, váhy, spotrebiče na starostlivosť o vlasy a telo, kalkulačky, rádiové súpravy, videokamery, Hi – Fi súpravy, hudobné nástroje, zariadenia na prehrávanie zvuku alebo obrazu, elektrické a elektronické hračky, zariadenia na športové účely, dymové hlásiče, tepelné regulátory, termostaty, malé elektrické a elektronické nástroje, malé zdravotnícke pomôcky, malé prístroje na monitorovanie a kontrolu, malé zariadenia s integrovanými fotovoltickými panelmi, mobilné telefóny, zariadenia GPS, vreckové kalkulačky, smerovače, osobné počítače, tlačiarne, telefóny.

     • Oznam
      • Oznam

      • Od 17. 2. do 21. 2. sú jarné prázdniny. Nástup do školy je  24. 2. 2020 (pondelok).

     • EXPERT geniality show
      • EXPERT geniality show

      • EXPERT geniality show je celoslovenská vedomostná súťaž, v ktorej žiaci ukážu, čo vedia, ktorá podporuje logické myslenie a súťaživosť, intelektuálny rast, motivuje získavať ďalšie informácie. Je starším bratom Všetkovedka. 

        

       V kategórii EXPERT 5 súťažili 3 žiaci a umiestnili sa v tomto poradí: 1. Stela Bajzíková

       2. Martina Máťašová

       3. Marianna Máťašová

        

       V kategórii EXPERT 6 súťažil 1 žiak,  Samuel Kollar a získal v rámci Slovenska najlepšie umiestnenie spomedzi súťažiacich na našej škole.

        

       V kategórii EXPERT 7 súťažilo 7 žiakov a umiestnili sa v tomto poradí:

       1. Bibiana Bačíková

       2. Uršula Žáková

       3. Daniela Brisudová

       4. Ema Lobodášová

       5. Kristína Majerníková

       6. Patrik Králik

       7. René Gašparovič

       Informácie o súťaži aj testy nájdete na www.sutazexpert.sk

       Oceňujem snahu všetkých zapojených žiakov a ich odvahu vyskúšať niečo nové a ich p.učiteľky, ktoré ich povzbudili do súťaže. 

                                                                                                            riad.školy  

        

      • Športovec roka

      • Našu školu navštevuje talentovaný žiak Samuel Miklovič.  V  kategórii  starší žiaci, získal ocenenie Športovec roka 2019 od predsedu Judo Clubu AŠK Slávia Trnava Jozefa Svátka . V roku 2018 sa stal majstrom Slovenska vo Zvolene, v roku 2019 sa umiestnil na 1. mieste v Malackách, na 2. mieste v Galante, 3. mieste v Banskej Bystrici a na majstrovstvách Slovenska v Bratislave sa umiestnil na 3. mieste. K jeho úspechom mu srdečne gratulujeme !

     • Oznam
      • Oznam

      • Vianočné prázdniny trvajú od 23. 12. 2019 do 7. 1. 2020. Nástup do školy je 8. 1. 2020 (streda).

     • Krúžok spoznaj sám seba
      • Krúžok spoznaj sám seba

      • Na krúžku Spoznaj sám seba, sme sa rozhodli že potešíme našich najmenších  - škôlkarov . Nachystali sme im balíčky a ako Mikuláš, anjelik, čert a pomocníci Mikuláša sme im ich zaniesli v piatok 6.12. Škôlkari nás už čakal, tešili sa no i plakali. Za každú pesničku či básničku dostali od Mikuláša sladkú odmenu. Zážitok bol silný na oboch stranách.

       Na krúžku aj vianočné posedenie, kde sme sa najedli, zahrali vianočné hry a samozrejme si rozdali Secret Santa.

        

     • Divadelné predstavenie - Veľká továteň na slová
      • Divadelné predstavenie - Veľká továteň na slová

      • Dňa 6.12. 2019 sa žiaci 1. stupňa zúčastnili divadelného predstavenia Veľká továreň na slová v Nitre.

       Počas predstavenia sme mohli okrem šikovných hercov vidieť nádherné bábky a úžasnú prácu s nimi. Herci prostredníctvom bábok poukázali na dôležitosť vhodného výberu slov. Škaredé, urážlivé, hnevlivé slová produkujú ďalej len hnev, urážanie, posudzovanie, posmech,...

       Vyzdvihli tie najdôležitejšie, najkrajšie slová, ktoré si však mohli dovoliť len tí najbohatší. Chudobným ostávali obyčajné slová, ktoré sa nedali porovnať s tými najdrahšími, no priateľstvo a láska im dávali tú pravú hodnotu.

       Po predstavení čakal aj tu na deti Mikuláš s plným košom sladkostí.

     • Hravé pokusy 1. stupeň a Mikuláš
      • Hravé pokusy 1. stupeň a Mikuláš

      • Dňa 5.12. 2019 si žiaci 2. stupňa pripravili Hravé pokusy pre 1. stupeň, pomocou ktorých žiakom zaujímavou formou priblížili niektoré fyzikálne a chemické javy. Žiakom sa pokusy veľmi páčili a veríme, že sa aj medzi nimi nájdu nádejní pokračovatelia tejto vydarenej akcie.

       Na záver prišiel aj Mikuláš s anjelom a čertom, ktorým žiaci zaspievali pesničky a zarecitovali básničky. Každému sa ušla drobná sladkosť  a tým menej poslušným aj čierne „pohladenie“ od čerta.