• Novinky

      • Adventné čítanie

      • Milí rodičia a žiaci, prinášame Vám na každý deň adventného obdobia,teda obdobia prípravy na Vianoce, jeden milý príbeh, ktorý vám môže spríjemniť toto čakanie a pomôže uvedomiť si,čo je naozaj dôležité. Príjemné počúvanie.

      • Adventné čítanie

      • Milí rodičia a žiaci, prinášame Vám na každý deň adventného obdobia,teda obdobia prípravy na Vianoce, jeden milý príbeh, ktorý vám môže spríjemniť toto čakanie a pomôže uvedomiť si,čo je naozaj dôležité. Príjemné počúvanie.

      • Mikuláš v škole

      • 6. 12. zavítal Mikuláš aj do našej školy. Navštívil každú triedu a za básničku, či pesničku odmenil poslušné deti. 

      • Adventné čítanie

      • Milí rodičia a žiaci, prinášame Vám na každý deň adventného obdobia,teda obdobia prípravy na Vianoce, jeden milý príbeh, ktorý vám môže spríjemniť toto čakanie a pomôže uvedomiť si,čo je naozaj dôležité. Príjemné počúvanie.

      • Prvý stupeň pomáha

      • V týždni od 29.11.-3.12. sa žiaci 1. stupňa zapojili do zbierky Mikuláš pre druhých. Ďakujeme veľmi pekne všetkým rodičom i žiakom, ktorí prejavili svoju štedrosť a urobili tak radosť iným ľuďom.Vyzbierané sladkosti dnes pani učiteľka Lackovičová odovzdala do Centra pomoci pre rodinu v Trnave, odkiaľ budú ďalej distribuované do rodín.

      • Adventné čítanie

      • Milí rodičia a žiaci, prinášame Vám na každý deň adventného obdobia,teda obdobia prípravy na Vianoce, jeden milý príbeh, ktorý vám môže spríjemniť toto čakanie a pomôže uvedomiť si,čo je naozaj dôležité. Príjemné počúvanie.

      • Vianočné čítanie

      • Milí rodičia a žiaci, prinášame Vám na každý deň adventného obdobia,teda obdobia prípravy na Vianoce, jeden milý príbeh, ktorý vám môže spríjemniť toto čakanie a pomôže uvedomiť si,čo je naozaj dôležité. Príjemné počúvanie.

      • Adventné čítanie

      • Milí rodičia a žiaci, prinášame Vám na každý deň adventného obdobia,teda obdobia prípravy na Vianoce, jeden milý príbeh, ktorý vám môže spríjemniť toto čakanie a pomôže uvedomiť si,čo je naozaj dôležité. Príjemné počúvanie.

      • Adventné čítanie

      • Milí rodičia a žiaci, prinášame Vám na každý deň adventného obdobia,teda obdobia prípravy na Vianoce, jeden milý príbeh, ktorý vám môže spríjemniť toto čakanie a pomôže uvedomiť si,čo je naozaj dôležité. Príjemné počúvanie.

      • Adventné tvorenie

      • Dňa 30.11. vyrábali štvrtáci venčeky...adventné,zimné,vianočné...komu sa aký páčil. Všetci s chuťou tvorili,a hoci niektorí sa namáhali viac,výsledok stojí za to.Keby si niekto chcel urobiť podobný venček doma,stačí vám k tomu polystyrenovy kruh, 2klbka puffy vlny, ozdoby podľa vášho vkusu a tavna pištoľ.Príjemné tvorenie.

     • Dôležitý oznam
      • Dôležitý oznam

      • Podľa nariadenia z 25.11.2021 je opätovne zavedená povinnosť prekrytia dýchacích ciest všetkých žiakov v triedach. Z toho dôvodu, prosím, zabezpečte svojim deťom minimálne 2 rúška (1 na ústach a 1 rezervné v školskej taške). Ďakujeme

      • Deviataci v galérii

      • Zobrať žiakov do galérie má viacero významov. Jedným je vniesť viac umenia do každodenného života školy. Umenie má podľa výskumov pozitívny vplyv na vzdelávanie detí. Kurátor, inštalácia, vernisáž, Kopplova vila, Galéria Jána Koniarka - pojmy, s ktorými sa stretli naši deviataci počas výtvarnej exkurzie v  Trnave. Vyskúšali si tiež spraviť vlastné umelecké dielka. Ak pobyt v galérii vyvolal u niektorých pozitívny zážitok, tak zážitkové učenie týmto spôsobom malo význam. Chceme ukázať našim žiakom, že svet je pestrý, umenie z nás robí ľudí a umením sa zdokonaľujeme.

      • Pozorovanie nočnej oblohy

      • Dnes sa vďaka jasnej oblohe a dobrej konštelácii uskutočnilo pozorovanie nočnej oblohy. Pán učiteľ Trnený žiakom ukázal a vysvetlil, ako sa orientuje na nočnej oblohe, určujú základné súhvezdía. Vidieť mohli postavenie Venuše, Jupitera, Saturnu a Mesiaca, či hmlovinu v Orione. Žiaci sa aj vďaka interaktívnemu nočnému učeniu naučili znova niečo nové a páčilo sa im to. 

     • Triedim, triediš, triedime
      • Triedim, triediš, triedime

      • Škola získala od Slovenskej agentúry životného prostredia, v rámci projektu: Triedim, triediš, triedime 10 setov farebných tašiek na separovaný zber odpadu. 

       Viac info: https://www.sazp.sk/novinky/minister-odstartoval-projekt-triedim-triedis-triedime.html

        

      • Červené jabĺčko

      • V našej škole podporujeme žiakov k zdravšiemu stravovaniu aj prostredníctvom rôznych aktivít. Tentokrát to bola téma Červené jabĺčko na desiatu mám. Žiaci si mohli priniesť na desiatu ovocie,zeleninku. A takto im chutilo:))

      • Športový deň

      • Dňa 26.10. bolo pre žiakov 3.a 4.ročníka pripravené športové popoludnie. Žiaci si zmerali sily vo vybíjanej. Obom družstvám sa darilo, o čom svedčí aj tesné víťazstvo žiakov 4.ročníka. Tretiaci sa však nedali zahanbiť,pretože v zložení 6 hrajúcich dievčat a jeden chlapec boli rovnocennými súpermi pre štvrtákov,ktorí už vybíjanú trénujú dlhšie. Obe triedy budú ďalej usilovne cvičiť a tešia sa na odvetu :))

      • Aktivity vo vyučovaní

      • Na vyučovaní používame rôzne metódy učenia , ktoré majú žiakom oživiť vyučovanie a pomôcť si zapamätať učivo. Šiestaci sa hravou formou oboznamovali s učivom praveku tým , že modelovali predmety a kresby pravekého človeka do plastelíny . Skupinovou prácou vytvárali plagát. Piataci vyrezávali svetlonosov, ktorých použili pri výučbe Haloweenu na anglickom jazyku. V rámci poslednej predprázdninovej hodiny anglického jazyka sa deti dozvedeli niečo viac o americkom Haloweene, ktorý je významnou súčasťou americkej kultúry. Učenie sa cudzieho jazyka nie je len o slivíčkach a gramatike, ale aj o spoznávaní cudzej kultúry. Aktivity sa im veľmi páčili.

      • Prácou sa učíme a skrášľujeme si naše prostredie

      • Na predmete technika si žiaci  8 . a 9. ročníka vyskúšali svoje technické zručnosti. Deviataci  zreštaurovali a vyzdobili stoličky do pekných farieb a vytvorili tak zaujímavý  vchod do budovy.  Dievčatá vyrobili  jesenný veniec z prírodnín. Ôsmaci namaľovali lavičky. Skrášlili naše okolie a vytvorili pekné jesenné prostredie, v ktorom sa nám lepšie učí a trávi čas. 

      • Aká bude tvoja cesta?

      • Žiaci 2. stupňa prešli v jesenných mesiacoch počas vyučovania rôznymi aktivitami. Učitelia sa im snažia spestriť vyučovanie a  čo je dôležité, pripraviť ich pre  život.

       Naši ôsmaci , pod vedením svojho. p.uč. triedneho už teraz rozmýšľajú aká bude ich cesta . V triede majú nainštalovaný motivačný panel osobností z rôznych oblastí života histórie aj súčasnosti.. Pri profesijnej orientácií v našej škole využívame pomoc psychológa z CPPPa P v Hlohovci. Triedny učiteľ sa snaží motivačne previesť žiakov cez životné dielo osobností a ukázať im ich úspechy. Každý žiak si vybral jednu z  plagátu  a pripraví si počas  roka o jeho diele projekt.  Pozitívny vzor je v živote každého človeka dôležitý.