• Novinky

      • Jesenný beh parkom

      • 27. a 28. septembra sa uskutočnil Jesenný beh parkom, na ktorom sa zúčastnili žiaci našej skoly spolu s niektorými učiteľmi. 

       Dňa 28. 9. 2021 sme u žiakov 1. stupňa zmerali sily v behu. Žiaci pretekali v 4 skupinách:

       1.- 2. ročník chlapci

       1.- 2. ročník dievčatá

       3.- 4. ročník chlapci

       3.- 4. ročník dievčatá.

       Za každú triedu bol vyhodnotený najlepší chlapec a najlepšie dievča. Za celý 1. stupeň bol vyhodnotený najlepší bežec. Akcia sa nám vydarila a veríme, že sa všetkým páčila. Deti podali úžasné výkony. Medzi bežcami a bežkyňami bola aj pani učiteľka Kudelová, ktorá si zabehla so všetkými skupinami a krásne tak reprezentovala náš učiteľský tím:))

       A tu sú víťazi jednotlivých ročníkov:

       1.ročník- chlapci: Danko Páleník

       1.ročník- dievčatá: Nataška Baranovičová

       2. ročník- chlapci- Tomáško Vignát

       2.ročník- dievčatá- Timejka Muníková

       3.ročník- chlapci: Ryan Nemec

       3.ročník- dievčatá: Sabínka Bangová

       4.ročník- chlapci: Tobias Martiník

       4.ročník- dievčatá: Nelka Miklovičová

       Titul "najlepší bežec" na 1. stupni získal Tobias Martiník s časom 00: 43 s. 

        

       27.9. bežali žiaci 2. stupňa v 4 skupinách. Spolu so žiakmi behežali aj ich učitelia, ktorí ich podporovali a motivovali. S chlapcami bežal p. uč. Trnený a s dievčatami pani riaditeľka Kováčiková. Ocenení boli prví traja v každej kategórii. 

       5.-6. ročník- chlapci

       1. Jakub Mosnák

       2. Nikolas Habiňák

       3. Šimon Miklovič

       5.-6. ročník dievčatá

       1. Natália Sanchez

       2. Adriana Páleníková

       3. Simona Cviková

       7.-9. ročník- chlapci

       1. Thomas Baer

       2. Patrik Králik

       3. Dominik Bango

       7.-9. ročník- dievčatá

       1. Uršula Žáková

       2.Nella Gašparovičová

       3. Sofia Bačová

        

       Blahoželáme víťazom i všetkým zúčastneným, ktorí podali takisto skvelé výkony a tešíme sa na ďalšie športové podujatie.

     • Recyklohry
      • Recyklohry

      • Aj v tomto školskom roku sme sa zapojili do projektu recyklohry. Do školy môžete nosiť drobný elektroodpad (napr. fény, kulmy, nabíjačky, strojčeky, baterky, tonery...) Do 30.10. prebieha zber starých mobilných telefónov, ktoré môžete priniesť. Za elektroodpad získame body a tie môžeme premeniť na ceny či školské pomôcky pre deti. 

      • Dopisujeme si

      • Tento rok sme sa so štvrtákmi pustili do nového projektu- dopisovanie si s druhými žiakmi. P. učiteľka sa nakontaktovala na inú triedu štvrtákov s rovnakým počtom žiakov a dohodli sa na vzájomnej písomnej komunikácii. Naši novi kamaráti navštevujú školu v obci Hvozdnica. Prvý list sme im poslali,netrpezlivo čakáme na odpoveď. Každý štvrták písal inému žiakovi. Táto výmena listov by mala byť pravidelne každý mesiac. Tešíme sa na nové kamarátstva :))Okrem nových sociálnych kontaktov táto aktivitka u žiakov podporí záujem o písanie,precvičia si štylizáciu, úpravu textu,samotné písanie listov, oboznámia sa s ďalším kúskom nášho Slovenska, atď... Veríme, že nám to vydrží celý rok:))

     • Oznam
      • Oznam

      • Milí rodičia, 

       zabezpečte deťom, aby mali každý deň v škole minimálne 2 rúška na deň (1 na tvári a 1 náhradné v taške) a balík hygienických vreckoviek.

       Ďakujeme

      • Začiatok školského roku 2021/2022

      • Po dňoch šantenia, dovoleniek a leňošenia sa opäť otvorili brány našej školy a znova sa tu ozýva detská vrava a smiech. Poprajme si navzájom veľkú dávku trpezlivosti, snahy, nadšenia a sily, aby sme ho dobojovali v škole a nie z útrob našich izieb.

     • Otvorenie šk. roka 2021/2022
      • Otvorenie šk. roka 2021/2022

      • Organizácia prvých dní v škole:

       2.9. 2021 -štvrtok

       8:00 - 8:30           Slávnostné otvorenie nového šk. roka

       8:30 - 9:00         Prevzatie samotestov a odovzdávanie prihlášok/odhlášok na stravovanie

       Samotesty si prevezmú len  rodičia, prípadne iní dospelí pre žiakov, ktorí ich majú objednané a podpíšu prevzatie. V prípade, že sa rodič nemôže dostaviť bude informovaný o náhradnom termíne rozdávania.

       9,00 Testovanie kloktacími testami - Tlačivo Zber údajov  - zber_udajov.docx odovzdá žiak alebo rodič s aktuálnymi údajmi, ktoré sú dôležité kvôli Vašej informácii o výsledku testu, ktorý bude rodičom doručený z laboratória.

       Video ku kloktacím testom si môžete pozrieť na :  https://testujemeskoly.sk

       informacny_letak.pdf

       Prváci + rodičia - spolu s triednou pani učiteľkou prejdú do triedy, kde  rodičia odovzdajú tlačivá:

       Vyhlásenie o bezpríznakovosti Príloha č.1  - žiak vyhlasenie_o_bezpriznakovosti.docx

       Vyhlásenie návštevníka o bezpríznakovosti – Príloha č. 1a - rodič ako návštevník školy vyhlasenie_o_bezpriznakovosti_navstevnika.docx

       Tlačivo si môžete vypísať aj v škole pred vstupom do budovy .

       Obed ani školský klub v tento deň nie sú.

        

       3.9. 2021 - piatok

       ŠKD bude fungovať.

       Obedy sa vydávajú. (Treba byť prihlásený.)

       1. – 4. ročník 11,30

       5. - -9. ročník 12,00

       Všetci žiaci musia mať vyplnené Tlačivo o bezpríznakovosti . Je možné ho vyplniť aj elektronicky cez Edupage.

        

       Týždeň od 6.9. fungujeme podľa rozvrhu.

       Prváci budú mať celý týždeň 3 vyučovacie hodiny.

       Prvý stupeň 4. vyučovacie hodiny 

       Druhý stupeň 5. vyučovacích hodín

        

       Dokumenty na stiahnutie:

       vyhlasenie_o_bezpriznakovosti.docx

       vyhlasenie_o_bezinfekcnosti_navstevnik.docx

       zber_udajov.docx

        

      • Ponuka testovania na COVID- 19

      • Vážení rodičia!
       Ministerstvo školstva umožňuje žiakom dobrovoľné :
       1. Testovanie kloktacími PCR testami jednorázovo / jedenkrát/, a to počas prvého
       týždňa po nástupe do školy.
       2. Samotestovanie Ag testami v domácom prostredí / 1 žiak dostane 25 samotestov/
       Testy môže dostať aj zaočkovaný žiak, aj žiak, ktorý prekonal COVID-19.
       Testy objednáme na základe Vášho záujmu a preto žiadame o vyjadrenie hlasovaním.
       cez EduPage. Rodičia žiakov 1.ročníka nám oznámia záujem prostredníctvom e-mailu:
       dzskola@mail.com .

      • Oznam školskej jedálne

      • Oznamujeme stravníkom, že aj tento školský rok sú povinní pred nástupom do školy
       odovzdať vyplnený a zákonným zástupcom podpísanú prihlášku na stravovanie. v prípade,
       že majú záujem odoberať stravu alebo odhlášku zo stravovania ak o stravu nemajú záujem.
       Stiahnuť si ich môžete v nasledovných odkazoch:

       •  Prihláška zo stravovania vo formáte PDF alebo vo formáte DOC

       Prihlaska_stravovanie_2021.doc 

        Prihlaska_stravovanie_2021.pdf

       • Odhláška zo stravovania vo formáte PDF alebo vo formáte DOC 

       ODHLaSKA_ZO_SKOLSKEHO_STRAVOVANIA.docx 

       Odhlaska_zo_skolskeho_stravovania_vo_formate(1).pdf

       Odovzdávanie prihlášok / odhlášok sa bude realizovať

       2.9.2021 v čase od 7:00 do 12:00 hod.

       Novým stravníkom oznamujeme, že zálohovú platbu vo výške 25€ je potrebné formou
       poštovej poukážky, alebo vkladom na účet uhradiť najneskôr do 20.9.2021.

       V prípade neuhradenia zálohovej platby bude stravník vylúčený zo stravovania.

       Doterajším stravníkom sa záloha a réžia prenáša z preplatku z minulého školského roka
       a bude im doúčtovaná k mesačnému predpisu platby za stravu 09/2021.

      • Dôležitý oznam školskej jedálne pre rodičov, k ukončeniu plošného poskytovania dotácií na stravu („obedy zadarmo“)

      • Dňa 01.08.2021 nadobudnú účinnosť právne úpravy zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov.

       Zmeny v poskytovaní dotácií na stravu od nového šk. roka 2021/2022

       • ukončenie plošného poskytovania dotácií na stravu v ZŠ („obedy zadarmo“)

       • doplnenie novej skupiny detí, ktoré majú nárok na poskytnutie dotácie

       Do zoznamu detí oprávnených na poskytnutie dotácie na stravu patria deti ktoré navštevuje MŠ a ZŠ a žijú v domácnosti    

       - ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi („dieťa v HN“),    

       - ktorej príjem je najviac vo výške životného minima („dieťa v ŽM“),    

       - ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil daňové zvýhodnenie („deti bez daňového bonusu“) a ktoré dovŕšili šesť rokov veku a nedovŕšili 15 rokov veku.

       Pri splnení podmienok na získanie dotácie na stravu musí zákonný zástupca predložiť  potrebné doklady podľa právnej úpravy - potvrdenia, čestné vyhlásenia, ktoré sú zverejnené na stránke MPSVaR.

       Deti, ktoré nespĺňajú podmienky na poskytnutie dotácie na stravu budú uhrádzať stravné v plnej výške za každý odobratý (neodhlásený) obed v danom mesiaci.

       1. stupeň 1,08€/1 obed

       2. stupeň 1,16€/1 obed

      • Školský výlet Hlohovec

      • Dňa 24.6. sme sa so žiakmi 1.stupňa po náročnom školskom roku vybrali spoločne viac spoznať svoje okresné mesto -Hlohovec. Navštívili sme Vlastivedné múzeum, v ktorom sme si prezreli výstavu minerálov, liečivých bylín z okolia Hlohovca, obdivovať sme mohli aj refektár-niekdajšiu kláštornú jedáleň v súčasnosti slúžiacu ako obradnú sieň a ďalšie výstavy. Potom sme sa presunuli na Hlohovský zámok, kde sme absolvovali zaujímavý odborný výklad v podaní p.Andrejky a virtuálnu prehliadku zámku. Výlet sme zakončili zmrzlinou a všetci sa spokojní a príjemne unavení vrátili domov. Odporúčame navštíviť znovu:)

      • Didaktické hry

      • 25.6. mali žiaci 1. stupňa Didaktické hry. Témou bola civilná ochrana, zdravotná príprava, pohyb a pobyt v prírode, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci. Na záver si žiaci 2 a 3. ročníka zmerali svoje sily v rôznych súťažných disciplínach.

      • Divadelné predstavenie Frozen

      • 21.6. si mohli žiaci vychutnať detské interaktívne divadelné predstavenie Ľadové kráľovstvo pod holým nebom v areáli MŠ v Horných Zeleniciach. V úlohách Elzy,Anny a Olafa sa predstavili Andrea Somorovská, Lucia Bugalová a Marián Labuda- herci,ktorí im aj vo filmovom spracovaní slovenskej verzie Frozen I ,II zapožičali svoje hlasy.

     • Stravovanie žiakov
      • Stravovanie žiakov

      • Upozornenie rodičom , ktorí sú: 

       1. v hmotnej núdzi

       2. nedosahujú príjem životného minima

       3. ani jeden rodič si neuplatňuje daňový bonus

       Kontaktujte do 30.7.2021  ÚPSVaR v Hlohovci ,  vo veci žiadania príspevku na stravu od 1.9.2021

      • Školský výlet Bratislava- Devín

      • Vo štvrtok 24.6. 2021 sme si spolu so žiakmi 2. stupňa užili výlet do Bratislavy. Naša cesta sa začala v Leopoldove, odkiaľ sme sa odviezli vlakom na hlavnú stanicu. Následne sme absolvovali romantickú plavbu loďkou po Dunaji až pod hrad Devín. Tu sa deti rozdelili – časť detí sa rozhodla preskúmať historické hradby Devína a časť si zvolila návštevu kontaktnej mini zoo v blízkosti hradu. Náš výlet sme zakončili rozchodom v nákupnom centre. Domov sme sa vrátili unavení a opálení , ale tiež plní zážitkov a radosti z krásne prežitého dňa.

     • Micro:bit
      • Micro:bit

      • Na rozvoji digitálnych zručností detí nám záleži, a preto sme v spolupráci s organizáciou Aj Ty v IT zorganizovali pre našich šiestakov workshop. Každý žiak si vyskúšal naprogramovať svojho micro:bita, ktorý počúval jeho príkazy. Microbity sú malé programovateľné počítače, vďaka ktorým sa deti lepšie naučia pochopiť, ako fungujú prístoje okolo nich.

      • Oznam ŠJ pri ZŠ Dolné Zelenice

      • Odhlasovanie obedov.

       Odhlásenie alebo prihlásenie sa na stravu v termíne od 21.06.2021 do 29.06.2021 bude možné len do 17.06.2021 do 14.00 hod. z dôvodu nákupu potravín a uzávierke ku koncu školského roka 2020/2021. Po tomto
       termíne zmeny nebudú akceptované. Ak sa nestihnete odhlásiť, obed si môžete vziať do obedára.
       Dňa 30.06.2021 t.j. v posledný deň školského roka sa obed nebude vydávať.

     • e- Testovanie - národný projekt
      • e- Testovanie - národný projekt

      • Využili sme fakt, že možnosť zapojenia žiakov do testovania prostredníctvom projektu stále trvá a úspešne funguje. Tento rok sme otestovali žiakov v 5. a 9. ročníku zo slovenského jazyka a matematiky.  Elektronické testovanie slúži na monitorovanie úrovne vedomostí, zručností a kľúčových kompetencií žiakov, sleduje vývoj v  kvalite školy, tiež moderne a softvérovo bezpečne spracováva a vyhodnocuje testy a úlohy.  Zároveň žiakom a učiteľom pomáha pri príprave na celoslovenské testovanie T9 a T5. Viacnásobné prerušovanie vyučovania za ostatné dva školské roky sa podpísalo na výsledkoch žiakov a my vieme aj vďaka e-testom ako ďalej pracovať a čo zlepšovať.

                                                                                                                                            D.Kováčiková, koordinátor

      • Expert geniality show

      • V každom žiakovi drieme „Expert“.  Každý v niečom vyniká. Chceli sme to v nich odhaliť, preto sme žiakom ponúkli túto online súťaž.  Súťažili traja deviataci, päť  ôsmakov,  jeden siedmak , traja šiestaci a jedna piatačka v témach podľa výberu napr.  Mozgolamy, Ako funguje svet, Tajomstvá prírody, Od Dunaja k Tatrám, Svetobežník, Päť jazykov kultúry, Góly, body, sekundy  a  Do you speak English?

       Je dobré, ak vedomosti a súťaživosť podporujú v deťoch aj rodičia. Pred súťažou noví súťažiaci hradili štartovné.  Kto sa zapojil už druhýkrát, štartovné  riešila škola.

        

       Najlepšie výsledky dosiahli:

       1. Leo  Kotrubčík                 8.roč.
       2. Samuel  Miklovič            9.ročník
       3. Miroslava  Bittnerová   9.ročník

       Poradie ďalších:

       1. Samuel  Koštial
       2. Stela  Bajzíková
       3. Alžbeta Bittnerová
       4. Samuel  Kollár
       5. René Gašparovič
       6. Daniela  Brisudová
       7. Ema Lobodášová
       8. Jakub Lenghart
       9. Patrik Králik
       10. Dávid Miklovič

       Gratulujeme!

       D. Kováčiková,  školský koordinátor

      • Bielo-čierny Deň detí

      • Na Deň detí sme si vyskúšali, aké by to bolo nosiť do školy uniformy, a tak sme sa obliekli do čiernobiela. Tým sme chceli aj poukázať, že všetky deti sú si rovné.